of 59054 LinkedIn

Achtergrond

 • De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding, zegt oud-burgemeester en ProDemos-trainer Hans Alberse.

  ‘Laat de burger beslissen’

  De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding, zegt oud-burgemeester en ProDemos-trainer Hans Alberse. Het ‘systeemwereldje’ moet plaatsmaken voor burgerforums. ‘Durf inwoners het vertrouwen te geven.’

 • Drie auteurs – Peter van Lieshout, Maarten Allers en Marcel Boogers – schreven na de zomer in Binnenlands Bestuur essays over decentralisatie, ieder op zijn eigen wijs. Het zou een wonder zijn als daaruit één visie over de toekomst van het binnenlands bestuur viel te destilleren. Maar de titel van het eerste essay, ‘Decentralisatie is onontkoombaar’, zette wel de toon voor het gehele trio.

  Tijd voor een fundamentele herbezinning

  Reageer

  De lokale democratie is toe aan een wezenlijke wijziging. Hervorming van het binnenlands bestuur is echter altijd een complexe aangelegenheid gebleken. Die complexiteit moet ons er niet van weerhouden een meer eigentijdse en beter passende inrichting te smeden. Slot van een serie essays over de noodzaak om de inrichting van het lokaal bestuur meer in lijn te brengen met het uitgebreide takenpakket.

 • Als een gemeentesecretaris wél, en graag zelfs, wil praten over de nieuwe uitdaging, dan mag je er zowaar vanuit gaan dat er geen bonje was. ‘En zo is het maar net’, lacht scheidend gemeentesecretaris van Hilversum Inge de Vries (58). Na acht jaar gaat ze volgende week aan de slag als directeur-bestuurder van de coöperatie van zorgboerderijen Boer & Zorg.

  ‘Ik ga de zorgboeren ontzorgen’

  Hilversum predikt flexibiliteit in het gemeentehuis. De top doet mee. De ‘atypische’ gemeentesecretaris Inge de Vries verhuist naar de coöperatie van zorgboerderijen Boer & Zorg. ‘Ik heb altijd voor kwetsbare groepen willen werken.’

 • De ondermijnende criminaliteit in de provincies Noord-Brabant en Zeeland liep dusdanig de spuigaten uit, dat zes jaar geleden een Taskforce werd ingesteld in de vijf grootste steden in beide provincies. Die Taskforce moest, naast en bovenop de inzet van diverse organisaties, als één overheid ‘doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap’, zo staat te lezen in de doelstelling van de Taskforce.

  Actie in plaats van bureaucratie

  De Taskforce Brabant Zeeland heeft bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit gewerkt als broodnodige knuppel in het hoenderhok. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bij de aanpak van andere complexe problemen kunnen netwerkorganisaties leren van de aanpak van de Taskforce, die altijd plussen en minnen heeft.

 • Kuijken is verguld met het rapport, maar deelt ruimhartig krediet uit aan de in het Deltaprogramma samenwerkende partijen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en aan wegbereider Cees Veerman die voorstelde om het complexe onderwerp van het Deltaplan op te pakken in een apolitiek stelsel met een onafhankelijke regisseur erop. De deltacommissaris wist met die aanpak lokaal bedachte en breed gedragen Deltabeslissingen tot stand te brengen. Dat proces is volgens hem heel goed toe te passen op meer beleidsterreinen en door andere overheden.

  Lessen uit de delta

  Deltacommissaris Wim Kuijken kreeg deze zomer een “zeer goed” voor de samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en rijk rondom de Deltawet. Vooral voor de aanpak van gelijkwaardige samenwerking en bouwen aan kennis. ‘Andere overheden kunnen de werkwijze zó kopiëren.’

 • Nu steeds meer gemeentelijke taken worden behartigd door regionale samenwerkingsverbanden, wordt de vraag naar de democratische legitimiteit van regionaal bestuur steeds urgenter. Zeker omdat met de decentralisaties in het sociale domein opnieuw beleidsrijke taken naar regionale samenwerkingsverbanden zijn overgeheveld.

  Meer democratie tegen regionale belangen-blindheid

  Reageer

  Regionaal bestuur via samenwerkingsverbanden komt moeizaam van de grond. Het ontbreekt de nieuw ingerichte organisaties vaak aan een gedeelde visie op regionale vraagstukken. Ook een gebrek aan vertrouwen in partnergemeenten en de vrees dat lokale belangen gevaar lopen spelen op. Hoogste tijd om van de regio een politieke gemeenschap te maken.

 • Wat kan een Nederlandse gemeente leren van bestuurders over de grens? En wat steken die weer op van ons? Genoeg, blijkt.

  Leren van het buitenland

  Wat kan een Nederlandse gemeente leren van bestuurders over de grens? En wat steken die weer op van ons? Genoeg, blijkt. Anneke Knol en Frans Mencke, beiden gemeentesecretaris met internationale oriëntatie: ‘We zouden in Nederland best minder mogen mopperen.’

 • De intergemeentelijke regelingen dreigen de raadsleden boven het hoofd te groeien. Ze beslaan een steeds groter deel van de gemeentelijke begrotingen, vooral door decentralisaties in het sociale domein. Twente kent negentien intergemeentelijke regelingen, die sterk variëren in omvang, schaal en reikwijdte.

  Raden Twente zoeken grip op regio

  Twentse raadsleden hebben te weinig grip op besluitvormingsprocessen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ze willen beter geïnformeerd worden en meer kennis delen met andere raadsleden in de regio, zowel online als tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.

 • Wat bezielde de commissaris van de koning in Fryslân om te kiezen voor Eindhoven? Harder werken, onbarmhartig in de schijnwerpers en ook nog eens minder verdienen. John Jorritsma: ‘Carrièredrift is het niet; het draait om begeestering voor de stad en de dynamiek van de regio. Toen ik in maart de profielschets las, dacht ik: overal staat John Jorritsma! Dat klinkt arrogant, maar Brainport Next Generation, metropoolomgeving, regioburgemeester, veiligheidsregio, kennis van de bestuurscultuur in Brabant, verbinding zoeken met de samenleving – het was op mijn lijf geschreven.

  ‘Ik ga niet weg, ik ga ergens naartoe’

  Commissaris van de koning John Jorritsma verruilt volgende week het provinciehuis in Leeuwarden voor het burgemeesterschap van Eindhoven. Zijn bloed gaat sneller stromen van de daadkracht en dynamiek in de lichtstad.