of 59232 LinkedIn

Waterschapsambtenaren komen er het beste af

Gemeenteambtenaren hebben vorig jaar flink moet actievoeren voordat er een cao-akkoord werd afgesloten.
Gemeenteambtenaren hebben vorig jaar flink moet actievoeren voordat er een cao-akkoord werd afgesloten.

Nederland telt momenteel aardig wat ontevreden ambtenaren. Zo zitten de rijksambtenaren al vier jaar zonder nieuwe cao. Ambtenaren van de Belastingdienst hebben daarom al actie gevoerd en die van het ministerie van SZW doen dat deze week. Ook de cao van de waterschappen is verlopen, sinds april vorig jaar. Maar die hebben het in vergelijking met de andere overheidsdienaren toch het beste voor elkaar.

Rijk laagste loonontwikkeling
Dat stelt bijzonder hoogleraar Jaap Uijlenbroek vast. Hij bekleedt de Albeda-leerstoel op de Universiteit Leiden. Deze leerstoel heeft betrekking op arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sector.  Uijlenbroek keek naar de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden bij de verschillende overheidssectoren. Hij concludeert dat ambtenaren in dienst van een waterschap er het beste vanaf komen: ‘De waterschappen hebben sinds 1993 de hoogste loonontwikkeling doorgemaakt, de sector Rijk de laagste,’ legt Uijlenbroek uit. ‘Het verschil tussen die sectoren is 7,1 procent sinds 1993.’


Povere loontontwikkelingen

Hoewel normaal gesproken geldt: hoe dichter bij het vuur des te meer voordeel, geldt dat volgens de bijzonder hoogleraar zeker niet voor het afsluiten van de ambtenarencao’s. ‘De sectoren die op de grootste afstand staan van het kabinet, zijn in staat geweest om cao’s af te sluiten die boven die nullijn liggen. Kijk maar naar de rijksambtenaren en defensie, die hebben nog steeds geen cao terwijl de gemeenten en provincies al wel afspraken hebben kunnen maken. Daarbij moet ik wel zeggen dat dit hele povere loonontwikkelingen betrof in 2010. De recent afgesloten cao’s bij gemeenten en provincies zijn ruimer.’

 

Overheid loopt achter
Recente cijfers van het CBS en berekeningen van het Financieele Dagblad geven aan dat het verschil in loonontwikkeling met de private markt nog steeds erg groot is. Terwijl Het cao-loon in het bedrijfsleven in 2014 met gemiddeld 1,1 procent steeg, was dat voor ambtenaren slechts 0,5 procent. Als je de percentages van de afgelopen vier jaar bij elkaar optelt worden de verschillen nog duidelijker. De ambtenarenlonen stegen met 1,9 procent terwijl dat voor het bedrijfsleven gemiddeld maar liefst 5,4 procent was. Het verschil is bijna een procent per jaar.


