of 59221 LinkedIn

GR-scan toetst gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr

Reageer

Nieuwe regels door gewijzigde Wgr

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd per 1 januari 2015. Behalve dat de systematiek van de Wgr volledig is herzien, is er ook inhoudelijk een en ander veranderd. De belangrijkste wijzingen houden in dat er nieuwe regels gelden ten aanzien van de samenstelling van en de verhouding tussen het algemeen en dagelijks bestuur, de planning- en controlcyclus en de wijze waarop officiële documenten door gemeenschappelijke regelingen kunnen worden gepubliceerd.

Gemeenschappelijke regelingen aanpassen vóór 1 januari 2016
In vrijwel alle gevallen geldt dat de tekst van de nu geldende gemeenschappelijke regelingen zal moeten worden aangepast aan de gewijzigde Wgr. De wetgever heeft bepaald dat dit vóór 1 januari 2016 gerealiseerd dient te zijn.

 

Capra helpt u met de GR-scan

Omdat de procedure om tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling te komen tijdrovend is, is het zaak om daar op korte termijn werk van te maken. Capra kan u daarbij helpen met de GR-scan.
 
De GR-scan
De GR-scan houdt in dat Capra uw gemeenschappelijke regeling toetst op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr en op basis daarvan tekstvoorstellen aanreikt voor de aan te brengen veranderingen. Daarnaast wordt bezien of er nog andere wijzingen wenselijk zijn.

De GR-scan wordt afgesloten met een gesprek waarin de noodzakelijke wijzigingen en tekstvoorstellen alsmede de aanbevolen wijzigingen worden doorgesproken.
 
Kosten GR-scan
Capra biedt u de GR-scan aan voor een vaste prijs van € 1995,00 exclusief btw.

In aanvulling op de GR-scan kan Capra u ook ondersteunen in de procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling en bij het verder aanpassen van de gemeenschappelijke regeling op basis van de aanbevolen wijzigingen. Daarover dienen dan aparte prijsafspraken te worden gemaakt.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

5 oktober 2017 Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

10 oktober 2017

 

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

12 oktober,

2 en 9 november 2017

Leergang verdieping ambtenarenrecht

9 november 2017

Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht

16 november 2017

Masterclass Vertrekregelingen  

21 november 2017

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA                               

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet