of 59232 LinkedIn

Nieuwe en moderne opleidingsvisie Bestuursacademie

Reageer

Het (lokale) openbaar bestuur is volop in beweging. Niet alleen vanwege de veranderende wet- en regelgeving, maar óók door de veranderende eisen die aan overheden worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overheveling van taken van het rijk naar de lagere overheden. Dit vraagt om de nodige flexibiliteit en wendbaarheid van overheidsorganisaties; maar ook om de juiste competenties van haar medewerkers. Zo verandert ook de rol van (beleids)adviseurs binnen de overheid. Adviseurs ontwikkelen zich steeds vaker tot professionals met een brede basiskennis en minder specialistische focus. Welke impact heeft dit alles op opleidingen en trainingen, ofwel het huidige portfolio van de Bestuursacademie?

 

Ontwikkelingen doorvertaald in vernieuwde opleidingen
Joan van Belzen, Manager Open Opleidingen en Trainingen, vertelt: “Wij hebben deze ontwikkelingen al een tijdje geleden zien aankomen en zijn voortvarend aan de slag gegaan. We vonden het belangrijk om een nieuwe visie op opleiden en opleidingen te ontwikkelen, die naadloos aansluit op al deze ontwikkelingen.” Joan vervolgt: “Om een goed beeld te krijgen van deze veranderingen en dit samen met de doelgroep zelf in kaart te brengen, heeft de Bestuursacademie vorig jaar een opdracht uitgezet via het initiatief Serious Ambtenaar (Serious Request, red.). We hebben in kaart gebracht hoe dé opleiding voor beleidsadviseurs binnen het openbaar bestuur er in de toekomst uit moet komen te zien. En ook: waar moet de beleidsadviseur aan voldoen en wat moet hij/zij kennen of kunnen?”. Dit heeft geresulteerd in de vernieuwde opleidingen Situationeel Beleidsadviseur, Adviseur Omgeving en Adviseur Sociaal Domein (voorheen bekend onder de naam Adviseur Lokale Overheid – Omgevingsrecht en Samenleving), die vanaf eind september/begin oktober van start gaan.”

Nieuwe visie
Joan: “Onze nieuwe visie op opleiden omarmt de gedachte dat de focus van onze opleidingen meer moet komen te liggen op vaardigheden (competenties) en de verschillende rollen van een adviseur (o.a. onderzoeker, regisseur, adviseur, verbinder), in plaats van inhoudelijke vakkennis. Daarnaast moet een adviseur ‘nieuwe stijl’ op lokaal niveau het verschil kunnen maken. Hij of zij moet kunnen verbinden en goed kunnen communiceren op verschillende levels. Digivaardig en innovatief zijn! Tenslotte is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de deelnemer in zijn rol als adviseur en de mogelijkheden om in de praktijk te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. Ook door middel van coaching door de docent en intervisie met medecursisten kan men veel van elkaar leren!”

 

Nieuwe rol weggelegd voor de docent
Joan: “Wat er is veranderd in de nieuwe opzet van onze opleidingen, is de rol van de trainer/docent. In de nieuwe opzet is hij (of zij) meer een leerprocesbegeleider en coach dan een traditionele overbrenger van kennis.”


“Wat hetzelfde is gebleven, is dat onze trainers en docenten nog steeds rechtstreeks uit de praktijk afkomstig zijn. Dat is één van onze USP’s waarmee we ons onderscheiden van andere opleiders, en daar zijn we trots op! Immers, zij weten als geen ander de theorie en wetgeving door middel van praktijkvoorbeelden direct te vertalen naar de werksituatie van de cursisten. Daar moet je niet aan tornen.”

 

Studiemateriaal en competenties
Joan: “Wat óók is veranderd, is de manier waarop we omgaan met het studiemateriaal. Aangezien de leer- en ontwikkelbehoefte niet voor elke cursist gelijk is, zijn we afgestapt van het verplichte studiemateriaal. In plaats daarvan bieden we een overzicht met mogelijk interessant (achtergrond)materiaal. De cursist mag zelf bepalen welk materiaal hij al dan niet geschikt acht, waarbij gelijk weer een competentie in praktijk wordt gebracht.


Want óók het in praktijk brengen van je competenties speelt een belangrijke rol in de nieuwe opzet. De focus ligt meer en meer op vaardigheden dan alleen op specialistische vakkennis.”

 

Uitnodiging
“Vol trots nodig ik een ieder uit om kennis te maken met de vernieuwde opleidingen Situationeel Beleidsadviseur, Adviseur Omgeving en Adviseur Sociaal Domein. In de loop van 2014 volgen er meer vernieuwde opleidingen, hou onze site in de gaten!” besluit Joan.

 

De meest recente ontwikkelingen leest u terug op onze site: www.bestuursacademie.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Marathon 7, 1213 PD Hilversum
Postbus 447, 1200 AK Hilversum
Telefoonnummer 035 – 760 48 50
E-mail:
info@bestuursacademie.nl
www.bestuursacademie.nl

Meer nieuws

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een andere rol voor de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Bloggers

Whitepapers

 • Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...

  Beïnvloeden

  Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...
 • ONDERHANDELEN 
 ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...

  Onderhandelen

  ONDERHANDELEN ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...
 • VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? 
 In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...

  Argumenteren

  VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...