of 59250 LinkedIn

Lex Bruijn

Lex Bruijn is organisatieadviseur binnen de Bestuursacademie.

 • Waar hoort jouw leidinggevende bij?

  1 reactie

  Als je de literatuur moet geloven, zijn er veel soorten leidinggevenden en bij elke soort past  natuurlijk een eigen ‘unieke’ leiderschapsstijl. Zo onderscheiden de deskundigen onder meer Persoonlijk Leiderschap, Dienend Leiderschap, Inspirerend Leiderschap, Participerend Leiderschap, Spiritueel Leiderschap, Situationeel Leiderschap en zo kan ik nog wel even doorgaan. Natuurlijk heeft elk zichzelf respecterend onderwijsinstituut voor elk van deze ‘leiders’ een passende training. Helaas blijft het echter in de meeste gevallen bij mooie theoretische verhalen. De man en vrouw op de werkvloer hebben helemaal niets aan dat getheoretiseer over leidinggeven. Zij hebben slechts 25% kans op een goede leidinggevende, want in ‘het echte leven’ zijn er slechts vier soorten leidinggevenden, de rest is bedachte flauwekul. Ik loop ze even met u door. Allereerst kennen we de ‘omhoog gevallen’ deskundige. Het beste jongetje of meisje uit de klas (lees: de afdeling) wordt gepromoveerd tot afdelingshoofd. “Want hij[1] doet het zo goed!” Naar leidinggevende kwaliteiten wordt amper gekeken. Met een beetje geluk wordt er aan de mensen op de afdeling wel gevraagd of er draagvlak is, maar niemand durft dan zijn twijfels te uiten. De ‘deskundige’ ontpopt zich vervolgens als een eeuwige twijfelaar. Geen beslissingen durven nemen, alles voor zich uit schuiven, ellenlange afdelingsvergaderingen, mails die weken op antwoord wachten (als dat er al komt) zijn hier de herkenbare symptomen. Afdeling stuurloos en de manager zit ongelukkig te wachten tot iemand hem uit zijn lijden verlost.


  [1] Waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

 • Naar een volks(e)democratie

  4 reacties

  De parlementaire democratie, zoals wij die kennen, gaat steeds meer gebukt onder kritiek. De kloof tussen burger en politiek is weliswaar van alle tijden, maar lijkt te groeien door het toenemend aantal criticasters. Bij veel van hen heerst een veelal populistische opvatting: Politici beloven van alles voor de verkiezingen en lijken al die beloftes gemakkelijk te zijn vergeten als ze met hun partij in de regering zitten. Hier wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan het principe van onze democratie.

 • Hoe verzin je het!

  Reageer

  Ulft stond helemaal op zijn kop op 10 september. De lokale bevolking was massaal uitgelopen en stond in drommen langs de weg om een glimp op te vangen van de aankomst van de leden van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Zo’n 160 ambtelijke bobo’s, adjunctbobo’s en ex-bobo’s verzamelden zich daar om zich twee dagen bezig te houden met de professionalisering van hun zware en riskante beroep. In werkgroepen bogen de geleerde dames en heren zich op de donderdag over de verschillende rollen van de gemeentesecretaris (men kwam maar liefst tot 11 onderscheidene rollen) die allen gekoppeld waren en vergeleken werden met figuren uit de Griekse Mythologie. Tenslotte is ook een echte gemeentesecretaris omringd met mystiek en geheimzinnigheid.

 • Waardeer de mens en niet het werk.

  2 reacties

  Functiebeschrijvingen of –profielen dienen duidelijkheid te verschaffen over de werkzaamheden die de medewerker moet verrichten. Dat is toch wel het algemene uitgangspunt. Aan elk profiel hangt weer een waardering die bepalend is voor het salaris. Maar waarom wordt toch vaak ontkent dat die genoemde duidelijkheid eigenlijk synoniem staat voor bureaucratie en verstarring. 

 • Zoek die bobo!

  Reageer

  Je hebt twee soorten bobo’s, zij die iedereen afmeten aan zichzelf en zij die vergeten zijn hoe zij zelf vroeger in het leven stonden. Natuurlijk heb je ook mensen met een groot empatisch vermogen, maar dat zijn meestal geen bobo’s, in elk geval hebben ze (te) weinig te vertellen.

  Ter illustratie maar gewoon eens een paar voorbeelden.

 • De mislukte wethouder

  Reageer

  Met een zucht onderbrak de gemeentesecretaris zijn overpeinzingen om zijn oerwoudgeluiden uitbrakende mobieltje op te pakken. ‘Met Koos’. ‘Hoi Koos, met Alfred. Zeg ik heb wethouder Freek vorige week een mailtje gestuurd, maar hij reageert helemaal niet.’ ‘Je moet hem wel even de tijd gunnen hoor, het college zit er net twee weken. Als hij maandag nog niet gereageerd heeft, bel je maar weer’.

 • Bah! Mijn manager treitert mij!

  Reageer

  Het verhaal in deze column speelt zich op dit ogenblik af. Ter bescherming van de privacy zijn alle gegevens die kunnen leiden naar de bewuste personen of de gemeente waar een en ander zich afspeelt aangepast. En dan nu het verhaal van Johan.

 • Waar bedoeling tot doel verwordt, ontstaat een karikatuur

  Reageer

  Een man is aan de wandel met zijn hondje. Vlak bij huis gekomen poept de hond in de grasstrook langs de weg. Geroutineerd vouwt de man een zakje om zijn hand, doet de uitwerpselen van de hond er in, plooit het zakje terug en knoopt het dicht. Hij wil de laatste meters naar huis afleggen, als hij wordt aangesproken door een fietser met een mooi insigne op de revers van zijn jas. “Goedemiddag meneer”, zegt de fietser, “mag ik u wat vragen?” “Natuurlijk”, zegt de man met de hond. “Mijn naam is Jaspers”, vervolgt de fietser “en ik ben in dienst van de gemeente als bijzondere opsporingsambtenaar. Ik houd toezicht op de naleving van de regels in deze mooie gemeente”.

 • Mijn leven onder Kim-Jong Un

  Reageer

  Ja hoor, het is weer eens zo ver. Het college is er opnieuw in geslaagd om een controlfreak als interimmer aan te stellen. We waren net blij dat onze ‘grote leider’ het nodig vond om een onderwijsinstelling te gaan lastig vallen met zijn regeltjes, komt het college al binnen een week met een gemeentesecretaris ad interim die zo mogelijk een nog grotere freak is. Zij bedacht regeltjes die je in je ergste nachtmerries niet zou bedenken. Het duurde, eerlijk gezegd, wel even voordat ze haar ware gedaante onthulde. Ze suste ons aanvankelijk mooi in slaap. In haar kennismakingsperiode bezocht zij bijvoorbeeld alle afdelingsvergaderingen en gaf ze aan dat, wat haar betrof, alles bleef zoals het was.

 • Resultaat Gericht Werken is zooo 2010

  Reageer

  Steeds meer gemeenten omarmen Resultaat Gericht Werken (RGW) in de veronderstelling dat dit leidt tot een betere verantwoording van de investeringen in tijd en geld. Vaak is de invoering van HNW de aanjager tot het maken van afspraken over de door de medewerkers te leveren output.

 • Help! Ik heb een POP-gesprek

  6 reacties

  Binnenkort begint bij ons het circus weer of, zoals wij dat noemen, de POPpenkast. Moeten we bij onze manager een POP gesprek gaan voeren. Ter voorbereiding daarop ben ik nu bezig om het formulier in te vullen dat gisteren mijn mailbox binnenstormde met de veelbelovende aankondiging ‘Tijd om weer aan je toekomst te denken…’.

 • Communicatie blijft een verbeterpuntje

  Reageer

  Zolang er al medewerkerstevredenheidsonderzoeken bestaan verbazen leidinggevenden zich erover dat communicatie steeds bovenaan het lijstje van verbeterpunten staat. Onbegrijpelijk, want ze zijn toch zo transparant vinden ze. Wordt immers niet elk besluit van de directie of het MT gecommuniceerd en vaak ook uitgelegd? Tja, dat niet alle medewerkers begrijpen waarom iets besloten is zoals het besloten is, lijkt hen nogal logisch. Medewerkers zien tenslotte maar een deel van het geheel nietwaar?

 • Hoe overleef ik mijn manager!

