of 59250 LinkedIn

Omstreden loonvoorstel volgende week voor rechter

Het kort geding dat de FNV tegen de werkgevers en de andere collega-vakbonden aanspant, speelt volgende week. De inzet is het loonruimtevoorstel dat in juli is afgesproken. Hierbij gaan ambtenaren er in de eerste instantie ruim 5 procent op vooruit, onder meer bekostigd uit eigen pensioen. Volgens de FNV kost deze constructie de ambtenaar op lange termijn veel meer dan het oplevert. De FNV tekende als enige vakbond niet en hoopt dat de rechter er ook zo over denkt.

Het kort geding dat de FNV tegen de werkgevers en de andere collega-vakbonden aanspant, speelt volgende week. De inzet is het loonruimtevoorstel dat in juli is afgesproken. Hierbij gaan ambtenaren er in de eerste instantie ruim 5 procent op vooruit, onder meer bekostigd uit eigen pensioen. Volgens de FNV kost deze constructie de ambtenaar op lange termijn veel meer dan het oplevert. De FNV tekende als enige vakbond niet en hoopt dat de rechter er ook zo over denkt.

Tegensprekende cijfers
En hoewel de werkgevers en ambtenarenbonden als het CNV geloven in het nieuwe voorstel, kwam het ABP met cijfers die tegenspreken. Als de bonden akkoord gaan met het huidige werkgeversbod, zullen de ambtenaren het na hun pensioen moeten bezuren, becijfert het pensioenfonds. Als de huidige loonsverhoging bij een modaal salaris zo’n 60 euro per maand is schiet de ambtenaar er na zijn pensioen voor zo’n 200 euro bij in. Precies wat de FNV eerder beweerde. De tegenpartijen geloven deze berekeningen niet.

CNV
Vakbond CNV, die wel het onderhandelaarsakkoord heeft getekend, betwijfelt of de cijfers van het ABP kloppen. ‘Ons zijn geen ABP-berekeningen over het loonakkoord bekend,' zegt Jorick de Bruin, onderhandelaar CNV Overheid. 'Ten onrechte worden deze berekeningen toegepast op de resultaten uit het loonakkoord. Deze berekeningen zijn gemaakt al voordat het loonakkoord werd gesloten, zodat de loonsverhoging van 5,05 procent niet is meegenomen.’


Plasterk

Hoe groot de pensioendaling exact uitpakt is volgens de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moeilijk te zeggen, zo antwoordde hij eerder  op vragen van de vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontwikkeling is volgens hem afhankelijk van meerdere factoren, zoals de inflatie.

Ongeldig laten verklaren
Ton Heerts, voorzitter FNV, zegt over het kort geding: ‘Door dit loonvoorstel worden 2,8 miljoen mensen hard geraakt in hun pensioen. En dit terwijl er onzorgvuldig is gehandeld bij het afspreken hiervan. Er is immers geen open en reëel overleg gevoerd. De uitslag van dit kort geding is echt heel belangrijk en we zien het met veel vertrouwen tegemoet.’ De FNV hoopt met het kort geding het loonvoorstel ongeldig te laten verklaren. De zaak dient op donderdag 17 september om 10.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ robert

Het antwoord is kort en krachtig. Niet als er geen sprake is geweest van open en reëel overleg (= conditio sine qua non) en als de FNV in haar eentje 60 % van alle vakbondsleden in Nederland in haar bestand heeft. En zij zal aantonen op grond van door het ABP aangereikte cijfers dat de pensioenopbouw met 16 % reduceert als gevolg van dit wangedrocht.. Het is zoals u opmerkte: "Meten is weten!"
Door Jan op
Werd deze salarisverhoging van rijksambtenaren maar bekostigd uit eigen pensioen van de rijksambtenaren. Nee, het wordt bekostigd uit het pensioen van alle ambtenaren, dus ook de gemeentelijke, provinciale en waterschapsambtenaren. Het is dus niet alleen een sigaar uit eigen doos maar ook nog een gestolen sigaar uit andermans doos. Schande!
Door robert (adviseur) op
meten is weten. er kan natuurlijk in een situatie maar een uitkomst zijn bij een berekening. Drie vragen; zijn rechters de beste rekenaars, kunnen vakbonden niet rekenen en is een overeenkomst niet gewoon rechtsgeldig, ook al is hij voor een van de partijen ongunstig?
Door steven op
Hoe kan het CNV dan een akkoord tekenen als zij de effecten niet in kaart hebben????? In ieder geval worden aanpassingen altijd voorgelegd aan het ABP inzake de effecten en ook evenwichtige belangenafweging.

Wederom zijn jongeren de klos met dit akkoord. Niet de eerste keer sinds de verslechteringen van de ambitie sinds '97. De compensatie welke jongeren ontvangen in het loon weegt naar verhouding niet op tegen de verslechtering van de aanspraak. Naar verhouding ontvangt de oudere garde (overgrote deel van de actieven) een hogere compensatie (verslechtering is minder, maar als gevolg van hogere lonen de compensatie groter; de inleg van jongeren is gezien het te behalen rendement ook hoger dan de waarde van de oudere garde).