of 59180 LinkedIn

Paul Herder

Advocaat

“Mijn doel is om juridische kwesties efficiënt en praktisch af te handelen en mee te denken buiten de juridische kaders.”
 
Expertise(s)
  • Agrarisch recht
  • Ruimtelijke Ordening & Milieu

 

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Agrarisch Recht

 

Contact

Telefoon: 024 - 3 828 466
E-mail: p.herder@hekkelman.nl
  • Wanneer is er sprake van voorzienbaarheid bij planschade?

    Reageer

    AfbeeldingPlanschade komt niet voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van voorzienbaarheid. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') hanteert als uitgangspunt dat er sprake is van voorzienbaarheid indien bij het moment van aankoop de kans bestond dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen. Is voor het aannemen van voorzienbaarheid vereist dat de uiteindelijk bestemde ontwikkeling destijds al voorzienbaar was? Of is voldoende als er op het moment van aankoop een ontwikkeling te verwachten was met een planologisch vergelijkbare nadelige uitstraling? In de uitspraak van 6 juli 2016 beantwoordt de Afdeling deze vraag.

Vacatures

Van onze partners