of 59250 LinkedIn

Opinie

 • Nieuwe wet maakt ontslag ambtenaar niet soepeler

  Een ambtenaar ontslaan. Dat staat voor HR-managers in de publieke sector zo’n beetje gelijk aan het winnen van het WK voetbal. De weg ernaartoe is lang, onzeker, kostbaar en als je denkt dat je er bijna bent, word je alsnog uitgeschakeld.

 • Oude wijn

  Gek eigenlijk dat we zo weinig leren van onze klassiekers. Van helden die in de grijze verleden verstandige dingen hebben geroepen. Te vaak wordt dat afgedaan met ‘open deuren’ of ‘oude wijn in nieuwe zaken’. Klopt, maar waarom zou je steeds moeten vluchten in nieuwe hypes? Zeker als er nog wat huiswerk ligt om een aantal hele fundamentele basisprincipes geïmplementeerd te krijgen. 

 • Van koetje tot toetje

  Wie kent ‘m niet: die veelbesproken pdca-kwaliteitscirkel van de Amerikaanse statisticus William Edwards Deming? Dé cirkel die de vier activiteiten beschrijft die op alle verbeteringen van toepassing zijn. De plan-do-check-act stappen. En het mooie is: als gevolg van dat cyclische karakter blijft die kwaliteitsverbetering dan continu onder de aandacht. Want juist zo zorg je ervoor dat de brug wordt geslagen tussen input- en outputgedreven doelen. En daarmee wordt het onderwerp outcome ook geagendeerd. Waarmee je als organisatie permanent blijft leren: van belerend naar lerend. Een soort van perpetuum mobile dus.

 • Damschreeuwers

  Amsterdam laat binnen nu en twee jaar 900 van de 12.900 voltijdbanen verdwijnen. De gemeente wil vooral goedkoper gaan werken. Of dat in het belang van de burger is, valt te betwijfelen.

 • Ken uw klassiekers

  Aan menig managementtafel wordt vandaag de dag frequent de discussie gevoerd of je nou moet centraliseren (lees: concentreren) of dat je moet decentraliseren. Haaks op de huidige trend bijvoorbeeld van superprovincies of alsmaar groter wordende gemeentes zijn er ook deskundigen die beweren dat het goed zou zijn als we niet minder maar juist meer gemeentes krijgen.