of 59232 LinkedIn

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Reageer

AfbeeldingMr. M.J.M. (Marc) Schoonhoven

 

In Binnenlands Bestuur van 27 januari jl. neemt professor Van der Heijden stelling tegen de door minister Blok geopperde mogelijkheid om het salaris van slecht functionerende ambtenaren te verlagen. Hij noemt het symboolpolitiek en ziet als één van de belemmeringen voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden de omstandigheid dat het contract eenzijdig gewijzigd zou moeten worden.

Om nu maar met dit laatste te beginnen. Dit is naar mijn mening geen belemmering, alleen al gelet op het feit dat de aanstelling eenzijdig bepaald is en dus ook eenzijdig gewijzigd kan worden. Vooralsnog zal dit niet wijzigen. Het is evenwel wezenlijker om even stil te staan bij de vraag of het nu zo verwerpelijk en onaanvaardbaar zou moeten zijn om slecht functionerende ambtenaren in salaris terug te zetten.

Als ik in aanmerking neem dat bij aangetoond disfunctioneren, door middel van een fatsoenlijk doorlopen beoordelings-en verbetertraject, ambtenaren eenzijdig voor ontslag in aanmerking gebracht kunnen worden en zij vervolgens in de uitkeringssfeer met  een aanzienlijke daling van inkomen geconfronteerd worden, dan vraag ik mij af of een minder vergaande maatregel waar loon en arbeid behouden worden niet zou kunnen.

Een dergelijke salarismaatregel moet dan niet als een straf aangemerkt worden, maar als een maatregel in het belang van de dienst. Een middel dat daartoe gebruikt kan worden is in de rechtspositieregelingen al opgenomen. Ik doel dan op de overplaatsing. Een ambtenaar kan immers in het belang van de dienst geplaatst worden in een andere betrekking. Die nieuwe betrekking moet dan aan het zogeheten passendheidscriterium voldoen. Passend is een betrekking die aan een ambtenaar in redelijkheid gelet op zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en bestaande vooruitzichten in het belang van de dienst opgedragen kan worden. Reeksen uitspraken in de jurisprudentie leren dat ook lager gewaardeerde betrekkingen als passend aangemerkt kunnen worden. Het moderne denken over aanvaarding van ander werk na ontslag tendeert al naar het accepteren naar gangbare, lees algemeen geaccepteerde, arbeid. Als nu een dergelijke betrekking beschikbaar is, wat verzet zich er dan tegen deze betrekking aan te bieden c.q. op te dragen? Dit kan nu al, om daar vervolgens ook de bezoldiging aan te verbinden die daarbij hoort. Het enige wat aangepast dient te worden is dan de bepaling in de diverse rechtspositieregelingen dat anders dan bij disciplinaire maatregel en bij herplaatsing na ziekte aan de ambtenaar geen lagere bezoldiging kan worden toegekend dan de bezoldiging die aan de uitoefening van zijn functie verbonden was. In het verlengde hiervan dienen dan de bezoldigingsregelingen aangepast te worden. Sterker nog, als de figuur van ontslag met onmiddellijke wederaanstelling in een lagere bezoldiging wordt toegepast, hoeft zelfs de regelgeving niet aangepast.

Het komt mij iets te makkelijk voor om het idee van de Minister zomaar te verwerpen. Het is zeker een nader onderzoek waard. Wel ben ik van mening dat alvorens tot een salarisverlaging gekomen kan worden, niet alleen een beoordelings-en begeleidingstraject zorgvuldig moet zijn doorlopen, maar dat ook een functie moet worden opgedragen (of de omvang in taken van de eigen functie beperkt) die aansluit bij die lagere bezoldiging.

Om de "pijn" in dit verband wat te verzachten zou altijd nog overwogen kunnen worden om in het, laat ik het dan toch maar noemen, “demotiebesluit” op te nemen dat de werkgever de inspanningsplicht accepteert de betreffende ambtenaar in een nader overeen te komen periode terug te brengen naar zijn oude niveau.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

5 oktober 2017

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

10 oktober 2017

 

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

12 oktober,

2 en 9 november 2017

Leergang verdieping ambtenarenrecht

19 oktober 2017

Kennisbijeenkomst over privacy

9 november 2017

Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht

16 november 2017

Masterclass Vertrekregelingen  

21 november 2017

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA                               

 

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet