of 59232 LinkedIn

Ontslagen topambtenaar Menterwolde informeert raad

De raad van Menterwolde heeft een brief gekregen van de ontslagen locosecretaris Aziz Kaynak waarin hij hen verzoekt ook zijn zaak tegen het licht te houden bij de bespreking van een rapport over de vermeende angstcultuur in de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Aziz Kaynak, ontslagen locosecretaris van de gemeente Menterwolde, heeft de raad van Menterwolde een brief gestuurd met het verzoek zijn zaak eind deze maand mee te nemen in de bespreking van het rapport over de vermeende angstcultuur in de gemeente.

Verstoorde verhoudingen
Half april 2014 ontving Kaynak, die al sinds 1992 bij de gemeente Menterwolde werkte en sinds maart als directeur beleid en samenleving, zijn ontslagbrief. In september werd hij op non-actief gezet. Volgens het college was dit naar aanleiding van verstoorde verhoudingen tussen Kaynak en het college, inclusief de inmiddels op non-actief gezette gemeentesecretaris Henk van der Wal.

Gesprek in wachtkamer
Volgens Kaynak is de reden voor het ontslag dat hij in de wachtkamer van de dokterspost in Zuidbroek sprak met oud-gemeentesecretaris Klaas Nieland en zich daarin negatief uitliet over de gemeentesecretaris en enkele collegeleden. Volgens lokale media zou de partner van een collegelid dit hebben doorgegeven aan het college. ‘Vooral het feit dat ik heb gesproken met de heer Nieland als oud-gemeentesecretaris is mij daarbij ernstig aangerekend vanwege het feit dat er een verstoorde relatie zou bestaan tussen de heer Nieland en de gemeente Menterwolde. Een en ander betekent dat ik geen contact zou mogen hebben met de heer Nieland.’

Oostblokpraktijken
Kaynak schrijft verder dat hij altijd goed heeft samengewerkt met Nieland en die op zijn beurt niet op de hoogte was van verstoorde verhoudingen tussen hem en de gemeente Menterwolde. ‘Het lijken welhaast voormalige Oostblokpraktijken dat personen wordt verboden contacten te onderhouden met een oud-collega.’ Volgens Kaynak kan een gesprek met een oud-college die hij toevallig tegenkwam niet leiden tot de drastische maatregel van ontslag. ‘Nog afgezien van het feit met welk recht men kan verbieden contacten te onderhouden met collega's dan wel oud-collega's.’ Hij vecht zijn ontslag dan ook juridisch aan.

Rapport: angstcultuur
Eind april is een onderzoek naar de vermeende angstcultuur in de ambtelijke organisatie van de gemeente Menterwolde afgerond en naar de raad gestuurd. Uit dit nog geheime rapport zou blijken dat inderdaad sprake was van een ongekende angstcultuur, veroorzaakt door de gemeentesecretaris die als gevolg daarvan op non-actief is gesteld. Lees hier de reacties van raadsleden op dat rapport. Kaynak verzoekt de raadsleden zijn zaak in dit kader nog eens tegen het licht te houden en is bereid correspondentie te verstrekken.

Geen schoonheidsprijs
Matty Siersema, oud-wethouder en nu raadslid voor oppositiepartij Kritisch Menterwolde, heeft de brief nog niet met haar fractie besproken. ‘Persoonlijk vind ik dat de wijze waarop de heer Kaynak is ontslagen geen schoonheidsprijs verdient. De gronden waarop dit is gebeurd vind ik schandalig.’ Volgens Siersema is zij in 2013 als wethouder opgestapt vanwege het personeelsbeleid. ‘Uit het rapport blijkt dat ik volkomen gelijk heb gekregen. Er moesten mensen weg: de gemeentesecretaris, de heer Kaynak en burgemeester Van Zuijlen. Die zijn nu allemaal weg, alleen blijft Van Zuijlen maar trappen. Het schort bij hem aan moreel besef.’

Zaak-Kaynak is voorbeeld personeelsbeleid
Voor haar bevat het rapport geen nieuws. De brief van Kaynak neemt ze mee in de bespreking van het rapport. ‘In het licht van hoe met personeel is omgegaan. Hij is een voorbeeld hoe op onzorgvuldige wijze mensen zijn beschadigd. Zelf vind ik het niet erg dat hij weg is. Dat begrijpt hij zelf ook.’ Op 28 mei zal de raad het rapport bespreken. Siersema: ‘Daarna zal waarschijnlijk een samenvatting worden vrijgegeven. Ik ben zelf voor zoveel mogelijk transparantie.’

Aziz Kaynak zelf was helaas niet voor commentaar bereikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jhagm sneuf van toetellaere (pa) op
Geen uitzondering: tal van gemeenten hebben soortgelijke praktijken als hun adagium in het kader van de boekhouder regeert of incompetent dicteert.
Door Andries Vreesniet op

Wonderlijke kwestie. Topambtenaar beschouwt zichzelf als slachtoffer van angstcultuur waar hij volgens anderen zelf deel van uitmaakte. College stond achter hem en liet toe dat hij als autohandelaar RO-regels overtrad. En nu beschuldigen alle betrokkenen elkaar.