  Reageer

  Behoor je tot dat gedeelte van de bevolking die het geluk heeft een goede leidinggevende te hebben, ben je snel klaar met deze column. Hij is namelijk bestemd voor degenen die last hebben van een manager wiens grootste hobby bestaat uit het ontlopen van zijn verantwoordelijkheden. Die ‘Planning & Control’ tot kunst verheven heeft en die constant op jacht is naar zijn eigen gelijk. En ook de manager die gestrest rondloopt om in de resterende weken voor de vakantie nog van alles van zijn bureau af te schuiven. Om deze manager te overleven en veilig de vakantie te halen volgen hieronder enkele tips.

 • Weg met de spreadsheetfetisjisten

  Reageer

  Soms zou je willen dat Excel niet was uitgevonden. Dat er geen managers zijn die dat programma standaard op het bureaublad hebben staan. Dat er geen cursussen gegeven worden waardoor het mogelijk wordt om spreadsheets te ontwikkelen die, het liefst in groen, oranje en rood, aangeven of je op de goede weg bent. Bijvoorbeeld in het behalen van je targets, je vorderingen in je persoonlijke ontwikkeling, je zelf ingevulde POP- of PAP-doelen of andere onzin die je afleiden van je passie voor het werk.

 • Hoffmann is goed, vertrouwen is beter!

  Reageer

  De nieuwe gemeentesecretaris was van de controle en van ‘grip op de zaak’. Daar was hij door het college ook op uitgezocht. Was de vorige in de ogen van de bestuurders nogal wat makkelijk van aard, wat in hun ogen vertaald werd in ‘verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen’, vond dit college het nodig dat de ‘nieuwe’ de touwtjes eens flink zou aanhalen. Want dat voorstellen van de steller via het afdelingshoofd meteen naar de secretaris gingen, omdat de steller verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de aangeleverde stukken, zonder dat daar veel controle op was, kon eigenlijk niet, vond men.

 • Doe iets aan de VONIPAFS¹

  Reageer

  Je vindt ze eigenlijk alleen bij overheid- en semioverheidsinstellingen. Bij waterschappen bijvoorbeeld, maar ook bij de belastingdienst, bij provincies, ministeries en in het onderwijs. Elk van deze organisaties heeft ze, vaak zelfs meer dan één, maar het lijkt er op of je ze bij gemeenten vaker tegenkomt dan elders. Iedereen kent ze ook, want ze verbergen zich niet. Ze heten gewoon Luuk, Wim of Ben (het zijn wel vaak mannen) en ieder voor zich is een echte VONIPAF¹.

 • Ik wil geen coach, ik wil een baas!

  Reageer

  Terwijl ik dacht dat het een allang uitgeroeid fenomeen was, zie je het weer terugkomen in advertenties waarin leidinggevenden worden gevraagd. En sterker nog dan ooit staat opeens bij de competenties - vaak al op de tweede regel - ‘coachend leiding kunnen geven’.

 • Een bijzonder soort leidinggevende gezocht

  4 reacties

  Op de keper beschouwd is leidinggeven een merkwaardig woord. Het is ook een van de weinige woorden waarbij leiding overdrachtelijk wordt gebruikt. Het misstaat in het rijtje leidingwater, leidinglegger, leidingknipper, leidingvinder en zo zullen er nog wel een paar van dit soort woorden bestaan. Dit zijn allemaal prima, veel gebruikte woorden die realistisch zijn en duidelijk aangeven wat er mee bedoeld wordt. Zo is leidingwater gewoon water dat uit een leiding komt en is een leidingknipper een apparaatje waarmee je een leiding kunt doorknippen.

 • En dan gaat de kassa rinkelen

  2 reacties

  Als je op Google zoekt naar regiegemeente krijg je in 0,25 sec. ongeveer 10.000 hits. Als je als gemeente niet minstens ergens het woord regie hebt staan, tel je dus blijkbaar niet mee. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het woord regie in gemeenteland wel erg snel wordt gebruikt en dat de regievoering vaak bij wijze van spreken nog sneller wordt ingevoerd dan dat we het woord ‘regie’ uit kunnen spreken.

 • Leve Ons Soort Mensen (OSM)

  Reageer

  Ze doen het slim en geraffineerd. Onder valse voorwendsels slagen ze er langzamerhand in hun doelen te verwezenlijken. Ze verdelen de baantjes en het geld. Ze zoeken alleen onder hun gelijken en zorgen ervoor dat er geen ongewenste en ongenode personen tot de kringen van ‘Ons Soort Mensen’ door kan dringen. Het is een sluipend proces dat elke weerstand in de kiem smoort. Ze brengen het natuurlijk als verbetering, bezuiniging of versterking van de sector, maar met altijd in hun achterhoofd de gedachte hoe ze ervoor kunnen zorgen dat OSM gevrijwaard blijft van invloeden van buitenstaanders.

