of 59167 LinkedIn

Monique Hennekens

Advocaat.

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als Europese privacy regelgeving en geeft zij regelmatig cursussen en (in house) trainingen. Op IT gebied begeleidt zij zowel leveranciers als afnemers bij diverse IT projecten en bij het beoordelen of opstellen van contracten, zoals ERP (raam)overeenkomsten, hostingovereenkomsten, softwarelicenties en SLA's.

Vanwege haar ervaring als merkengemachtigde i.o. heeft Monique gedegen kennis van het Intellectuele eigendomsrecht, zoals het merken-, modellen- en auteursrecht. Daarnaast heeft zij zowel binnen de rechterlijke macht als binnen de advocatuur meerdere procedures gevoerd over (inbreuk)geschillen in het Intellectuele Eigendom.

Monique ziet zichzelf als advocaat die altijd op zoek is naar praktische oplossingen. Zij helpt de cliënt graag door ingewikkelde regelgeving samen te vatten in begrijpelijke checklists, schema's of vragenlijsten. Monique is helder in het maken van afspraken.

 

Praktijkgebied:
Onderneming & organisatie

 

  • Beveiliging websites actief door de toezichthouder gehandhaafd

    Reageer

    AfbeeldingBeveiliging persoonsgegevens

    Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt dient te zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen. De beveiliging is passend als de maatregelen zijn afgestemd op de risico's en de aard van de persoonsgegevens. Zo moeten persoonsgegevens van gevoelige aard, zoals medische gegevens, BSN of financiële gegevens zwaarder worden beveiligd dan NAW gegevens. Over de inrichting van de beveiliging heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (toen nog College Bescherming Persoonsgegevens) richtsnoeren gepubliceerd. De beveiliging van persoonsgegevens is ook in 2017 één van de belangrijkste agendapunten van de Autoriteit Persoonsgegevens.