of 59221 LinkedIn

Relatie burgemeester en secretaris eindigt in ontslag

Burgemeester Carla Breuer en gemeentesecretaris Erwin Koenen verlaten het gemeentehuis van Werkendam.
Burgemeester Carla Breuer en gemeentesecretaris Erwin Koenen verlaten het gemeentehuis van Werkendam.

Ontslag voor de gemeentesecretaris van Werkendam. Dat is het gevolg van zijn geheime liefdesrelatie met de burgemeester. Het college vond dat hij niet langer kon blijven omdat de integriteit in het geding zou kunnen komen. Maar de andere helft van het liefdespaar, Carla Breuer, heeft inmiddels een andere baan geaccepteerd. Op 29 september wordt zij opnieuw burgemeester, maar dan in de gemeente Teylingen. Rest de vraag: waarom moet de secretaris weg?

Geen commentaar
De gemeente Werkendam geeft geen antwoord op vragen. ‘Het gemeentebestuur, inclusief de gemeentesecretaris, is van mening dat de integriteit nooit ter discussie mag komen te staan. Vandaar dat dit besluit in goed overleg genomen is,’ is de officiële en enige reactie. Het college houdt zijn mond en ook de gemeentesecretaris reageert niet op een interviewverzoek. Tegen het Brabants Dagblad verklaarde hij eerder: ‘Ik betreur het dat de relatie die tussen mij en de burgemeester is ontstaan tot zoveel commotie heeft geleid. Ik heb geen andere keuze dan de beslissing van het college te accepteren.’

Onwenselijke relatie
Bestuurskundige Toon Kerkhoff, onder meer gespecialiseerd in integriteit in het openbaar bestuur, zegt dat een relatie tussen burgemeester en secretaris inderdaad onwenselijk is. ‘dit zijn twee van de belangrijkste spilfuncties binnen een gemeente. De gemeentesecretaris is de schakel tussen het ambtenarenapparaat, gemeenteraad en het college. Hij moet in feite twee bazen dienen. Als de secretaris letterlijk in bed ligt met het college kan hij de ondersteunende en adviserende rol aan de raad in principe niet helemaal benutten.’

Morele waarde
Over de oplossing die de college en de raad van Werkendam heeft gekozen is Kerkhoff echter niet zo te spreken. ‘Er zit een verschil in de praktische en de morele waarde van hun oplossing,’ zegt hij. ‘Vanuit praktisch oogpunt is het niet slim. De burgemeester ging toch al uit eigen beweging weg. Maar nu de gemeentesecretaris gedwongen opstapt krijg je te maken met wachtgeld, een nieuw iemand zoeken, inwerken etcetera. En dat terwijl men tevreden over hem was.’

Geloofskwestie

Ook het feit dat nu alleen de gemeentesecretaris gestraft wordt, vindt de bestuurskundige geen handige zet van de overwegend christelijke gemeente. ‘Kennelijk wilden ze een voorbeeld stellen, misschien speelt de geloofsovertuiging daarin wel mee, vooral de SGP in de raad vatte de kwestie nogal ernstig op. Nu de burgemeester toch al vertrekt wilden ze wellicht op deze wijze een signaal afgeven. Het zou echter consistenter zijn geweest om beide personen weg te sturen.’


Hoger in de hiërarchie

Een andere verklaring voor het niet wegsturen van de burgemeester zit volgens Kerkhoff wellicht in de machtsstructuur. ‘Een burgemeester staat hoger in de hiërarchie dan de gemeentesecretaris. Bovendien is het ook lastiger om van een burgemeester af te komen omdat die formeel door de Kroon benoemd is.’
 
Tik op vingers 

Toch moeten we qua deugdzaamheid niet te zwaar aan de misstap tillen van de ambtenaar en bestuurder vindt Toon Kerkhoff. ‘Het is niet handig, een relatie tussen burgemeester en gemeentesecretaris. Maar om het nu bij voorbaat een gebrek aan integriteit te noemen, dat gaat me wat te ver. Wat mij betreft was een tik op de vingers ook voldoende geweest.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Aan Hans op
Is er een compleet overzicht met alle artikelen, pdf's en links die geplaatst kan worden?
Door Pauline van den Tol - de Weert (huisvrouw) op
Ja, Maria, volgens u ongetwijfeld een beginnende relatie. Dat praat alles goed. Maar waarom zou burgemeester Breuer vlak voor haar vertrek uit Werkendam, dus zonder noodzaak, aangeven dat ze een 'prille' relatie heeft met haar gemeentesecretaris? Dat is toch niet logisch! Dat doe je toch alleen maar als je er niet meer onderuit kunt. Iedereen kan verliefd worden en dat is iedereen gegund. Alleen is hun geluk ten koste gegaan van het geluk en een eenvoudige grote en goed bekend staande familie in onze gemeente die zwaar beschadigd is door de keiharde opstelling van de burgemeester, waarvan we toen nog niet wisten dat het conflict tussen de gemeentesecretaris en de ambtenaar tussen de lakens werd afgehandeld. Wij, als burgers voelen ons allemaal belazerd! . .
Door maria op
Het gaat hier om een beginnende relatie, dat is door de burgemeester in een persbericht gezegd. Waarom zou hieraan getwijfeld moeten worden? En moet je na de 1e kus al op je werk bekend maken dat dit speelt? De burgemeester heeft inmiddels elderseen functie aanvaard en wanneer ze niet was benoemd, was er een andere werkconstructie gekomen. Kortom, waar maken weons druk om? Gun twee gescheiden mensen nieuw geluk!
Door Hans op
Burgemeester Carla Breuer in opspraak

Het internet en de kranten staan er langer vol van. Niet alle informatie is even makkelijk te vinden. Veel informatie staat verspreid op veel verschillende sites of in de "huis aan huis bladen" die alleen te lezen zijn door pdf's te downloaden. Maar na wat zoekwerk op het internet is er veel te vinden. Dat er meer speelt rondom Breuer is inmiddels wel duidelijk. Zo heeft Breuer onlangs veel kwaad bloed gezet bij de bevolking in Werkendam door niet in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Potters ondanks een petitie met 1000 handtekeningen. Zoals dit te beluisteren en te lezen is via "dossier potters oke fm". Ook de verschillende "geklapte bestuursopdrachten" en het regelmatig in de "clinch liggen" met de buurgemeenten straalt negatief afop Breuer.

En nu is Breuer in opspraak gekomen, haar integriteit is geschonden door het geheim houden van een relatie met de gemeentesecretaris Koenen. Er waren al veel vaker vragen gesteld door de pers en verschillende politieke partijen in Werkendam, de geruchten over de relatie gingen al veel langer. Op de site van"bouwenaanintegriteit", een gerenommeerd en gespecialiseerd bureau voor integriteitsvraagstukken, is bij de rubriek het “laatste nieuws” het als volgt omschreven:

"Een burgemeester en een gemeentesecretaris kunnen heel goed verliefd worden op elkaar en een gelukkig paar vormen, zelfs als het een geheime relatie betreft. Maar effectief samenwerken binnen de gemeente kan dan niet meer. Te veel mensen gaan twijfelen aan de onafhankelijkheid van hen beiden en aan de autonomie van hun beslissingen. Minstens een van beiden zal dan moeten vertrekken. In het geval van Werkendam is de casus echter kwalijk, beiden hebben hun persoonlijke relatie geheimgehouden voor hun principalen. Ze hebben geen open kaart gespeeld, daar waar dat wel geboden was met het oog op een helder begrip van hun posities en (on)mogelijkheden. Zo is de raad en de gemeenschap belangrijke informatie onthouden. Dat is hen beiden verwijtbaar. Hun beider integriteit is geschonden. Welke straffen daarbij horen bepaalt de gemeenschap zelf."

De vraag die nu voorligt is wat de gemeente Werkendam en de gemeente Teylingen met deze informatie gaan doen. Wil de gemeente Teylingen nog wel met deze burgemeester starten. Want dat dit allemaal speelde, is de vertrouwenscommissie, de raad en alle anderen die betrokken waren in de sollicitatieprocedure vast niet verteld, dus ook daar is de vraag of er open kaart is gespeeld. Breuer toont aan niet te begrijpen wat de impact is van haar beslissingen. Alle schijn heeft Breuer tegen, haar integriteit is geschonden, dit is geen goede basis om in vertrouwen samen te gaan werken. Doet de gemeente Teylingen er niet beter aan opnieuw de vacature open te stellen want dit zal nog jaren door blijven werken en steeds weer op tafel komen of op de achtergrond blijven spelen. Dit komt niemand ten goede de gemeente Teylingen niet maar ook Breuer niet. Zou Breuer zich niet moeten beraden op haar positie en zich terugtrekken als kandidaat voor Teylingen, dat zou pas lef zijn en getuigen van karakter. Teylingen kan dan een echte goede start maken en de waarnemend burgemeester mevrouw van der Stoel zou wellicht nog even wat langer kunnen blijven.
Door Hilarisch op
Haha, op dezelfde pagina over zakelijk werken van de gemeentewebsite, staat het kopje "Werkendamse Big Bang". http://www.werkendam.nl/Actueel/Nieuws/Februari_ …

Zomaar een paar citaten van de tortelduifjes over de Big Bang op hun eigen gemeentewebsite:

Erwin Koenen: "Maandag 8 oktober 2012 was dé dag"...
"om dat te voor elkaar te krijgen, moet je er met z’n allen achter staan."...
"We hebben gezegd: dit is bijzonder, het is menens en we gaan het echt doen."

Carla Breuer vult aan: "Dit is van origine topdown bedacht en uitgewerkt."
"De slag daaronder ... die is lastiger en daar is veel aandacht aan besteed."

Door Pauline van den Tol - de weert (huisvrouw ) op
Ja Huib een mooi artikel met voornamelijk eigen roem. Zakelijk zijn ze zeker in de gemeente Werkendam. Taken van wethouders en ambtenaren worden uitbesteed aan dure externen en die doen goeie zaken met de gemeente Werkendam! Ons zorgkantoor puilt uit van overhead volgend de regionale rekenkamer. Op de rekening 2010/2013 een jaarlijks overschot van 950.000 euro, maar in werkelijkheid sinds 2012 een tekort van 900.000 euro. Zoooo zakelijk!!!!
Door Huib op
Wel vermakelijk wanneer je op de site van de gemeente Werkendam een hele verhandeling ziet staan over het onderwerp "zaakgericht werken" inclusief 2 foto's van het liefdeskoppel + een derde.

http://www.werkendam.nl/Actueel/Nieuws/Februari_ …


Weinig zaakgerichts daar dus in Werkendam.
Wel heel vermakelijk.
Door mari op
In de juiste context is het nog bizarder!!

Al jaren gaan op het stadhuis en in de regio van Werkendam geruchten dat Carla en Erwin een relatie hebben. Nu, na de bekendmaking, weten we het zeker maar de vraag is, hoe lang dit al speelt. Een relatie tussen een burgemeester en een gemeentesecretaris kan vanuit de functies die ze bekleden niet. Zoals ook bestuurskundige, Toon Kerkhoff, in Binnenlandsbestuur aangeeft is het onwenselijk. De burgemeester en secretaris hebben een cruciale spilfunctie binnen de gemeente. Wanneer de secretaris letterlijk in bed ligt met het de burgemeester dan kan vooral de burgemeester haar rol niet meer goed vervullen, want wiens belang dient ze dan vooral. Toon Kerkhoff schrijft dat aan de misstand niet te zwaar getild moet worden maar dit schrijft hij waarschijnlijk zonder de context te kennen want dat maakt in dit geval alles anders. Hierover hierna meer.

Bijzonder is dat alleen de gemeentesecretaris wordt gestraft en niet de burgemeester en ze is nog wel de hoogste in hiërarchie. Met name Erwin had profijt, want Carla hield hem jaren uit de wind, in allerlei lastige conflicten. De burgemeester, Carla, is dan ook nog meer te verwijten dan Erwin en het is dan nog vreemder dat Carla hier zo mee wegkomt, zonder gestraft te worden. Maar hoe lang speelt deze relatie dan al? Op 11 april jl. wordt de vacature burgemeester Teylingen gepubliceerd. Op 8 mei zijn de kandidaten bekend en worden gesprekken gevoerd, dus met Carla ook. In deze gesprekken geeft Carla aan dat ze een relatie heeft met Erwin (aldus Leidschdagblad). Dit is toch wel heel bijzonder alles ontkennen in Werkendam en dit ter sprake brengen in een sollicitatiegesprek bij Teylingen!! Zo'n delicate kwestie (de relatie) breng je natuurlijk niet naar buiten als daar geen stevige basis onderligt, dat doe je alleen als er al veel langer een relatie speelt, de situatie onhoudbaar is of dat het al uitgelekt is. En uiteindelijk in juli wordt dit bekend gemaakt in Werkendam. Dus dit speelt naar grote waarschijnlijkheid al heel lang want nogmaals zoiets vertel je niet zomaar. Op de site van oke.fm spreken ze van 3 jaar, wie zal het zeggen. En zoals ook vermeld staat op de website van Hetkontact, de inwoners van Werkendam zijn niet gek.

Verliefdheid en relaties hebben vaker gespeeld tussen medewerkers in Werkendam, niets bijzonders zou je zeggen maar wel als je weet dat de burgemeester vond dat dit echt niet kon en dat de medewerker dan eigenlijk maar moest vertrekken, gelukkig is het zover nooit gekomen.