 • We gaan er voor!

  Reageer

  Aan de medewerkers van deze mooie gemeente

  Onderwerp: Het Nieuwe Werken
  Aantal bijlagen: 2

  Beste collega’s,

  Zoals jullie wel weten staat onze gemeente de komende jaren voor een forse bezuinigingstaakstelling. Om de problematiek goed door te kunnen nemen hebben college en MT zich twee weken geleden een paar dagen teruggetrokken onder begeleiding van het bekende (en dure) organisatieadviesbureau BLC (Betaling: Liefst Contant).

 • Een andere kijk op herindelen

  Reageer

  In onderwijs en gezondheidszorg is het heel normaal dat er verschillen bestaan. De ene V.O.-school heeft Spaans, Grieks of Latijn als keuzevak, de ander doet meer aan kunst, de derde heeft voorzieningen voor topsporters en mede op basis daarvan maken we een keuze. Uiteraard zijn daarbij sfeer, klassengrootte en examenresultaten ook van belang. Zo raken we er ook aan gewend dat we voor een knieoperatie beter naar ziekenhuis a kunnen en voor de behandeling van een oogletsel naar ziekenhuis b of c. Afstand tot familie en vrienden speelt hierbij natuurlijk ook een rol bij het maken van een goede afweging, maar verschillen zijn er.

 • Hallo Jumbo, Hallo Ellendé

  Reageer

  Op 6 juni vorig jaar schreef ik over de dubieuze gang van zaken in een stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs. Aangezien er wel een logische lijn in de verdere gang van zaken valt te ontdekken is het de hoogste tijd om u even bij te praten. Het is voor de leesbaarheid handig als we de stichting een naam geven. Gezien de kwestieuze ontwikkelingen lijkt de naam Ellendé me voor deze stichting zeer toepasselijk.

 • Waar blijven toch die leiders?

  2 reacties

  Managers bij de overheid kunnen we grofweg onderscheiden in 2 soorten: zij die vertrouwen en zij die wantrouwen. Helaas is de tweede groep veruit in de meerderheid en lijkt wel of hun aantal met de dag groeiende is. Veel leidinggevenden zijn kennelijk bang en die bangheid krijgt zijn uiting in het invoeren van regels en formulieren, vooral veel formulieren, staatjes, spreadsheets en turflijsten. Daarin worden ze gesteund door de meisjes van P&O die, sinds hun promotie tot HRM-dames, zich helemaal kunnen uitleven in het bedenken van onnodige gesprekken en dito ingewikkelde formulieren.

 • De vijfde colonne

  2 reacties

  Elke organisatie heeft ze. Ze vinden zichzelf het ‘zout der aarde’. Ze werken vaak 15 jaar of langer, in elk geval veel te lang, bij de organisatie.  Die mannen, op een of andere manier zijn het vrijwel nooit vrouwen, hebben het allemaal al eens gezien, gehoord en meegemaakt. Ze kennen elke hoekje van de organisatie, ze weten van iedereen hoe hij of zij reageert en waarom. Ze reageren voorspelbaar destructief op elke poging van hun leidinggevende om iets te doen aan teamvorming of om het werk leuker en interessanter te maken.

 • Docenten gezocht voor een gekozen monarch

  4 reacties

  Tussen al het onheil wat dit Kabinet over ons uitstort aan bezuinigingen, valt het mij wel op dat de dames en heren zelf behoorlijk buiten schot blijven. Aangezien zij steeds meer taken overhevelen naar gemeenten, stel ik voor dat we de ministerraad ook maar wat meer gaan vormen naar het model van het college van B&W. En zoals een wethouder een veelheid van portefeuilles beheert kan een minister voortaan voor veel meer portefeuilles verantwoordelijk zijn dan op dit moment het geval is.

