of 59232 LinkedIn

Belanghebbenden bij een aanwijzingsbesluit ingevolge de Wvg

Reageer

Afbeeldingmr. P.L.G. Haccou (Patrick)

 

ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3786

Het aantal uitspraken over de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is in de afgelopen jaren drastisch minder geworden. Dat is, gezien het actuele gemeentelijk grondbeleid, ook niet verbazend. Zo nu en dan verschijnt er echter een uitspraak die nog wel het vermelden waard is.

In een uitspraak van 22 oktober 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nog eens duidelijk gemaakt wie als belanghebbende heeft te gelden bij een aanwijzingsbesluit ingevolge de Wvg. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude had in deze kwestie kennelijk gronden aangewezen ingevolge de Wvg die eigendom waren (geweest) van de gemeente Amsterdam. De Afdeling overwoog dat de gemeente Amsterdam slechts belanghebbende bij het aanwijzingsbesluit is, voor zover dat besluit zag op gronden die bij haar in eigendom waren en niet op andere gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, ook niet voor zover die gronden door Amsterdam zijn verkocht aan derden en een kettingbeding in de verkoopovereenkomst is opgenomen op grond waarvan de gronden aan Amsterdam dienden te worden terug geleverd zodra daarop bestemmingen worden gerealiseerd die niet overeenstemmen met hetgeen in de verkoopovereenkomst was opgenomen. De rechtbank en de raad hadden dit niet onderkend. De Afdeling ter zake verwijst naar een eerdere uitspraak van 24 maart 2000 (nr. 199900855/1; Ab 2000, 228).

 

Vast stond al dat in ieder geval de koper, de potentiële koper en degene die een koopoptie toekomt, niet als een belanghebbende bij het aanwijzingsbesluit hebben te gelden. Met deze uitspraak staat vast dat ook degene die een recht op teruglevering van de betreffende gronden heeft ingevolge een kettingbeding geen belanghebbende is. Belanghebbenden bij een aanwijzingsbesluit zijn derhalve uitsluitend de eigenaar en de beperkt gerechtigden.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding