of 59232 LinkedIn

Nominaties Overheidsmanager van het Jaar

De jury van de stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar heeft drie topambtenaren genomineerd voor de titel Overheidsmanager van het Jaar 2014: Thea Bogers, Maarten Hajer en Fred Voncken.

De jury van de stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar heeft drie topambtenaren genomineerd voor de titel Overheidsmanager van het Jaar 2014: Thea Bogers, Maarten Hajer en Fred Voncken.

Volgens juryvoorzitter Ank Bijleveld, commissaris der koning in Overijssel, zijn de kandidaten alle drie ‘rolmodellen voor publiek leiderschap, waarbij het element 'verbinding' als een rode draad door hun werk loopt.’

 

Humaan detentieklimaat

Thea Bogers (55) is directeur van de Dienst Geestelijke Verzorging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Vanaf haar komst in 2006 heeft ze een publieke dienst ingericht die volgens de jury uniek is in de wereld. Een dienst waarin alle religies en levensbeschouwingen en de overheid op gelijkwaardige wijze samenwerken. Zij is erin geslaagd de afzonderlijk opererende bureaus samen te smeden tot een geheel met een managementteam waarin de rooms-katholieke, protestantse, humanistische, joodse, islamitische, hindoeïstische en boeddhistische denominaties zitting hebben. Daarnaast werkt de dienst nauw samen met diverse vrijwilligersorganisaties die het werk van de geestelijk verzorgers in de justitiële inrichtingen ondersteunen. Bogers schept volgens de jury een klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn om te werken aan het gezamenlijke doel: een humaan detentieklimaat en een toekomstperspectief aan ingeslotenen om na detentie een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

 

Energiek leider

Maarten Hajer (52) is vanaf 2008 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het is zijn missie dat beleid en politiek hun besluiten nemen op basis van wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan de werkelijkheid van alledag. Hij weet volgens de jury onderwerpen te agenderen, die de politiek tot nadenken stemmen en die leiden tot verbinding van de departementen. Met feiten en visies, waardoor het PBL aantoonbaar waarde toevoegt aan het werk van de overheid. Ook is hij als hoogleraar Bestuur & Beleid verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Maarten Hajer is volgens de nominatie ‘een energieke leider met visie en autoriteit, een bron van motivatie en inspiratie voor zijn medewerkers.’

 

Onconventionele manager

Fred Voncken (64) is programmadirecteur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hij geldt volgens de jury als ‘een onconventionele overheidsmanager.’ Met passie en verbindend vermogen weet hij meetbare resultaten met en in het veld te behalen, met name op het terrein van het probleem van schooluitval. Om de schooluitval het hoofd te kunnen bieden, heeft hij een team opgebouwd en begeleid om te kunnen acteren binnen het spanningsveld van de vierhoek: politieke en ambtelijke top, gemeentelijk veld en onderwijsinstellingen. Bovendien heeft hij met schooluitvallers gesproken, voordat hij met zijn plan van aanpak kwam. Bij de uitvoering daarvan is hij permanent met de gemeenten, scholen en jongeren in gesprek gebleven. Dankzij deze aanpak is de schooluitval inmiddels teruggedrongen van 60.000 in 2006, naar 27.000 in 2013.

 

Uitreiking 27 januari

De Overheidsmanager van het Jaar 2014 wordt gekozen op dinsdag 27 januari 2015 in De Ridderzaal in Den Haag tijdens de uitreiking van de jaarlijkse overheidsawards. De jury van de verkiezing bestaat naast voorzitter Ank Bijleveld-Schouten uit Jannine van den Berg, Hilde van der Meer, Mirko Noordegraaf, Siebe Riedstra, Albertine van Vliet-Kuiper, Bernard Wientjes en Pieter Zevenbergen. Eerdere Overheidsmanagers van het Jaar waren onder andere Leon van Halder, Hilde van der Meer, Bert Keijts, Martin van Rijn, Jenny Thunnissen, Jose Hilgersom, Peter van Zunderd en Erry Stoove.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.