of 59221 LinkedIn

U maakt toch geen reclame?

Reageer

AfbeeldingMr. B.J. (Bart Jeroen) Boiten

 
Nog tot 1989 was het de advocatuur verboden om reclame te maken. Dat verbod dateert al uit de tijd van Napoleon. De gedragsregels voor de advocatuur luidden sinds 1968: De advocaat behoort de opdracht van de cliënt af te wachten en noch direct, noch indirect zijn diensten aan te bieden en Het maken van reclame, in welke vorm ook, is ontoelaatbaar en Het is de advocaat verboden mede te werken aan of toe te stemmen in enige publiciteit waarin de aandacht wordt gevestigd op zijn optreden als advocaat. Deze regels zijn in 1989 geschrapt en het maken van reclame en het zoeken van de publiciteit is sindsdien vrij. Dat hebben we in bijvoorbeeld het Strafrecht ook geweten!

Advocaten maken sindsdien naam en ook binnen Capra wordt veel tijd en energie besteed aan het uitdragen van onze boodschap: Capra werkt in het publieke domein. We publiceren, annoteren, twitteren en wat dies meer zij. Overtuigd van de kwaliteit van onze mensen en ons werk en onder het motto: steek uw licht niet onder de korenmaat.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat wij iemand moeten doorverwijzen, omdat zijn of haar vraag een andere specialist vergt, of omdat er anders een belangentegenstelling ontstaat. Dat is niet zonder risico, omdat je dan zoveel mogelijk moet kunnen instaan voor de kwaliteit van die ander. Een doorverwijzing is immers ook een vorm van reclame. Dat geldt ook voor vormen van samenwerking. Samenwerken straalt op beide partijen af en dan moet je weten wat voor vlees je in de kuip hebt.

Soms kom je echter partijen tegen waarmee je juist graag zou samenwerken, omdat ze goede ideeën hebben en goede mensen, omdat je beiden kwaliteit voor ogen hebt en met overtuiging voor het publieke domein werkt. Dat is de reden waarom wij de afgelopen maanden samenwerking hebben gezocht en gevonden met de HRM collega’s van BMC. We hebben elkaar ontmoet en beter leren kennen, op de inhoud, maar ook in persoon. Vanaf de eerste bijeenkomst was er een ‘klik’. We gaan dan ook zeker verder. Capra biedt de HRM-ers van BMC diepgaande juridische kennis en de brede organisatiekennis van BMC is voor ons weer een verrijking. Zo worden we meer en meer elkaars wederzijdse kennispartner. In de praktijk zullen wij waar dat nodig en nuttig is dan ook meer en meer samen optrekken.
We hebben er inmiddels voldoende vertrouwen in om ook voor BMC reclame te maken. Bij dezen!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

5 oktober 2017 Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

10 oktober 2017

 

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

12 oktober,

2 en 9 november 2017

Leergang verdieping ambtenarenrecht

9 november 2017

Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht

16 november 2017

Masterclass Vertrekregelingen  

21 november 2017

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA                               

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet