of 59232 LinkedIn

Jeugdwet in een politiek-ambtelijke omgeving: (in)spannend?

1 reactie

Over enkele maanden zullen gemeenten worden belast met de immense verantwoordelijkheid die de Jeugdwet bij hen neerlegt. Dit vergt een omvangrijke voorbereiding. Zorg moet worden ingekocht, maar ook de ambtelijke organisatie moet erop worden voorbereid. Natuurlijk moeten er de nodige besluiten worden genomen, denk hierbij aan de vaststelling door de gemeenteraad van de nodige verordeningen. Deze moeten door B&W (lees: de ambtelijk beleidsadviseurs) worden voorbereid. Aan een adequate voorbereiding gaat een nog adequatere kennisverwerving vooraf. Deze kennisverwerving richt zich primair op inhoud en strekking van de ingewikkelde Jeugdwet zelf.

Dit brengt ons op de actoren die bij de uitvoering van de Jeugdwet (zullen) zijn betrokken.
Voor de uitvoering “in het veld” ligt het voor de hand dat hiervoor betrokken personen worden ingeschakeld die kennis en affiniteit hebben met de doelgroep van de Jeugdwet. Dat deze doelgroep “per definitie” kwetsbaar is behoeft geen betoog.

 

Degenen die de Jeugdwet daadwerkelijk bij gemeenten gaan uitvoeren zullen een hulpvraag moeten omzetten in een juridisch houdbare beschikking. Uiteindelijk zal elke aanvraag die de “gemeente” bereikt immers tot een beslissing in de vorm van een beschikking moeten worden omgezet. Nu het hier om een volstrekt nieuwe taak gaat, is (nagenoeg) zeker dat de medewerkers die gemeenten erop gaan inzetten geen door de wol geverfde gemeenteambtenaren zijn. Integendeel, wellicht. De verwachting is dat hiervoor mensen zullen worden ingeschakeld die niet eerder werkzaam waren in een politiek-bestuurlijke omgeving die een gemeente nu eenmaal is. Niettemin zullen zij wel worden belast met een ook vanuit politiek oogpunt kwets- en breekbare taak en opdracht.

 

De vraag is, of hierbij voldoende is en wordt stilgestaan door de gemeentelijke beleidsmakers. Wat betekent dit voor hen, en in het kielzog hiervan: voor hun doelgroep?

 

Werken bij de gemeente betekent immers: werken in een omgeving die wordt gekenmerkt door een politiek gelegitimeerd bestuur. Dit is in alles merk- en voelbaar. Degenen die de Jeugdwet bij gemeenten uitvoeren moeten hiervan doordrongen zijn én ermee weten om te gaan.


Werken bij een gemeente betekent per definitie dat een vakman zijn werk verricht in een omgeving waar door passanten aan de touwtjes wordt getrokken. Deze passanten worden bij verkiezing dan wel benoeming niet primair beoordeeld op inhoudelijke vakkennis inzake de Jeugdwet. Zij dragen wel de verantwoordelijkheid, in juridische en politieke zin, voor de werkzaamheden die de vakman verricht.
Wij hebben het hier over de samenstelling van het gemeentebestuur: aan het hoofd staat de gemeenteraad, en het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Lid zijn van de gemeenteraad is een nevenactiviteit, en in principe is iedere ingezetene die ouder is dan 18 jaar hiervoor potentieel kiesgerechtigd.

 

Een lid van de gemeenteraad kan worden benaderd door een jongere die zich onheus bejegend voelt door de vakman die belast is met de uitvoering van de Jeugdwet. Dat raadslid kan vragen stellen aan B&W, in casu de portefeuillehouder Jeugdwet, zijnde een wethouder. Die op zijn beurt laat zich souffleren door de gemeentesecretaris, die niet altijd op de hoogte zal zijn van de details van het dossier. Daar gaat immers de afdelingsmanager over, die dit veelal overlaat aan de teamleider.

 

Aan het eind van deze informatielijn staat de vakman. Weet hij van de machten en krachten die deze informatielijn beheersen, is hij daartegen opgewassen? Beschikt hij, anders gezegd, over voldoende politiek-bestuurlijke sensitiviteit? De vraag stellen is hem beantwoorden; weet jij het antwoord?

 

Mr. Olaf Schuwer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mechtild rietveld (klusser sociaal domein) op
Olaf,
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb 30 jaar bij de gemeente gewerkt en nu vier jaar als Directiesecretaris bij een jeugdzorg/jeugdGGZ-organisatie. En het valt niet mee om mijn collega's (die hulpverlener zijn: psychiaters, psychologen, orthopedagogen etc.) uit te leggen hoe het werkt bij een gemeente en 'onder' een gekozen gemeentebestuur. Vooral begrip kweken voor de dilemma's waar ook wethouders en ambtenaren voor staan, is een groot karwei. Uitleggen dat die er echt niet op uit zijn om hulpverleners te 'pesten' met bureaucratie, maar ook dat sommige dingen nu eenmaal zo werken. Tip aan wethouders en gemeenteraden: geef niet te veel inhoudelijke zeggenschap aan je ambtenaren. Leer los te laten, elke monitor extra is een stap richting bemoeizucht op een terrein waar het complex is en je geen verstand van zaken hebt en ook niet hoeft te hebben.
Enne: rechters hebben volgens de scheidend president van de Hoge Raad de 'plicht om te mishagen' . Dat geldt ook voor professionals in de zorg. Laat ze hun vak doen. En mis zal het altijd wel eens gaan, welk mooi stelsel je ook inricht.


Afbeelding

Marathon 7, 1213 PD Hilversum
Postbus 447, 1200 AK Hilversum
Telefoonnummer 035 – 760 48 50
E-mail:
info@bestuursacademie.nl
www.bestuursacademie.nl

Meer nieuws

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een andere rol voor de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Bloggers

Whitepapers

 • Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...

  Beïnvloeden

  Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...
 • ONDERHANDELEN 
 ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...

  Onderhandelen

  ONDERHANDELEN ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...
 • VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? 
 In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...

  Argumenteren

  VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...