of 59232 LinkedIn

Risicoanalyse integriteit Gedeputeerde Staten en dagelijks bestuur waterschappen

Reageer

AfbeeldingMr. B.J. (Bart Jeroen) Boiten

 

Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen plaats. In de benoemingsprocedure van de kandidaat-bestuurders verdient de (bewustwording van) integer handelen nadrukkelijk aandacht.

Bevorderen bestuurlijke integriteit

De noodzaak om nadrukkelijk aandacht te geven aan integriteit vloeit onder meer voort uit een wetsvoorstel dat op dit moment ter behandeling bij de Eerste kamer ligt. In dit wetsvoorstel, waarbij onder andere de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet worden gewijzigd, is opgenomen dat de commissaris van de Koning en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het waterschap de bestuurlijke integriteit van de provincie respectievelijk het waterschap bevordert (artikel 175 lid 2 Provinciewet en artikel 94 lid 2 Waterschapswet). Met dit wetsvoorstel wordt een bestaande praktijk en een door de Minister van BZK van belang geachte taak gecodificeerd.

 

Risicoanalyse integriteit

Capra biedt u een instrument om daaraan vorm te geven: de risicoanalyse integriteit. Deze risicoanalyse heeft tot doel om de mogelijke integriteitsrisico’s in kaart te brengen die verbonden zijn aan een benoeming van een bestuurder.

De risicoanalyse integriteit bestaat uit de volgende onderdelen:
-    Verstrekken gegevens door de kandidaat-bestuurder
-    Bewustwordingsgesprek
-    Analyse van de informatie
-    Rapportage

Lees meer in onze brochure of neem contact op met de contactpersoon in uw regio.

Jan Blanken in ‘s-Gravenhage 070-364 8102 j.blanken@capra.nl

Jos de Roover in ’s-Hertogenbosch 073-613 1345 j.deroover@capra.nl
Marion Kolijn-van de Merwe in Zwolle 038-423 5414 m.kolijn@capra.nl
Gregoor van Duren in Maastricht  043-760 0600 g.vanduren@capra.nl
 
 
Afbeelding
 
 
Afbeelding
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

5 oktober 2017

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

10 oktober 2017

 

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

12 oktober,

2 en 9 november 2017

Leergang verdieping ambtenarenrecht

19 oktober 2017

Kennisbijeenkomst over privacy

9 november 2017

Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht

16 november 2017

Masterclass Vertrekregelingen  

21 november 2017

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA                               

 

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet