of 59232 LinkedIn

Weer volop vraag naar overheidsjuristen

Gemeenten lopen op die ontwikkeling vooruit door op zoek te gaan naar gespecialiseerde juristen, zo blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2014 van Yacht.
1 reactie

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Met het overhevelen van deze taken van het rijk naar gemeenten gaan ook de budgetten mee. Maar wel na een stevige ‘efficiencykorting’.

Ook zonder glazen bol is te voorspellen dat het aantal bezwaarzaken van mensen die naar hun mening ten onrechte niet meer in aanmerking komen voor bepaalde vormen van dienstverlening, zal toenemen. Zo hebben gemeenten massaal aangegeven te gaan bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Wanneer zij dit echter doen zonder intrekkings- of wijzigingsbeschikking en een persoonlijk gesprek om hulpvraag en -aanbod op elkaar te laten aansluiten, lopen zij het risico dat dit door de rechter van tafel wordt geveegd, zo bleek eind december bij een proefproces.

Sociaal domein
Gemeenten lopen op die ontwikkeling vooruit door op zoek te gaan naar gespecialiseerde juristen, zo blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2014 van Yacht. Het aantal vacatures bij gemeenten voor juristen die gespecialiseerd zijn in het sociaal domein trekt bij de lokale overheid het sterkst aan. Dat geldt ook voor de vraag naar juristen op het gebied van vastgoed en grondzaken. Yacht verwacht dat het hierbij gaat om een blijvend groeiende vraag. Overigens steeg het aantal juridische vacatures in het laatste kwartaal van vorig jaar met 25 procent in bijna alle sectoren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door opmerker op
kennelijk verwacht men bijzonder ingewikkelde contructies te moeten schrijven om - brrrrrrr - een uurtje of een taak te schrappen. ik hoop dat verstandige juristen ook op tijd kunnen aangeven aan het bevoegd gezag ( dus geen wethouders) dat bepaalde gewenste besluiten onrechtvaardig zijn of kunnen zijn