 • Toch fijn om ambtenaar te zijn

  1 reactie
  Er valt ongetwijfeld vaak van alles aan te merken op het bestaan van de ambtenaar, maar dat het altijd nog erger kan bewijst het volgende op waarheid berustende verhaal uit het basisonderwijs.
 • POLICITO. Eerste hulp bij selectie

  5 reacties
  Een goede autoverkoper is niet automatisch een goede chauffeur, dat zal iedereen beamen. Dat, als je een goede hoogleraar bent, het ook niet wil zeggen dat je een goede premier bent, hebben we helaas in de vier Kabinetten hiervoor gemerkt. We zien ook dat, als je de basisschool met goed gevolg hebt doorlopen, het nog niet betekent dat je als minister van Onderwijs kunt functioneren. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
 • Operationele onthechting. De afstand tussen management en werkvloer groeit.

  Reageer

  Het is over het algemeen raar gesteld met het management bij de (semi-)overheid. Als we kijken naar de letterlijke betekenis van het woord manager zegt Van Dale hierover: ‘iem. met een leidinggevende functie’. Andere bronnen geven als betekenis van manager de volgende omschrijvingen: administrateur, beheerder, bestuurder, leider, ondernemer, impresario.

 • Dames en heren politici: Geef je fouten toe en draai de klok terug. Wees eens flink!

  Reageer

  Van oorsprong ben ik wat avontuurlijk ingesteld, maar ik hecht daarnaast toch ook wel aan enige zekerheden, vooral waar het zaken betreft waarvan ik vind dat deze tot de noodzakelijke ‘primaire’ levensomstandigheden behoren. Zo wil ik graag zeker weten dat het veilig is op straat, dat er goed onderwijs wordt gegarandeerd, dat het openbaar vervoer prima geregeld is, dat de gezondheidszorg tiptop op orde is, dat de buitenruimte er keurig uit ziet, dat ik doorlopend kan rekenen op de gewenste energievoorziening en dat ik goed wordt verzorgd als mijn oude dag daar is.

 • Uitgeblust!

  4 reacties
  Maandagmiddag kwart over vijf. Enigszins vergenoegd keek hij om zich heen. Hij had het toch allemaal maar prima voor elkaar! Zijn collega’s zeiden het zojuist nog, vlak voordat ze naar huis gingen: “Wilhelm de Rives, wat ben jij een bofkont.” En dat zeiden ze heus niet alleen omdat hij over twee weken op vakantie ging. Net nu een drukke tijd aanbrak met de voorbereidingen voor de jaarrekening en de voorjaarsnota. En als hij terugkwam dan was het rustig, erg rustig en daar hield hij van.
 • Competentiemanagement: mag het ietsjes minder.

  Reageer
  Competentiemanagement is verworden tot een speeltje voor de afdeling P&O. Alleen al dit dure woord leidde ertoe dat de P&O-er voortaan werkzaam was op de afdeling HRM en zich ging bezig houden met het bedenken van allerlei manieren om de medewerker te onderhouden en te ontwikkelen. De medewerker wordt daarbij voortaan opgemerkt als een serie competenties. Competenties beschrijven werd vooral beschouwd als een prima vervanging van de functieomschrijving. Die leidde tenslotte maar al te vaak tot onzinnige haarkloverijen en een veelvoud aan functieaanpassingen en -waarderingen door een duur bureau.
 • Herkenbare gemeentenamen

  Reageer

  Vroeger was ik een kei in topografie. Al op de lagere school haalde ik de ene 10 na de andere en er was vrijwel geen gemeente die ik niet kende. Of ze het nu hadden over Sibbe, Peize, Venhuizen of Baarland, ik wist op zijn minst in welke richting je moest rijden om in de buurt te komen. Dat dit met het klimmen der jaren wel wat achteruit zou gaan had ik wel verwacht. Ik heb me daarin ook berust, tenslotte heb ik de TOMTOM nog, nietwaar. Nou, vergeet het maar. Aan mijn navigatie heb ik niets als we namen gaan bedenken die niet in de verste verte lijken op een plaatsnaam.

Afbeelding

Marathon 7, 1213 PD Hilversum
Postbus 447, 1200 AK Hilversum
Telefoonnummer 035 – 760 48 50
E-mail:
info@bestuursacademie.nl
www.bestuursacademie.nl

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een andere rol voor de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Whitepapers

 • Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...

  Beïnvloeden

  Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...
 • ONDERHANDELEN 
 ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...

  Onderhandelen

  ONDERHANDELEN ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...
 • VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? 
 In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...

  Argumenteren

  VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...