of 59232 LinkedIn

Mogelijk toch uitstel reorganisatie Amsterdam

Het college van Amsterdam heeft het laatste besluit over de aanstaande reorganisatie genomen. Maar in een eerste reactie laat de Centrale Ondernemingsraad (COR) weten een gang naar de Ondernemingskamer nog niet uit te sluiten. Dat zou uitstel betekenen.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente Amsterdam sluit een gang naar de Ondernemingskamer nog niet uit. Dat zegt COR-voorzitter René van Urk Dam in een eerste reactie op het laatste collegebesluit over de gemeentelijke reorganisatie. Dat zou minimaal een maand uitstel betekenen.

Protocol externe inhuur

De grootste reorganisatie in de geschiedenis van de gemeente Amsterdam moet op 1 januari 2015 van start gaan. Het college nam dinsdag het laatste besluit. De gemeente neemt veel voorwaarden van de COR over, zoals een protocol voor externe inhuur, inzage in het draaiboek plaatsingsproces (voor alle ambtenaren) en het vertrouwelijk beschikbaar stellen van de (geheime) Gateway Review over de risico’s van de reorganisatie. Dat laatste geldt trouwens ook voor raadsleden. Verder blijft de COR intensief betrokken bij de uitvoering van de reorganisatie.

Risicovol project
Het beschikbaar stellen van de Gateway Review was een harde voorwaarde van de COR om een positief advies te kunnen geven op de “fijnstructuur” van de nieuwe organisatie. De deadline van 25 augustus haalde het college tot teleurstelling van COR-voorzitter René van Urk Dam niet. Hij sprak toen al van uitstel van de reorganisatie. Wel is de reorganisatie opgenomen in de regeling risicovolle projecten. Het college krijgt daardoor twee keer per jaar informatie over de risico’s en beheersmaatregelen.


Geen nieuwe reorganisatie
Gemeentesecretaris Arjan van Gils was donderdag niet beschikbaar voor nader commentaar. Wel zette de gemeente zijn brief aan Van Urk Dam en zijn reactie op de waslijst aan voorwaarden en adviezen van de COR online. Van Gils zegt bijna alle COR-adviezen mee te willen nemen in het proces. Ook zegt hij dat de komende jaren geen nieuwe gemeentebrede reorganisatie (met deze omvang) zal zijn. Hij hecht aan een zorgvuldig plaatsingsproces en wil zoveel mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen. Het aantal medewerkers dat niet direct geplaatst kan worden zal zeer beperkt zijn, mede door een streng vacaturebeleid.


Gedwongen ontslagen niet uitgesloten

Toch schrijft Van Gils gedwongen ontslagen na de bemiddelingsperiode van twee jaar niet te kunnen uitsluiten. Ook aan voorwaarden over de begroting kan Van Gils niet voldoen. Hij wijst erop dat het begrotingsrecht primaat van de politiek is. Aangezien de COR alleen een positief advies wil geven als aan alle voorwaarden werd voldaan gaat Van Gils uit van een negatief advies. Toch hoopt hij nog op een positief advies en dat de COR afziet van een opschortingstermijn van een maand.


Besluit al genomen

COR-voorzitter René Van Urk Dam is erg blij met elementen uit het besluit. ‘Het meest positieve is dat er waarschijnlijk toch geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Dat maak ik op uit een zojuist gehouden commissievergadering hierover. Ook met het protocol externe inhuur, waarmee het aantal externen echt wordt beteugeld, zijn we tevreden. Minder gelukkig zijn we ermee dat het besluit al is genomen. Liever hadden we eerst nog met Van Gils gesproken.’


Constructief advies

De COR beraadt zich op nadere stappen. ‘Het liefst gaan we nog met Van Gils in gesprek over zijn reactie. Het is logisch dat hij hoopt op een positief advies, want er is veel onrust in de organisatie. Ambtenaren willen weten waar ze aan toe zijn. Wij spreken zelf liever niet over een negatief of positief advies, maar over een constructief advies.’


Mogelijk toch uitstel

De opschortingstermijn is al ingegaan met het niet tijdig verstrekken van de Gateway Review door de gemeente, vertelt Van Urk Dam. ‘We stappen liever niet naar de Ondernemingskamer, maar dat moet nog blijken. Dat kan inderdaad een maand uitstel van de reorganisatie betekenen of nog langer. Dat hangt van de Ondernemingskamer af. Toch blijft onze intentie om er onderling uit te komen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.