of 59250 LinkedIn

Meerderheid achterban staat achter cao-overeenkomst

De vakbondsleden buiten het FNV hebben voorgestemd voor de zogenoemde loonruimteovereenkomst die de bonden en de werkgevers op 10 juli sloten. De FNV doet hier niet aan mee omdat het niet eens was met het bod.

De leden van de overgebleven vakbonden stemmen in met de loonruimteovereenkomst zoals die vorige maand werd gesloten met de werkgevers. Het gaat om de achterban van onder meer de CNV, ACOM en het Ambtenarencentrum. De FNV doet niet mee, die ging destijds niet akkoord met het voorstel die de bond als sigaar uit eigen doos bestempelde.

Snel gestort
'Mogelijk al in september, maar zeker in oktober wordt de loonsverhoging al op de rekening van de ambtenaren gestort,' verzekert CNV-voorzitter Patrick Fey. Hij vindt het jammer dat de FNV niet meedoet met het loonruimteakkoord maar voelt zich sterk met de huidige bondgenoten. 'De FNV is weliswaar de grootste vakbond, maar in de doelgroep hebben we met de andere bonden de meerderheid.'


Einde nullijn

Uit de ledenraadpleging van afgelopen weken blijkt vandaag dat een ruime meerderheid akkoord gaat met de bovensectorale overeenkomst. Daarmee komt een einde aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector. Honderdduizenden medewerkers krijgen in 2015 en 2016 een loonsverhoging van ruim 5 procent plus 500 euro. 'Het akkoord is nu definitief,' zegt Patrick Fey, nu kunnen de onderhandelaars van de verschillende sectoren aan de slag.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fritz A. von Geusau op
Geachte heer Van Ooijen,
Als ik stel dat het FNV zich wat buitenspel zet, dan mag u dat wederom wegzetten als waandenkbeelden of andere kwetsende termen die u placht te bezigen. Dat is kennelijk uw manier van discussie voeren. Ik ben echter wel in redelijk goed gezelschap, wanneer ik dat stel. Hoogleraar Arbeidsverhoudingen Paul de Beer stelt namelijk exact hetzelfde aangaande deze kwestie. Wellicht kunt u hem eens bellen en hem uitleggen dat hij, als hoogleraar Arbeidsverhoudingen, dat absoluut verkeerd ziet. De enige vraag die ik u feitelijk gesteld heb, en waar u zeer omslachtig omheen draait is of een systeem waarbij een meerderheid door een kleine minderheid wordt gebonden, zonder dat die meerderheid enige invloed daarin heeft, wel zo democratisch is en of het niet tijd wordt voor een andere, meer democratische wijze van vertegenwoordiging. Hoe dat moet geschieden, laat ik in het midden, maar de mogelijkheid is er of kan in ieder geval gevonden worden; als men maar zou willen en aan dat laatste ontbreekt het helaas . Wellicht nog een opsteker voor u: Ik ben het helemaal niet eens met het uitdelen van sigaren uit eigen doos, net zo min als ik het eens was met het, mede door FNV afgesloten akkoord voor gemeenten. Uw FNV is nu nog de grootste bond, maar haar ledenaantal loopt terug. Ik ga er maar vanuit dat de 'uitstekende' onderhandelingsresultaten van de afgelopen jaren daar debet aan zijn.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Fritz von Geusau

