of 59232 LinkedIn

Drempel in de vorm van kostenpercentage, reguliere infrastructurele werkzaamheden vormen een normale maatschappelijke ontwikkeling

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3378

Een loonwerkbedrijf annex een containerverhuurbedrijf lijdt schade doordat zij alleen via een omweg bereikbaar is vanwege de bouw van een vaste oeververbinding over de Zuid-Willemsvaart. Het bedrijf doet een beroep op de Regeling nadeelcompensatie Infrastructurele Voorzieningen Noord-Brabant 2006 van de provincie Noord-Brabant.

Tijdens de behandeling van het hoger beroep bij de Raad van State komt vast te staan dat het bedrijf vanwege omrijden extra kosten heeft moeten maken ter hoogte van € 33.810,-. De Provincie weigert echter deze kosten te vergoeden omdat het bedrijf deze kosten naar haar mening heeft doorberekend aan haar afnemers. De Afdeling waagt zich niet aan deze discussie en vraagt de Provincie “in het belang van een spoedige beëindiging van het geschil” of de schade al dan niet tot het normale ondernemersrisico behoort. De Provincie vraagt dienaangaande (opnieuw) advies aan de SAOZ die de vraag van de Afdeling bevestigend beantwoordt. Daarbij vallen twee aspecten op.

 

In de eerste plaats wordt de drempel uitgedrukt in een percentage van de toerekenbare kosten van de bedrijven, waaronder worden verstaan de kostprijs omzet, de autokosten, machinekosten en lonen/uitzendkrachten. In bijvoorbeeld het geval van de Hollandse Brug (ECLI:NL:RVS:2013:CA2052) werd gerekend met een percentage van uitsluitend de transportkosten.

 

Op de tweede plaats is opvallend dat de Afdeling spreekt van reguliere infrastructurele werkzaamheden, terwijl het hier ging om de aanleg van een nieuw werk. Ook zo’n aanleg kan kennelijk als een normale maatschappelijke ontwikkeling worden aangemerkt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding