of 59232 LinkedIn

VNG tekent pensioenakkoord niet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het er niet mee eens dat er in het onderhandelingsresultaat over het ABP-pensioen afspraken over de cao’s staan. Daarom ondertekent de VNG het akkoord niet. Veel effect zal het niet hebben. De VNG wil daarom toe naar evenwichtiger stemverhoudingen, waarbij het aantal stemmen moet zijn gebaseerd op het aantal werknemers in de afzonderlijke sectoren.

Gemeentekoepel VNG is het er niet mee eens dat er in het onderhandelingsresultaat over het ABP-pensioen afspraken over de cao’s staan. Daarom ondertekent de VNG het akkoord niet.

Stap te ver

Het akkoord is gesloten tussen het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een van de veertien werkgevers in het VSO. De VNG vindt het belangrijk dat de ABP-regeling gewijzigd wordt en kan instemmen met het akkoord ‘voor zover het gaat over de pensioenregeling’, zo stelt de VNG. De afspraken over sectorale cao’s gaan de VNG een stap te ver.

 

Cao-tafels

Het betreft de afspraak over de doorwerking van het pensioenakkoord aan de sectorale cao-tafels. In het akkoord staat dat werkgevers minder pensioenpremies gaan betalen, met als uitgangspunt dat dit leidt tot een salarisverhoging op de cao-tafels. De gemeentekoepel heeft er geen moeite mee om op de pensioentafel geld vrij te maken voor de cao-tafel, maar ze vindt het onverteerbaar dat partijen op de pensioentafel kunnen beslissen wat de partijen op de cao-tafel met dat geld doen.

 

Evenwichtiger stemverhoudingen

Veel effect heeft het ‘nee’ van de VNG niet. Ze kan het akkoord niet tegenhouden, omdat er naar verwachting bij de andere werkgevers wel voldoende steun voor het akkoord is. Het kabinet vertegenwoordigt binnen het VSO vijftig procent van de stemmen. De VNG wil daarom toe naar evenwichtiger stemverhoudingen, waarbij het aantal stemmen moet zijn gebaseerd op het aantal werknemers in de afzonderlijke sectoren.

 

Vrijgevallen middelen

Als het akkoord wordt goedgekeurd, zal de VNG met de bonden aan de cao-tafel bespreken hoe de uit de pensioenregeling vrijgevallen middelen in de gemeentelijke sector worden besteed, zo meldt de VNG.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Wie weet van de vng kost? Volledige overbodige organisatie. De aansturing en overkoepelende aansturing kan makkelijk vanuit biza. Dus de vng is een overbodige tussenlaag
Door reiziger (ambtenaar ) op
Zeker het geld nodig voor de wachtgeld regeling van de hogere graaiers waar wij ambtenaren onder vallen
Door Logica op
Vreemd. Dhr Cazemier (namens de VNG) steld eop zijn blog http://cao-overleg-gemeenten.blogspot.nl/2014/06 …
dat:
"Daarom staat het pensioen hoog op de agenda van de VNG, en wil de VNG het overleg over pensioenen en het overleg over de cao aan elkaar verbinden. " en
"De VNG zet bij de onderhandelingen in op koppeling van de pensioentafel en de cao-tafel. We willen onderhandelen over een betaalbaar, solide en evenwichtig pensioen. Geld dat vrijkomt door gewijzigde wetgeving, willen we ter beschikking stellen aan medewerkers via de cao-tafels ."

En dit gezegd hebbende stelt de VNG zich nu op het tegengestelde standpunt... Tja, zo betrouwbaar is de werkgever VNG (namens gemeente) nu.
Door Jan op
@Herman. Dat was vroeger dus zo: een vaste rekenrente van 4 procent. Maar de pensioenfondsen en met name de vakbondsvertegenwoordigers in de pensioenfondsbesturen keken begerig naar de toen nog hogere marktrente en vroegen zelf om die vaste rekenrente los te laten. En nu wil de regering niet meer terug naar die vaste rekenrente, want zo kun je lekker korten op de pensioenen, en we moeten natuurlijk naar het veel lagere Europees niveau. Bonden: wederom bedankt :-(
Door reiziger (ambtenaar ) op
Vng weg ermee . Wordt tijd dat zij gaan inzien dat hun macht aan banden wordt gelegd en zij niet alleen de dienst uit kunnen maken . En hun werknemers kunnen blijven uitpersen tot eer en meerdere glorie van hun zelf .
Door herman (WAO) op
de oplossing zou eenvoudiger kunnen als het pensioenstelsel zou worden bewerkt zoals de Belastingen bij sparen. Ook als is de rente laag dan toch de 4%rekenen bij belastingen. zet deze 4%vast op de pensioenen en er wordt goed verdiend door de 4%rente. maar gaat de rente omhoog blijft het ook 4%. het beste systeem dat werk van 2kanten.
Door Gerben op
Zonder ambtenaren geen VNG. Wellicht een goed idee.
Door hans (gem.ambtenaar) op
De VNGbestuurders denken alleen aan hun eigen portemonnee en niet aan degenen die voor hen de hete kolen uit het vuur slepen. Laat het VSO maar een hele lange neus trekken naar de VNG, hun standpunt voor kennisgeving aannemen en verder overgaan tot de orde van de dag. Leert hen de volgende keer eens aandacht te besteden aan hun eigen werknemers ipv hun eigen rechtspositie!!!
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Vorige week stond er in de digitale editie van BB nog een artikel waarin werd aangegeven dat de VNG zich ernstige zorgen maakt over de afkalving van de rechtspositie van de bestuurders. Zodra het echter om ambtenaren gaat kan er volgens de VNG niet genoeg worden afgekalfd. Fijne werkgever: Alleen aan je zelf denken en je personeel op een houtje laten bijten!
Door Jantje op
Typerend VNG. Het is wel onze werkgever maar eigenlijk wil onze werkgever van ons af. Of we moeten ons werk gratis willen gaan doen.