Het feit dat er een relatie is tussen een burgemeester en een secretaris kan niet. Maar als de positie van de gemeentesecretaris al jaren lang met grote regelmatig over verschillende onderwerpen zwaar onder vuur ligt maakt dit de hele context totaal anders. In Werkendam spelen diverse lastige dossier o.a. een juridisch conflict met Jan Potters (oud medewerker) en een aantal mislukte bestuursopdrachten in de samenwerking met regio gemeenten. Veel van deze dossiers hadden de Carla en Erwin onder hun hoede. Erwin lag in deze dossier zwaar onder vuur (terecht of niet) en nu blijkt dat Carla en Erwin een relatie hebben. Met deze kennis staat alles in een ander daglicht en kun je serieus vragen stellen over de integriteit van met name Carla en belangverstrengeling is dan een zekerheid. Vooral in het dossier van Potters is "goed ambtenaarschap" en integriteit een belangrijke kwestie geweest in het gehele juridische proces. De woordvoering rondom deze dossier had Carla naar zich toegetrokken en in het licht van deze bekendmaking is de context totaal anders. Bizar is het om nu de vele uitspraken die Carla heeft gedaan over integriteit in het dossier Potters terug te lezen of op de site van Integriteit filmpjes te horen waarin Erwin aan het woord is.

Al het denkwerk rondom deze dossier kwam met name van de Erwin. Het verhaal van Piet Hartman, op zijn website, dat de burgemeester "Charmant en vriendelijk, maar bestuurlijk en zakelijk onder de maat" is waar. De vraag is dan ook wie dadelijk in Teylingen het denkwerk gaat doen, misschien nog steeds wel Erwin, wie zal het zeggen.

Natuurlijk hopen ze dat alles overwaait en na de zomer alles vergeten en vergeven is maar er hangen meer belangen aan en een burgemeester en een secretaris dienen een groter belang te dienen, de vraag is welke belangen vooral gediend zijn gezien deze onthullingen. Dat de gemeentesecretaris moet opstappen heeft niet zo veel met het geloof te maken maar meer met het feit dat hij omstreden is door de verschillende dossiers. Wel een punt voor de gelovigen zou kunnen zijn dat Erwin nog steeds getrouwd is.

Er is geen sprake van paparazzi zoals op de Deteyding staat het dossier is veel groter dan wat zich aan de buitenkant laat aanzien.

Bijzonder dat de Raad van Werkendam Carla ongestraft zoals ook de bestuurskundige Toon Kerkhoff schrijft. Maar de Raad is nog niet te laat, het nog steeds. De zomer is nog lang, tijd genoeg om daar eens op te beraden. Een openbaar debat met Carla lijkt mij op zijn plaats, ik ben benieuwd naar de "moties" die dan worden ingebracht.

Wellicht heeft iedereen de pijlen op de verkeerde persoon gericht in al deze dossiers nu dit nieuwe feit bekend is.

Door Theo A. Meijboom, (fractievoorzitter van de SGP Werkendam) op
Het is jammer dat deze bestuurskundige zich niet baseert op feiten en subjectieve elementen naar voren brengt. Als hij de commentaren in de media niet alleen van Omroep Brabant!) goed leest dan kan hij opmerken dat andere partijen binnen de Werkendamse raad zich veel explicieter dan de SGP hebben uitgelaten over het ontslag van de gemeentesecretaris. Ik heb namens mijn partij namelijk aangegeven dat het in de eerste plaats aan de gemeentesecretaris zelf is om zich op zijn positie te beraden. Daarna zou dit wel een onderwerp zijn waarover de politiek zich wellicht moest buigen. Enkele andere fractievoorzitters hebben concreet aangegeven dat hij op moet stappen.
Dat de SGP moeite heeft met deze prille relatie is niet aan de orde en ook niet aan de orde geweest. Ik heb dit in een vraaggesprek met een verslaggever zo verwoord dat beide betrokkenen op dit moment geen andere relatie hebben en dat beiden volwassen zijn. Daar gaat de politiek gelukkig niet over Ik heb daarnaast ook aangegeven dat ik de gang van zaken erg betreur omdat een goed functionerende burgemeester vertrekt.

Tenslotte. De grond voor deze kwestie is dus allerminst “een geloofszaak” maar grijpt terug op een langslepende kwestie van een ontslagzaak van een ambtenaar waarover al geruime tijd de emoties binnen de gemeente hoog oplopen. Jammer dat de heer Kerkhoff zich niet beter verdiept heeft in de gecompliceerde achtergronden van deze vervelende zaak voor betrokkenen voordat hij zijn tendentieuze suggesties over het “christelijke Werkendam” publiek maakt.
Door R. M. Dalmijn op
Wat gezellig een Burgemeester die een ander medemens leuk vindt. Lijkt mij ook een prima man. Burgemeester gaat elders Burgemeesteren en een gewaardeerd Gemeente Secretaris verdwijnt. Zonde! Zeker wanneer je de grote pek en verensmijter Broertjes nu commentaar ziet geven bij de NOS. Het woordje "ik" kan hij geloof ik foutloos spellen en zijn excuus is zo geclausuleerd als alleen een echt goede jurist of een hele slechte journalist dat kan. Kan hij niet gewoon weer gaan praten met een wat oudere mijnheer dan mag hij aansluitend weer heeeel belangrijk zijn.