of 59232 LinkedIn

'Weigering pensioencompensatie niet volgens afspraak'

De Nederlandse Categoriale vakvereniging der Financiën (NCF) begrijpt niet dat staatssecretaris Klijnsma, net als minister Blok, de loonsverhoging van 0,8 procent voor pensioencompensatie mee wil nemen naar de cao-onderhandelingen. Volgens de bonden staat dit bedrag los van nieuwe afspraken.

‘Staatssecretaris Klijnsma maakt hiemee de verkeerde keus, ze schaart zich gewoon achter Blok’ Albert van der Smissen, voorzitter van de Nederlandse Categoriale vakvereniging der Financiën (NCF) is diep teleurgesteld in de staatssecretaris. D66 en de SP verzochten haar gisteren tevergeefs om de 0,8 procent pensioencompensatie direct aan de rijksambtenaren te geven.

Wens oppostiiepartijen
Het gaat hierbij om geld dat beschikbaar kwam door een besparing op de werkgeverspremies voor pensioenen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma weigerde dit verzoek opnieuw, ondanks dat het de wens is van veel oppositiepartijen om het bedrag meteen uit te betalen. Ze herhaalde het standpunt van minister Blok  dat over dit bedrag aan de pensioentafel moet worden onderhandeld. Ze wordt hierbij gesteund door de VVD en PvdA.

Tegen afspraken in
‘Dit gaat recht in tegen alle afspraken die er in het pensioenakkoord zijn gemaakt,’ zegt Albert van der Smissen. ‘Keer op keer is ons toegezegd dat dit bedrag los zou worden gezien van de onderhandelingen over de nieuwe cao. Het is immers een compensatie voor de verslechtering van de pensioenvoorwaarden.’

Om zijn woorden kracht bij te zetten deed Van der Smissen gisteren aangifte van verduistering tegen minister Blok. ‘Hij laat 116 duizend gezinnen in de kou staan. Tachtig procent van hen zitten in loonschalen 5 tot 8,  voor hen is een bedrag van 150 euro echt heel veel.’

 
Geen nieuwe cao

Rijksambtenaren hebben al sinds 2010 geen nieuwe cao, en dus al die tijd geen loonsverhoging gekregen. De bonden en werkgever kunnen het maar niet eens worden. Minister Blok kondigde echter onlangs aan dat er weer geld is voor loonsverhogingen van rijksambtenaren.  

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Gepensioneerd (Gepensioneerde)

Dit heeft niets met bezuinigen te maken. Dit heeft te maken met: afspraak = afspraak. En ... chantagepolitiek heeft alles te maken met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Vooral daaraan ontbreekt het bij dit Kabinet op alle fronten.
Door Ed van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en tevens kaderlid FNV sector senioren) op
Sorry, typefoutje, moet zijn: : "gunnen hun burgers"
Door Ed van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht, alsmede kaderlid ABVAKABO FNV) op
@ Gepensioneerd (Gepensioneerde)

Uw betoog snijdt geen hout. Als ik geld te kort kom haal ik het niet bij een ander weg, maar zet ik de tering naar de nering. Bovendien geldt het adagium ."afspraak=afspraak" en die was dat die vermaledijde korting op de pensioenpremie (op zich al een gotspe) zou worden teruggegeven aan de premiebetalers, De overheid, in het bijzonder dit kabinet en zijn handlangers gedragen zich steeds meer als een schurk met een hoge hoed op en gunt zijn burgers zelfs geen sigaar uit eigen doos!

@ Ra
Als u het nationaal-socialisme van Hitler vereenzelvigt met het socialisme bent u helaas niet meer serieus te nemen. Ik denk echter dat u wel beter weet, maar dat u bewust aan het provoceren bent in uw afkeer van alles wat links is.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Het is makkelijk om maar te lopen klagen en kritiek te hebben op het regeringsbeleid. Ik heb nog geen enkele oppositiepartij zien komen met een goed alternatief en een sluitende begroting. Er wordt net gedaan alsof dit Kabinet er behagen in schept om alle sociale voorzieningen de nek om te draaien. Men vergeet dat de schulden zo uit de pan zijn gerezen, dat wanneer er geen maatregelen worden genomen, de zorg volledig onbetaalbaar zal worden. Zitten we daar dan op te wachten? We kunnen nog steeds naar de dokter als we die nodig hebben. Voor mensen die in de problemen raken , is er nog steeds een vangnet. De crisistijden die onze grootouders door moesten maken, waren veel erger. Maar ja daar heeft deze generatie blijkbaar geen boodschap aan.
Het wordt nu eens tijd, dat men zich realiseert, dat we ondanks de crisis, het nog altijd beter hebben als toen. Niet zeuren, maar de schouders er onder zetten en gaan bouwen, want dan komen we verder.
Door Ra op
@ Ed

Hitler was ook een socialist en daar gruw ik van.
We dwalen af btw..pensioencompensatie..benieuwd wat er met de aangifte tegen kameraad Blok wordt gedaan, moet hij straks de cel delen met kameraad Jetta? spannend..
Door H. Wiersma (gepens.) op
Je vraagt je af hoe lang vakbonden en pensioenfondsen zich nog een oor aan laten naaien via deze chantagepolitiek van het steeds meer blunderende Kabinet.
Door Ed van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en tevens kaderlid FNV sector senioren) op
@ Ra

In een rechtsstaat als de onze toch nog steeds is (ondanks alle sociale afbraak) geldt het presumptio innocentiabeginsel. Bij mijn weten is geen enkele SP'er veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, VOPO-activiteiten of andere misdrijven begaan als volgeling van een totalitaire staat. Je kunt net zo goed zeggen dat elke rechts-radicaal een volgeling is van Hitler en medeverantwoordelijk is voor de holocaust. Bij zowel het een als het ander is sprake van onzinnige generalisering die kant noch wal raakt.
Door Ra op
@ Ed

Ik krijg geen rillingen van SP communisten die in het Europarlement zitten met rugschieters uit de DDR, ik veracht ze alleen maar.
Hun inkomen mag naar de partijkas, zoals het hoort.
Door Ed van OOijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en tevens kaderlid FNV sector senioren) op
Het verachten van medemensen is inderdaad een radicaal rechts trekje waarvan de rillingen mij langs de rug lopen. Ik ben geenszins links maar heb wel respect voor SP-politici die als enige een substantieel deel van hun inkomen in de partijkas storten en dus in ieder geval en in tegenstelling tot de meeste politici niet van zakkenvullerij kunnen worden beticht.
Door Steven op
dat geldt overigens niet alleen voor het Rijk. Ook de overige sectoren wachten nog op de omzetting van deze premie in salaris.

Nu maar hopen dat dit niet onder de noemer CAO-verhoging wordt gepresenteerd! #goedwerkgeverschap