Wat een onzinverhaal wederom van uw kant. U poneert stellingen en trekt daaruit meteen uw conclusies. Een staaltje onvervalste cirkelredenatie.De samenleving heeft behoefte aan structuur en een podium voor overleg. Dat vinden niet alleen de georganiseerde vakbondsleden, maar ook de werkgevers, die niet voor niets de vakbonden sponsoren als sociale partner, mede met het oog op de niet-georganiseerde werknemers, wier belangen dan ook behartigd kunnen worden, bijvoorbeeld bij het afsluiten van CAO' s die dan weer algemeen verbindend kunnen worden verklaard op grond van de Wet AVV. Arbeidsrecht wordt gevormd via het BW, (boek 7, vanaf artikel 611), de CAO's en de individuele arbeidsovereenkomst. Verreweg het grootste deel wordt vast gelegd in CAO's. Daar zijn de bonden dus hard bij nodig met hun professionele werkorganisatie en duizenden vrijwilligers (kaderleden). De FNV wordt helemaal niet buitenspel gezet, het kabinet en de keuterbondjes zouden de FNV maar wat graag aan hun kant hebben. De FNV kiest er zelf voor te bedanken voor de sigaar uit eigen doos en gaat een zeer terechte en rechtvaardige strijd aan tegen deze nieuwe aanslag op het pensioenstelsel. Het kabinet is daar al behoorlijk zenuwachtig over, te meer daar de politie, het openbaar vervoer en ander sectoren uit de arbeidssamenleving deze nieuwste pensioenroof niet pikken. En wat uw opmerking over achterhaalde machtsstructuren betreft is het voor u wellicht een overweging waard om uw persoonlijke opvattingen en waandenkbeelden, wellicht mede ingegeven door wishful thinking, niet te verwarren met de sociale werkelijkheid. Nog een tip voor u, met een OR kan je ten hoogste een bedrijfs-CAO afsluiten, geen CAO voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf en andere brede sectoren van de maatschappij. En dat is nog maar één argument waarom het niet zal werken waarop u uw luchtkastelen wilt bouwen.. Bovendien, ik heb het eerder opgemerkt, vindt bij de overheid het arbeidsvoorwaardenoverleg niet eens met de OR, maar met het Georganiseerd Overleg plaats. En het gaat hier vooralsnog om een centraal loonruimteakkoord bij de overheid.
Tenslotte dit: de FNV behartigt niet alleen maar collectieve belangen, maar ook individuele. Daartoe beschikt de vakbond over Juridische Adviescentra met gekwalificeerde raadslieden en voor de prejudiciële fase over vakbondsconsulenten eerste lijn. Maar er zijn meerdere vormen van individuele belangenbehartiging, bijvoorbeeld op fiscaal gebied en dat van sociale wetgeving. Daar is een OR niet voor, die mag niet eens praten over individuele zaken. De OR is een prima orgaan, maar dient zowel de belangen van de werkgever als de werknemer mee te wegen bij zijn adviezen en bij zijn instemmingsrecht. Het heeft dus in tegenstelling tot de bonden een duaal karakter. En dan gaat het ook nog eens uitsluitend over collectieve zaken. Als u denkt dat de OR ooit de status krijgt van een soort bedrijfsparlement dan kunt u gelijk Dante Alighieri alle hoop laten varen. En de ervaring leert dat veel van de “macht” van de OR wordt uitgeoefend door het DB, dat vooral in grotere organisaties vaak een klein groepje vrijgestelden is dat het geregeld op een akkoordje gooit met de bestuurder en waarbij de link naar hun kiezersmandaat een flinterdun koord is geworden. Met andere woorden, op uw onvolprezen OR valt wat het democratisch gehalte betreft ook het nodige af te dingen en als zeer ervaren kaderlid die ook in meerdere organisaties in de OR heeft gezeten weet ik dan wel waar ik het over heb.
Door doeterniettoe (-) op
@Fritz A. von Geusau:
Jammer dat u een persoonlijk geschil hier wil uitvechten. Nog jammerder omdat uw standpunt simpelweg onrealistisch is.
Door Fritz A. von Geusau op
Tja, heer Van Ooijen,
Het is heel vervelend wanneer een kleine groep voor je beslist en, nog erger je gaat binden. Uw FNV wordt buiten spel gezet, terwijl zij nota bene 60% van de georganiseerde ambtenaren kent . Nu ervaart u eens aan den lijve, hoe vervelend het is als een minderheid voor de meerderheid beslist, en je mag binden en waarvan je de gevolgen tot na je pensionering mag dragen. FNV en de bonden doen dat al jaren ten opzichte van de niet-georganiseerden. Voelt u tenminste ook eens hoe dat is. Voelt ondemocratisch nietwaar? Maar ach, je moet je maar neerleggen bij bestaande machtsstructuren, zo hield u mij voor. Vooral vasthouden aan achterhaalde machtsstructuren en de macht van de vakbonden niet inperken om een democratische wijze van vertegenwoordiging mogelijk te maken.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
Door dit CAO-gedrocht wordt niet alleen 15 % minder pensioenrechten opgebouwd, maar wordt het ABP-pensioen ook gedegradeerd van een welvaartsvast (gekoppeld aan het loonindexcijfer) tot een waardevast (gekoppeld aan het prijsindexcijfer) pensioen. Gepensioneerden hebben dus nooit meer enig uitzicht op meer welvaart dor stijgende koopkracht. De werkelijkheid van 2015 is nog veel triester, er is voor lange tijd sprake van een niet-geïndexeerd pensioen, zelfs niet nominaal (in Euro's), laat staan reëel (in koopkracht). En dat alles voor een minieme salarisverbetering, een ware grijpstuiver. Het dronkenmansgebed van het CNV. Bovendien zijn de eerder afgesproken verslechteringen van arbeidsvoorwaarden, welke van (de onderhandelings)tafel zouden verdwijnen, weer gewoon actueel. Het FNV slijpt de messen, zowel qua actievoeren als juridisch, want er was geen sprake van open en reëel overleg en het FNV omvat 60 % van alle georganiseerde vakbondsleden in Nederland. Er is dus geen sprake van een meerderheid van georganiseerden die deze sigaar uit eigen doos heeft geaccepteerd.
Door Peter (Senior Beleidscoordinator) op
Precies de reden waarom ik geen lid ben van een bond: de mensen die mij zogenaamd vertegenwoordigen aan de onderhandelingstafel kunnen nauwelijks tot 10 tellen. Als je niet snapt dat dit loonbod een sigaar uit eigen doos is, wat heb je dan te zoeken aan de onderhandelingstafel? Echt te triest voor woorden... maar het zegt ook iets over hoe onze werkgever naar ons als werknemers kijkt, hoe hij ons waardeert... niet dus.
Door Jan, Piet, Joris en Korneel (Consulent) op
Begrijp ik het nu goed dat de loonverhoging gedeeltelijk betaald gaat worden door ABP gelden, waardoor bijvoorbeeld ook gemeente ambtenaren in de toekomst minder pensioen gaan krijgen?
Als dat zo is wordt het pensioen van de gemeente ambtenaren door de regering gebruikt als financieringsbron. Dit hebben we trouwens eerder gezien. Wie weet nog hoe Kok en Lubbers 15 miljard van het ABP hebben geleend, maar nooit terugbetaald.
Hoe wordt dat ook wel genoemd? Stort die 15 miljard (met rente inmiddels 30 miljard) eindelijk eens terug ! Dan kan ik nu al met pensioen. En stop dan met dat uit die ruif eten, voordat die ruif leeg is.
Door doeterniettoe (-) op
in ieder geval hebben de drie bonden 1 lid minder, ik ga over naar een andere bond die opkomt voor de belangen van de werknemer
Door Jan op
Wat een domme lui. Nu (bruto) 60 euro per maand erbij en straks 200 euro per maand minder pensioen.
Door Roberto (salarisadministrateur) op
Welke meerderheid. Slapen doe ik 's nachts wel. De FNV-overheid heeft meer leden dan de CNV-O, ACOM en Ambtenarencentrum bij elkaar en die zijn toch echt tegen dit akkoord