Trekt bij

De achterstand van lonen in vergelijking met het bedrijfsleven baart Jaap Uijlenbroek vooralsnog geen grote zorgen. ‘Het trekt altijd wel weer bij, zij het met horten en stoten, dat is ook de conclusie van het CPB. (…) Overigens speelt de kwestie met de nullijn op de hele arbeidsmarkt, daar is ook een periode geweest dat een heleboel private sectoren ook cao-loos waren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan (zelfstandige) op
Ambteneren zorgen onderling voor werk, Schuiven met belasting centen.Geen opslag voor deze beambten.
Hun voordelen t.o.v voorwaarde uit het bedrijfsleven zijn groot. Als ze capaciteiten hebben moeten ze weggaan als ambtenaar en echt werk gaan zoeken.
Door Marco op
Een procentuele vergelijking geeft altijd een verkeerd beeld, althans op de wjize als hier gebruikt.
Een "loonontwikkeling" van 2% lijkt misschien minder dan een van 3%, maar als die 2% over 100 euro gaat en die 3% over 70 is het verschil nominaal gezien te verwaarlozen. "De loonontwikkeling van 2% blijft achter op die van 3%"...jaja, maar ondertussen liggen die salarissen dan wel 30% hoger dan die van de "3%-loonontwikkeling".
Áls (áls) de salarissen van ambtenaren altijd al hoger hebben gelegen dan die van vergelijkbare functies in het bedrijfsleven, is een mindere "ontwikkeling" in procenten misschien ook nog niet zo onrechtvaardig.
Door Barbel (ambtenaar) op
De reactie van Gerrie slaat wellicht op een tijd, dat ambtenaren alleen maar werkten tussen 9 en 5. Wake up call ... die tijd is al lang voorbij; net als die zogenaamde 'beschermde status' van ambtenaren.
Door Gerrie op
Verrassend hoeveel reacties er op deze site tussen 9 en 5 komen. Zeker weinig te doen?
Door Barbel (ambtenaar) op
Allereerst ben ik het eens met Willem; we zijn allemaal ambtenaar, dus zou er ook 1 cao moeten zijn. Het beeld dat geschetst wordt, dat de rijksambtenaren de laagste loonontwikkeling hebben, is niet helemaal correct. De eindejaarsuitkering van rijksambtenaren staat al jaren op 8,3%; die van gemeenteambtenaren is maar 6%. Ook dat is loonontwikkeling. De bewering, dat ambtenaren niets te klagen hebben, omdat ze minder uren werken en allerlei andere gunstige arbeidsvoorwaarden en regelingen hebben, is ook bijzonder ongenuanceerd. Ik werk heel wat meer uren dan die 36 en krijg in principe tijd voor tijd, dus voor avonduren niet eens een overwerkvergoeding. Dat zou moeten resulteren in meer verlof, maar ook die vlieger gaat niet altijd op, want verlof kun je alleen nemen als het werk het toelaat. In de praktijk valt dit vaak tegen, want in gemeenteland is al flink bezuinigd op de loonsom. De dienstverlening aan de burger moet doorgaan met steeds minder budget. Er zullen vast gemeenten zijn waar dit anders is, maar bij ons in elk geval niet. Ik denk dan ook dat de burger vaak een vertekend beeld heeft van de lusten van ambtenaren. Ik klaag niet, maar het beeld dat hier geschetst wordt van die arme rijksambtenaren klopt ook niet helemaal. Want het Rijk zit qua ambtenaren een stuk ruimer in het jasje en qua salarissen zitten ze een stuk beter dan hun collega's bij de gemeenten. Misschien dat ze ook eens hun zegeningen kunnen tellen. Ik ben het wel eens met het feit, dat wij jammerlijk achterblijven bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Uiteindelijk telt die euro die je uit kunt geven toch zwaarder dan bijvoorbeeld flexibele werktijden. Bij ambtenaren denkt het gros van de mensen aan goedbetaalde lanterfanters, maar er zijn ook ambtenaren, die hard werken voor weinig loon. Niet elke ambtenaar maakt beleid.
Door Willem op
Het blijft vreemd: we zijn allemaal ambtenaar, in dienst van de overheid. Waarom dan niet één cao? Het antwoord op deze vraag is hoogstwaarschijnlijk dat het de onderhandelingspositie te sterk zou maken. Het aloude 'verdeel en heers'.

En die dienstbare overheidsslaven kromden deemoedig opnieuw hun ruggen en zwoegden verder...
Door Jhr. Van Avezathe en Zottegem (kritisch burger ) op
De politieke bestuurders geven blijk weinig waarde te hechten aan de kwaliteit van hun ambtelijk apparaat. Het resultaat is dan ook duidelijk te zien. Het wordt tijd dat initiatiefrijke ambtenaren zelf minder passief worden. De slechte economische situatie van dit land is ook te wijten aan onze eigen lethargische houding. Er heerst een verstikkende cultuur van procedures die veel initiatieven in de kiem smoren. Bezuinigen en winstmaximalisatie vormen een doodlopende weg. Van onder de Haagse kaasstolp die zwaar beslagen is, kijkt echter niemand meer naar buiten.
Door Ron_8491 (adviseur) op
Het eerste is dat het gaat om de procentuele stijging van de cao lonen. Het grootste deel van de werknemers heeft echter geen CAO. Het tweede is dat het niet gaat om absolute bedragen. Het derde is dat de uren arbeid niet meegewogen worden, een ambtenaar 32 tot 36 uur. Het vierde is dat de arbeidsvoorwaarden en regelingen buiten beschouwing worden gelaten.
Kortom weer zo'n voorbeeld dat ambtenaren c.q. de bonden, wel erg selectief kijken.