of 59232 LinkedIn

Tussen-cao rijksambtenaren ‘geen vetpot’

Vakbond FNV noemt de afspraak – een onderhandelsakkoord nog – ‘een tussen-cao'. Met de 1,4 procent loonsverhoging krijgen de medewerkers de inflatie gecompenseerd. Op die manier wordt voorkomen dat medewerkers bij het rijk (ongeveer 116.500) er op achteruitgaan. Verder zijn er in de cao geen inhoudelijke wijzigingen afgesproken: de rest van de cao blijft zoals hij was.

De vakbonden hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken een resultaat bereikt over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Die krijgen een loonsverhoging van 1,4 procent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Niet inhoudelijk
Vakbond FNV noemt de afspraak – een onderhandelsakkoord nog – ‘een tussen-cao'. Met de 1,4 procent loonsverhoging krijgen de medewerkers de inflatie gecompenseerd. Op die manier wordt voorkomen dat medewerkers bij het rijk (ongeveer 116.500) er op achteruitgaan. Verder zijn er in de cao geen inhoudelijke wijzigingen afgesproken: de rest van de cao blijft zoals hij was. ‘Deze ‘tussen-cao’ maakt de weg vrij voor onderhandelingen over een cao met inhoud en een serieuze loonsverhoging in 2018’, aldus FNV Overheid.  De onderhandelingen daarover gaan als het aan de bonden ligt binnenkort van start met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.

Koopkrachtbehoud
Sinds januari 2017 zitten de werknemers bij de rijksoverheid zonder cao. Na een loonsverhoging van 3 procent in 2016 volgen langdurige overleggen over een CAO voor 2017 en verder. De loonontwikkeling was daarbij volgens CNV Overheid vanaf het begin een struikelblok. ‘Omdat wij als CNV toch een groot belang hechten aan minimaal koopkrachtbehoud voor onze leden in 2017, is uiteindelijk bij de werkgever rijk afgedwongen om voor 2017, met terugwerkende kracht tot 1 januari, een salarisverhoging van 1,4 procent aan te bieden, gelijk aan de inflatie van dit jaar.’ Ook CNV beschouwt het resultaat als een tussen-cao. ‘Wij realiseren ons dat het bod geen vetpot is.’ De vakbonden gaan het nu bereikte onderhandelaarsresultaat voorleggen aan hun achterban.

Vangnet
De vorige CAO rijk liep eind vorig jaar af. In juni ondertekenden demissionair minister Plasterk en de bonden al een akkoord over het voortzetten van het Van Werk naar Werk-beleid. Daarmee kwam er structureel duidelijkheid over een vangnetregeling voor ambtenaren die betrokken raken bij reorganisaties. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sander (adviseur) op
@gerben: weet niet over welke cao jij het hebt maar Rijk heeft in de jaren toch echt geen CAO gehad hoor!
Door Gerben op
Het verschil Rijk en gemeenteambtenaren zit hem met name in het IKB. Voorheen de zgn. eindejaarsuitkering.
Die ligt fors hoger bij het Rijk.
Door Gert (Financieel Adviseur) op
Beste Harry, we hoeven hier geen discussie aan te gaan, maar als ik beide bekijk zie ik bijvoorbeeld: Rijk Max schaal 11 € 4.605 en Gemeente € 4.740. Ik ken de gemeente CAO verder niet dus misschien ligt het daaraan. Zelfs met 1,4% verhoging blijft het schaalbedrag van het Rijk nog onder dat van de gemeenten.
Door Harry (Beleidsadviseur gemeente) op
Volgens mij, beste Gert, lopen gemeente-ambtenaren al jaren achter op de CAO voor rijksambtenaren. En het verschil wordt groter. En dat zie je juist terug in de salaristabel! De bedragen in de schalen bij rijksambtenaren zijn juist hoger dan de bedragen in dezelfde schaal voor gemeenteambtenaren. Leg dus, zoals jezelf aangeeft, die tabellen er maar eens naast.
Door Gert (Financieel Adviseur) op
Volgens mij moeten gemeenteambtenaren niet klagen. Vroeger waren de salarisschalen gelijk. Leg die van het Rijk en de gemeenten nu maar eens naast elkaar en je zult zien dat de Rijksambtenaren achterlopen bij de gemeenten.
Door Gert (Financieel Adviseur) op
Volgens mij moeten gemeenteambtenaren niet klagen. Vroeger waren de salarisschalen gelijk. Leg die van het Rijk en de gemeenten nu maar eens naast elkaar en je zult zien dat de Rijksambtenaren achterlopen bij de gemeenten.
Door Gert (Financieel Adviseur) op
Volgens mij moeten gemeenteambtenaren niet klagen. Vroeger waren de salarisschalen gelijk. Leg die van het Rijk en de gemeenten nu maar eens naast elkaar en je zult zien dat de Rijksambtenaren achterlopen bij de gemeenten.
Door doeterniettoe (-) op
Als 1,4% nodig is voor koopkrachtbehoud, dan is het duidelijk dat de gemeenteambtenaren er met 1% dit jaar op achteruit gaan.
Door Gerben op
Rijk geen CAO tussen 2010 en 2015? Vreemd kort voor de bankencrisis 2e kwartaal 2008 kwam er een CAO tot stand met een toevoeging van ruim 13% voor de Rijks-ambtenaren, die een looptijd had tot 2013!

Die ruim 13% voor 4 jaar halen de gemeenteambtenaren niet als je de CAO's de laatste 10 jaar bij elkaar optelt! (uitgezonderd: de lage loonschalen).

Een CAO graag voor alle ambtenaren. En anders aansluiting bij het Rijk (met terugwerkende kracht)!
Door Henk op
@HH, volledig met u eens dat het vreemd is en dat het logischer zou zijn om een Ambtenaren CAO te onderhandelenen. Tegelijkertijd wordt dan het proces wel gecompliceerd. U stelling ten aanzien van de laatste 10 jaar kan ik moeilijk staven, met name ten opzichte van het Rijk (waar het artikel over gaat) het Rijk heeft zelfs tussen 2010 en 2015 geen CAO gehad, 2015/16 een zee beperkte en ook in 2017 nu dus een inflatiecorrectie.