of 59142 LinkedIn

Achtergrond

 • De provincies staan als een huis. Minister Plasterk heeft ze tegen het einde van zijn ministerschap zelfs ongegeneerd de liefde verklaard. ‘We zijn rijp voor de grote maatschappelijke opgaven’, zegt IPO-directeur Henry Meijdam.

  'Provincie relevanter dan ooit’

  De provincies staan als een huis. Minister Plasterk heeft ze tegen het einde van zijn ministerschap zelfs ongegeneerd de liefde verklaard. ‘We zijn rijp voor de grote maatschappelijke opgaven’, zegt IPO-directeur Henry Meijdam.

 • Wie is verantwoordelijk voor netwerksturing door decentrale overheden? De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht op verzoek van Provinciale Staten de democratische legitimiteit van het Gelderse programma Stad en Regio.

  Sturen zonder koers

  Wie is verantwoordelijk voor netwerksturing door decentrale overheden? De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht op verzoek van Provinciale Staten de democratische legitimiteit van het Gelderse programma Stad en Regio. ‘Ons onderzoek is van belang voor alle provincies en gemeenten.’

 • De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt.

  Bedankt voor die bloemen!

  De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt. Drie eerdere Floriades leden groot verlies.

 • Na rechten, economie, politicologie en sociologie dienen gedragswetenschappen zich aan als jongste funderende discipline in het huidige functioneren van het openbaar bestuur, aldus de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in een recent onderzoeksrapport. In een essay geeft Giap Tan een schets van de stand van zaken binnen de rijksoverheid. De experimenten die worden opgepakt, staan volgens hem niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van een bredere beweging, die wordt aangeduid met de term evidence based beleid.

  Essay: Nudging en evidence based beleid

  Reageer

  Na rechten, economie, politicologie en sociologie dienen gedragswetenschappen zich aan als jongste funderende discipline in het huidige functioneren van het openbaar bestuur, aldus de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in een recent onderzoeksrapport. In een essay geeft Giap Tan een schets van de stand van zaken binnen de rijksoverheid. De experimenten die worden opgepakt, staan volgens hem niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van een bredere beweging, die wordt aangeduid met de term evidence based beleid.

 • De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding, zegt oud-burgemeester en ProDemos-trainer Hans Alberse.

  ‘Laat de burger beslissen’

  De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding, zegt oud-burgemeester en ProDemos-trainer Hans Alberse. Het ‘systeemwereldje’ moet plaatsmaken voor burgerforums. ‘Durf inwoners het vertrouwen te geven.’

 • Gemeenteraden zijn vrij om niet-raadsleden in te schakelen bij het politieke handwerk. Daar wordt volop gebruik van gemaakt, al zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Een aantal gemeenten heeft er geen enkele, zoals Olst-Wijhe, Haarlemmermeer en Leerdam. In andere gemeenten ontstijgt het aantal burgerraadsleden ruimschoots het aantal gekozen raadsleden, zoals in Nuth, Cuijk, Echt-Susteren en Schagen. Maar niet iedereen is daar even enthousiast over. De meningen over nut, noodzaak en meerwaarde van burgerraadsleden zijn verdeeld.

  Omstreden hulptroepen

  Ruim 5.300 burgerraadsleden zijn naast zo’n 8.900 raadsleden in gemeentehuizen actief. ‘Het mag een onsje min der’, vindt de een. Juist niet, stelt de ander. ‘Het is een prima manier om mensen te laten kennismaken met de politiek.’ Over plussen en minnen van de inzet van niet-raadsleden lopen de meningen uiteen.

 • Wie is die mijnheer Nawijn; wat wil hij toch van mij?, vroeg Mariëtte van Leeuwen zich af toen de oud-LPF minister haar eind 2005 belde met de vraag of ze op de lijst van zijn nieuwe partij in Zoetermeer wilde staan. ‘Als je het doet, sta je nummer drie; eerste vrouw.’ Van Leeuwen: ‘Ik was totaal overdonderd. Ik had een goede baan in het bedrijfsleven en helemaal geen politieke ambities.

  ‘Ik ben een atypische bestuurder’

  Mariëtte van Leeuwen rolde de lokale politiek in en hield glansrijk stand in het stadhuis. Ze is inmiddels nestor van het Zoetermeerse college en leidt als enige lokalo een VNG-commissie. ‘Ik had nooit gedacht dat ik het leuk zou gaan vinden.’

 • Drie auteurs – Peter van Lieshout, Maarten Allers en Marcel Boogers – schreven na de zomer in Binnenlands Bestuur essays over decentralisatie, ieder op zijn eigen wijs. Het zou een wonder zijn als daaruit één visie over de toekomst van het binnenlands bestuur viel te destilleren. Maar de titel van het eerste essay, ‘Decentralisatie is onontkoombaar’, zette wel de toon voor het gehele trio.

  Tijd voor een fundamentele herbezinning

  Reageer

  De lokale democratie is toe aan een wezenlijke wijziging. Hervorming van het binnenlands bestuur is echter altijd een complexe aangelegenheid gebleken. Die complexiteit moet ons er niet van weerhouden een meer eigentijdse en beter passende inrichting te smeden. Slot van een serie essays over de noodzaak om de inrichting van het lokaal bestuur meer in lijn te brengen met het uitgebreide takenpakket.

 • Als een gemeentesecretaris wél, en graag zelfs, wil praten over de nieuwe uitdaging, dan mag je er zowaar vanuit gaan dat er geen bonje was. ‘En zo is het maar net’, lacht scheidend gemeentesecretaris van Hilversum Inge de Vries (58). Na acht jaar gaat ze volgende week aan de slag als directeur-bestuurder van de coöperatie van zorgboerderijen Boer & Zorg.

  ‘Ik ga de zorgboeren ontzorgen’

  Hilversum predikt flexibiliteit in het gemeentehuis. De top doet mee. De ‘atypische’ gemeentesecretaris Inge de Vries verhuist naar de coöperatie van zorgboerderijen Boer & Zorg. ‘Ik heb altijd voor kwetsbare groepen willen werken.’