of 59108 LinkedIn

Franc Pommer

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke ordening en milieu af. Daarnaast is hij als een van de weinige advocaten in Nederland gespecialiseerd in het openbare orderecht. Lees meer

 • Aanpak drugspanden op grond van de Huisvestingswet

  Reageer

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') deed op 11 januari een interessante uitspraak over de aanpak van drugspanden (ECLI:NL:RVS:2017:25). In de gemeente Tilburg heeft het college van burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete opgelegd voor de aanwezigheid van een hennepkwekerij in een woning. Deze boete is gebaseerd op de Huisvestingswet. Dit is opvallend omdat de meeste gemeenten in dit soort gevallen artikel 13b Opiumwet toepassen. De Afdeling laat de opgelegde boete in stand. 

 • Artikel 13b Opiumwet en het onderscheid tussen woningen en lokalen

  Reageer

  AfbeeldingIn artikel 13b Opiumwet (‘Wet Damocles’) wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en lokalen. Dit onderscheid is relevant bij de toepassing van de sluitingsbevoegdheid door de burgemeester op grond van deze bepaling. Voor woningen geldt namelijk een strenger regime dan voor lokalen. Maar wanneer is er sprake van een woning of van een lokaal? In de praktijk worstelen overheden regelmatig met deze vraag. Is bijvoorbeeld een recreatiewoning een lokaal en wat is de status van een leegstaande woning? In deze blog ga ik hierop in.

 • Hoge Raad bevestigt: geen leges bij Bibob-onderzoek!

  Reageer

  AfbeeldingOp 28 mei 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:1854) en op 23 oktober 2015, (ECLI:NL:GHSHE:2015:4323) oordeelde het Gerechtshof 's-Hertogenbosch dat gemeenten geen leges kunnen heffen voor het (doen) verrichten van Bibob-onderzoek. Over het eerstgenoemde arrest verscheen al een nieuwsbrief. Op 28 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2426 heeft de Hoge Raad het oordeel van het Gerechtshof bevestigd. Hiermee staat definitief vast dat gemeenten geen leges kunnen heffen voor Bibob-onderzoeken.

 • Koerswijziging Raad van State bij toetsing van beleid

  Reageer

  AfbeeldingDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag (26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840) een belangwekkende uitspraak gedaan. In de uitspraak breekt de Afdeling met haar eerdere rechtspraak dat omstandigheden die geacht moeten worden te zijn verdisconteerd in beleid, niet als 'bijzondere omstandigheden' kunnen worden aangemerkt bij toepassing van de zgn. inherente afwijkingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • Bekendmaking sluiting drugspand op grond van artikel 13b Opiumwet moet op minst belastende wijze

  Reageer

  AfbeeldingAls er in een pand drugs worden aangetroffen, heeft de burgemeester – onder voorwaarden – de bevoegdheid om over te gaan tot de sluiting van dat pand op grond van artikel 13b Opiumwet ('Wet Damocles'). Dat belangen van derden, die niets met de drugs van doen hebben, gevolgen kunnen hebben voor de bekendmaking van de feitelijke sluiting, leert een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.