of 59100 LinkedIn

Actualiteiten Bestuursrecht - Opfrisprogramma voor juristen

Actualiteiten Bestuursrecht - Opfrisprogramma voor juristen. Burgers worden steeds kritischer t.a.v. het functioneren van de overheid en beschikken daarnaast ook over meer mogelijkheden om zaken zelf grondig uit te zoeken en aan te pakken.
Reageer

De overheid wordt in toenemende mate geconfronteerd met burgers die, al dan niet verenigd in nieuwe verbanden, steeds kritischer worden t.a.v. het functioneren van de overheid. Burgers beschikken daarnaast ook over meer mogelijkheden om zaken zelf grondig uit te zoeken en aan te pakken.

Als ambtenaar beïnvloedt u vrijwel dagelijks het doen en laten van de individuele burger, soms met grote en vergaande gevolgen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat u, als vertegenwoordiger
van de overheid, niet alleen het algemeen belang behartigt maar ook zijn individuele belangen in het oog houdt bij uw beslissingen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Wat mag wel en wat mag niet en welke staats- en bestuursrechtelijke uitgangspunten bieden u daarbij houvast?

 

In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De pijlers van de rechtsstaat in relatie tot het bestuursrecht: wat behoort u te weten over uw bevoegdheden en wat is de verhouding tussen de Grondwet – Provincie- of Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;
  • Systeem van de Algemene wet bestuursrecht;
  • Rechtsbescherming;
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • Handhaving.

 

Resultaat

  • U ontwikkelt een goed beeld van de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht en de consequenties voor burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven;
  • U vergroot uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs-en bestuursprocesrecht;
  • U leert deze begrippen vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke gevallen uit uw praktijk en krijgt dus antwoord op uw praktijkprobleem.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostadres:

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

Bezoekadres:

Van der Goot Building (M)
Kamer M6-13 - M6-20
Burg. Oudlaan 50 (Woudestein) 
3062 PA Rotterdam

 

Telefoon: 010-408 1839 (Ma-vr: 09:00-17:00 uur)

 

E-mail: info@erasmusacademie.nl
Internet: www.erasmusacademie.nl
Twitter: @erasmusacademie | @rechtrotterdam
LinkedIn: www.linkedin.com/company/erasmus-academie
Facebook: www.facebook.com/erasmusacademie

Meer nieuws