of 59232 LinkedIn

Opinie

 • Damschreeuwers

  Amsterdam laat binnen nu en twee jaar 900 van de 12.900 voltijdbanen verdwijnen. De gemeente wil vooral goedkoper gaan werken. Of dat in het belang van de burger is, valt te betwijfelen.

 • Ken uw klassiekers

  Aan menig managementtafel wordt vandaag de dag frequent de discussie gevoerd of je nou moet centraliseren (lees: concentreren) of dat je moet decentraliseren. Haaks op de huidige trend bijvoorbeeld van superprovincies of alsmaar groter wordende gemeentes zijn er ook deskundigen die beweren dat het goed zou zijn als we niet minder maar juist meer gemeentes krijgen.

 • Managementlessen van een topsportcoach

  Joop Alberda, ex-olympisch volleybalcoach én troubleshooter van de Nederlandse topsport, zei het onlangs scherp in de krant: “Zodra een trainer een ambtenaar wordt grijp ik in. Daar ben ik rücksichtlos in. De coach is er voor de atleet.” 

 • Van blauwdruk naar action lab

  Heb in het afgelopen jaar in meerdere veranderkeukens mogen rondneuzen. Met veel plezier overigens! Om het zittende management te assisteren bij de transformatie van het verticale machtsdenken naar een meer horizontale netwerkfilosofie. Gericht op het operationaliseren van nieuwe organisatievormen gestuurd door waarden als vertrouwen en verbinding.

 • De overheidsmanager: leider of conformist?

  Leiders zijn niet maakbaar. Leiderschap is een talent dat je verder moet ontwikkelen met de juiste leidinggevende vaardigheden om daadwerkelijk een leider te worden. Net zoals intelligentie een gave is die je met kennis verder moet ontwikkelen voordat je een goede wetenschapper kunt zijn. Of zoals je een atletische bouw met techniek en training verder moet ontwikkelen om als sporter te kunnen winnen.

 • Mystery Burger: Verhit debat dankzij trucje

  Soms moet je de knuppel in het hoenderhok gooien om een debat op gang te krijgen. Dat is de fractievoorzitter van D66 in Maastricht gelukt. Met zijn voorstel voor een referendum over het softdrugsbeleid van de stad, krijgt hij het debat dat hij wil.