of 59250 LinkedIn

Klaar voor de normalisering?

Reageer

Afbeelding

Mr. B.J. (Bart Jeroen) Boiten

 

Graag neem ik u even mee terug in de tijd, naar 1929; het jaar waarin de Ambtenarenwet in werking treedt. Een jaar eerder, in 1928, werd het Centraal adviesbureau voor Publiekrecht en Administratie opgericht, dat u nu kent als Capra. Van begin af aan richtte Capra zich op het verlenen van juridisch advies aan gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke organisaties.

Al meer dan 85 jaar hebben de medewerkers van Capra zich verdiept in de rechtspositie van de ambtenaar. In die rechtspositie hebben wij de afgelopen jaren ook veel veranderingen gezien. Door wijzigingen in de wetgeving komen de rechtsposities van ‘gewone’ werknemers - werknemers met een arbeidsovereenkomst- en ambtenaren -werknemers met een aanstelling- steeds dichter bij elkaar. En deze ontwikkeling gaat door. De onlangs in werking getreden Wet werk en zekerheid, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, is bijvoorbeeld op onderdelen al van toepassing op ambtenaren. De indieners van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren willen deze ontwikkeling nog verder doorzetten.

Op 22 september 2015 behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. De Eerste Kamer was op onderdelen behoorlijk kritisch. Of het wetsvoorstel het daar haalt lijkt dan ook nog geen gegeven. In het verleden is ook al vaker discussie gevoerd over de vraag of het noodzakelijk is dat ambtenaren een andere rechtspositie hebben dan werknemers in de civiele sector. Maar het daadwerkelijk afschaffen is nog niet eerder zo dichtbij geweest als nu. Gaat het er nu dan wel echt van komen? Wordt het ambtenarenrecht zoals dat in 1929 werd vastgelegd in de Ambtenarenwet afgeschaft? En als het ambtenarenrecht wordt afgeschaft, of, om bij de naam van het wetsvoorstel te blijven, wordt ‘genormaliseerd’, wat betekent dat dan voor alle ambtenaren? Hoe ziet hun rechtspositie er dan uit?

Wij merken in onze praktijk dat deze vragen leven. Reden voor ons om een speciaal dossier samen te stellen: het Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht. Aan de hand van verschillende thema’s zoals ‘normalisering en ontslag’ en ‘normalisering en integriteit’ schetsen wij daarin de rechtspositie van de ambtenaren zoals die na de normalisering zal zijn. Ook hebben we veelgestelde vragen over normalisering opgenomen. U zult merken; eigenlijk verandert er niet zoveel.

Omdat we niet meer in 1928 leven, is het Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht voor iedereen toegankelijk. U kunt het bezoeken via http://www.capra.nl/normalisering-ambtenarenrecht/home.  

Capra is voorbereid op de normalisering van het ambtenarenrecht. U ook?
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet