of 59100 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Gevallen wethouders

  Jaarlijks onderzoekt Binnenlands Bestuur welke wethouders er in een jaar zijn gevallen. In dit dossier vindt u de onderzoeken bij elkaar.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Mystery Burger

  ‘De raad is het hoogste orgaan van de gemeente waarin besluiten door goed overwogen debatten worden genomen.’ Tot dusver de theorie. In de praktijk schort en dikwijls nogal wat aan de debatten en is niet duidelijk wat en waarom iets is besloten. Binnenlands Bestuur zet iedere week een Mystery Burger op de publieke tribune, om te kijken waar het mis gaat in het debat en om tips te geven voor verbetering.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: De zaak Van Rey

  Jos van Rey (VVD), wethouder in Roermond en lid van de Eerste Kamer heeft zijn functies opgegeven omdat hij verdachte is in een strafzaak. Na een inval in het stadhuis, zijn woning en de woningen van zijn kinderen maakt het OM bekend dat hij verdacht wordt van ambtelijke corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie naar kandidaten in de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Ook burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans van Meerssen wordt in deze zaak verdacht.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Vluchtelingen

  De toegenomen stroom vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang en het huisvesten van statushouders tot het verzorgen van onderwijs, (vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. Draagvlak in de samenleving is daarbij onmisbaar, maar vaak lastig te verkrijgen. In dit dossier is alle berichtgeving over vluchtelingen gebundeld.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: BAG

  Gemeenten zijn sinds 1 juli 2009 verplicht basisgegevens over gebouwen en adressen bij te houden in één systeem: de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG omvat de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR).

 • Bijgewerkt op:

  Provinciale Statenverkiezingen 2015

  De Provinciale Statenverkiezingen 2015 vinden plaats op 18 maart 2015. Gelijktijdig worden ook de Waterschapsverkiezingen 2015 gehouden. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

 • Bijgewerkt op:

  Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Nederland gaat op 19 maart naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Bestuursakkoord

  In het bestuursakkoord worden zaken geregeld over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. De totstandkoming van het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Europa

  In 2014 gaat de nieuwe 7-jarige Europese subsidieperiode van start. Deze sluit nauw aan bij de EU-agenda om een slimme en duurzame economie te bewerkstelligen. Het moment voor decentrale overheden om actie te ondernemen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Integriteit

  Ambtenaren dienen integer te zijn. De overheid moet daar zorg voor dragen. In de Ambtenarenwet van 1 maart 2006 is de verplichting opgenomen voor overheidswerkgevers om een integriteitsbeleid te voeren voor hun medewerkers. Maar wat als de overheid zelf niet integer is?

 • Bijgewerkt op:

  De Kandidaat

  De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn weer gevuld met een keur aan bekende en onbekende gezichten. Binnenlands Bestuur zoekt interessante kandidaten op.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Veiligheidregio's

  Nederland heeft 25 Veiligheidregio's waar brandweer, hulpdiensten, politie en gemeente samenwerken. Bij grotere calamiteiten als overstromingen, rampen of grote ongelukken heeft niet meer de burgemeester maar de korpsbeheerder van de veiligheidsregio de leiding.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Onrust in Meerssen

  Politiek Meerssen verkeert in een chaos na de zelfmoord van wethouder Jo Dejong. Alle wethouders zijn opgestapt en burgers eisen het vertrek van de burgemeester.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Landsdelen

  Uiterlijk 2017 moeten er uiteindelijk van de twaalf provincies vijf landsdelen over blijven. Het is nog niet duidelijk welke provincies samengaan behalve Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Die moeten in 2015 al gefuseerd zijn.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Troonswisseling

  Op 30 april vond in Amsterdam de inhuldiging plaats van Koning Willem-Alexander. Koningin Beatrix nam na 33 jaar afscheid. Nieuwtjes en achtergronden over deze bijzondere dag vindt u in dit dossier.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Troonsafstand Koningin Beatrix

  Koningin Beatrix kondigt op 28 januari aan dat ze na 33 jaar haar troon zal opgeven om plaats te maken voor haar zoon Prins Willem Alexander.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Aanslag gemeentehuis Waalre

  Een ondermijning van de rechtstaat wordt het genoemd. Op het gemeentehuis van het Brabantse dorp Waalre is op 18 juli, in de nacht van dinsdag op woensdag, een aanslag gepleegd. Doordat twee personenauto's tegen de ingang van het pand waren aangereden is er brand ontstaan en is het gehele hitorische pand afgebrand.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Fred Spijkers

  Fred Spijkers is sinds 1984 met de staat in gevecht. Hij was bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie, en weigerde om de weduwe van de bij een mijnongeval verongelukte beproevingsambtenaar te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen. In werkelijkheid waren er al lange tijd technische problemen met dit type mijn, waardoor in 1983 ook al zeven militairen waren verongelukt. De strijd van Spijkers tegen de staat duurt nog steeds voort.