of 59236 LinkedIn

Bekrachtiging jurisprudentie specificeringsplicht ingebrekestelling

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2717

In deze uitspraak bekrachtigt de Afdeling nogmaals de uitspraak van 5 december 2012 over de rechtsgeldigheid van ingebrekestellingen ter activatie van de dwangsom ex artikel 4:17 van de Awb (ECLI:NL:RVS:2012:BY5083).

In het onderhavige geval had appellant een wob-verzoek ingediend. Nadien had appellant een brief gestuurd met als onderwerp ‘voortgang’, waarbij hij het bestuursorgaan verzocht mee te delen wanneer een besluit zal worden genomen en verzocht hij hierbij voortvarend te werk te gaan. Dat is volgens de Afdeling slechts een herinnering aan een lopend verzoek en de kennisgeving van de wens spoedig een besluit op dat verzoek te ontvangen. Uit de brief valt niet af te leiden dat appellant het bestuursorgaan heeft willen manen binnen een bepaalde termijn alsnog een besluit op het verzoek te nemen of dat aanspraak op een dwangsom zal worden gemaakt. Van een rechtsgeldige ingebrekestelling was aldus geen sprake, aldus de Afdeling.

 

In gelijke zin oordeelde de Afdeling in de uitspraken van 11 juni 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2061) en 15 januari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:48). Daarmee lijkt sprake te zijn van een vaste lijn in de jurisprudentie van de Afdeling die erop neerkomt, dat pas van een rechtsgeldige ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een besluit sprake is, als het bestuursorgaan is bericht dat het binnen een bepaalde termijn dient te beslissen of dat aanspraak op een dwangsom wordt gemaakt. Pas dan heeft het bestuursorgaan volgens de Afdeling redelijkerwijs kunnen begrijpen dat het uitblijven van een besluit na die termijn gevolgen zou kunnen hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding