of 59232 LinkedIn

Eisen verslaglegging bij invorderingsbesluit: digitaal verslag en ter zake kundige medewerker

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412

In deze zaak gaat het erom of de verslaglegging – waarop een invorderingsbesluit was gebaseerd – voldoet aan de eisen, die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) daaraan sinds 2012 stelt. Hoe moet worden omgegaan met digitale verslaglegging en wanneer is sprake van een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag?

Sinds 2012 is het vaste rechtspraak van de Afdeling, dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag moet liggen. Dit brengt onder meer met zich, dat de waarneming van feiten en omstandigheden – die leiden tot verbeurte van een dwangsom – dient te worden gedaan door een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag. Hij dient zijn bevindingen op schrift te stellen. Dit geschrift moet onder meer worden voorzien van een ondertekening door de opsteller en een dagtekening.

 

GS van Zuid-Holland hadden zes dwangsommen opgelegd aan Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. aan de Merwedeweg in Rotterdam, omdat het bedrijf de geurvoorschriften had overtreden. GS meenden, dat de dwangsommen waren verbeurd en namen een invorderingsbesluit. Tegen die beslissing kwam het bedrijf eerder in beroep bij de rechtbank in Den Haag. Die verklaarde zijn beroep in januari 2014 gedeeltelijk gegrond. Naar het oordeel van de rechtbank hadden GS vier dwangsommen niet mogen invorderen op basis van vier verslagen van toezichthouders van DCMR Milieudienst Rijnmond. De toezichthouders beschikten niet over een zogenoemd Olfacto-certificaat, waarmee het reukvermogen van een persoon kan worden vastgelegd. Zij konden niet als deskundigen worden aangemerkt, aldus de rechtbank.

 

GS en het bedrijf zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling. Volgens GS zegt een Olfacto-certificaat niets over de deskundigheid van de toezichthouder om geurhinderklachten te beoordelen. De Afdeling geeft GS hierin gelijk.
Met een Olfacto-certificaat wordt vastgesteld of een persoon over een zogenoemde ‘gemiddelde neus’ beschikt. Volgens de Afdeling is er geen aanleiding voor het oordeel, dat de toezichthouder voor de beoordeling van de geurbeleving – evenmin als bij een onderzoek gericht op vaststelling van de geurconcentratie – over een zogenoemde gemiddelde neus dient te beschikken.

 

Daarmee is de uitspraak niet alleen relevant voor vergunningvoorschriften – zoals de onderhavige – op basis waarvan een kwalitatief geuronderzoek naar de geurbeleving dient plaats te vinden, maar ook in de gevallen waarin een vergunningvoorschrift een kwantitatief onderzoek naar de geurconcentratie vereist.

 

Tot slot nog het hoger beroep van het bedrijf. Deze stelde zich onder meer op het standpunt, dat de verslagen van de geurwaarnemingen niet voldeden aan de daarvoor geldende eisen, nu deze niet zijn ondertekend en niet zijn voorzien van een dagtekening. Uit de uitspraak blijkt, dat dit argument niet op gaat in het geval het bevoegd gezag in de bestuursrechtelijke procedure verklaringen overlegt van de toezichthouders, waaruit blijkt dat zij onderzoek hebben gedaan naar geurhinderklachten, zij op dezelfde dag het verslag daarvan hebben opgesteld en zij dit verslag in het digitale dossier van de DCMR hebben opgeslagen. Daarnaast bleek uit de verklaringen, dat zij de verslagen aan de ambtenaar – die het invorderingsbesluit had opgesteld – hadden gegeven. Ook speelde een rol, dat uit de bewoordingen van het verslag kon worden opgemaakt, dat de toezichthouders het digitale verslag hadden gemaakt en dat in het verslag de datum van de controle juist was opgenomen.

 

Indien u als verweerder te maken heeft met procedures – waarin de verslaglegging eveneens digitaal heeft plaatsgevonden – is het op basis van deze uitspraak aan te bevelen om soortgelijke verklaringen te overleggen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding