of 59232 LinkedIn

Vakantiekwestie ontslagen ambtenaar naar Europees Hof

Een onterecht ontslagen ambtenaar eist met terugwerkende kracht haar vakantieuren terug, ook de uren die normaliter zouden zijn komen te vervallen. De Centrale Raad van Beroep vraagt het Europese Hof van Justitie om uitleg van de regels.
Reageer

De Centrale Raad van Beroep vraagt het Hof van Justitie van de EU om uitleg van Europese regels. Het gaat om de vraag of een nationale bepaling die tot gevolg heeft dat een ambtenaar die ten onrechte is ontslagen geen vakantierechten opbouwt omdat hij in de tussenliggende periode niet heeft gewerkt, in strijd is met een EU-richtlijn.

Vervallen of niet
Als dit wel het geval is, en een ambtenaar toch vakantierechten opbouwt over die periode, is de vraag of deze vakantierechten kunnen vervallen omdat deze niet mogen worden meegenomen naar een ander jaar. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

 

Schultz-Hoff-arrest

De vragen van de Centrale Raad van Beroep aan het Europese Hof van Justitie van de EU gaan over de uitleg van de Europese regels over vakantieaanspraken in het geval een ambtenaar ten onrechte is ontslagen. Het Hof heeft eerder geoordeeld dat voor het ontstaan van het recht op vakantie niet is vereist dat de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt. Deze uitspraak (Schultz-Hoff-arrest) heeft betrekking op zieke werknemers. Vraag is nu of dit ook geldt voor een ambtenaar, van wie achteraf is komen vast te staan dat zij ten onrechte is ontslagen en het ontslag ongedaan is gemaakt. Heeft zij vakantierechten opgebouwd in de periode dat zij niet heeft gewerkt, maar waarin zij - achteraf bezien - wel een dienstbetrekking heeft gehad?

 
Vakantieuren vervallen

Op grond van de rechtspositieregeling (Besluit algemene rechtspositie politie) mag een voltijds werkende politieambtenaar maximaal 108 vakantie-uren overnemen naar een volgend jaar. De rest vervalt. De Centrale Raad van Beroep wil weten of deze bepaling in strijd is met het EU-recht.

 
In dienst 

Doordat de Centrale Raad van Beroep het ontslag heeft vernietigd, is de ambtenaar feitelijk in dienst gebleven. Uiteindelijk is haar alsnog - op eigen verzoek - ontslag verleend. Bij de eindafrekening is geen vergoeding toegekend voor niet genoten vakantiedagen vanaf de datum dat zij oorspronkelijk was ontslagen. De ambtenaar vindt dat niet juist. De rechtbank Breda is van oordeel dat zij recht heeft op uitbetaling van opgebouwde en niet opgenomen vakantieverlof.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.