of 59232 LinkedIn

Eigenaar-verhuurder niet altijd overtreder

Reageer
 

ABRvS 10 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3350

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois (thans B&W van Rotterdam) had jegens de eigenaar van een woning bestuursdwang toegepast door het ontmantelen van een hennepkwekerij in de woning . De eigenaar had het pand verhuurd aan een derde. De eigenaar stelde dat ten onrechte bestuursdwang jegens hem was toegepast, omdat hij niet als overtreder viel aan te merken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) volgde de eigenaar daarin. De Afdeling overweegt allereerst - met verwijzing naar vaste rechtspraak - dat een verhuurder als overtreder kan worden aangemerkt, indien hij wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Van een eigenaar van een pand dat wordt verhuurd, mag worden gevergd dat deze zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het door deze eigenaar verhuurde pand wordt gemaakt. Aan de eisen van administratie van een niet professioneel verhuurder, kunnen volgens de Afdeling niet dezelfde eisen worden gesteld als aan de administratie van een professionele verhuurder.

Uit de volgende omstandigheden maakt de Afdeling op dat de eigenaar-verhuurder niet wist of redelijkerwijs had kunnen weten, dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt:
1. Voor de verhuur was NVV Makelaardij als tussenpersoon ingeschakeld bij de totstandkoming van de huurovereenkomst;
2. NVV Makelaardij zou klein onderhoud verrichten;
3. In de overeenkomst tussen huurder en NVV Makelaardij was opgenomen dat NVV Makelaardij als beheerder optrad;
4. Huurder maakte op basis van de overeenkomst de huur over aan NVV Makelaardij;
5. Eigenaar-verhuurder verbleef na een beroerte in het verpleeghuis.

 

Gelet op het feit, dat daarmee het beheer was overgedragen aan NVV Makelaardij en het feit dat NVV Makelaardij de ontvangen huurpenningen aan de verhuurder-eigenaar overmaakte, hoefde eigenaar-verhuurder geen aanleiding te zien zich over de huurder nader te laten informeren.

 

Dat eigenaar-verhuurder niet over een kopie van een geldig legitimatiebewijs van huurder beschikte, maakte - gelet op de overdracht van het beheer aan het makelaarskantoor - niet dat hij wist of behoorde te weten dat het pand in strijd met artikel 1a tweede lid van de Woningwet werd gebruikt. Daarbij wordt in aanmerking genomen, dat in de huurovereenkomst een antidrugsbepaling was opgenomen en er voor eigenaar-verhuurder geen signalen waren afgegeven, waaruit – in de nog korte verhuurperiode van drie maanden tot aan de ontmanteling – het gebruik van het pand als hennepkwekerij kon worden opgemaakt.

 

De slotsom is dat de kosten van bestuursdwang niet op de eigenaar-verhuurder konden worden verhaald. Mogelijk dat de kosten wel op NVV Makelaardij hadden kunnen worden verhaald. Of het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois daar in het onderhavige geval een poging toe heeft gedaan, blijkt niet uit de uitspraak.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding