of 59250 LinkedIn

Meer mannelijke ambtenaren werken deeltijd

Bij de overheid werken mensen meer dan gemiddeld deeltijd. Opvallend is dat dit behalve veel vrouwen, ook steeds vaker mannen betreft. Het past in de ontwikkeling dat mannen een grotere rol in het gezin gaan spelen.

Steeds meer werknemers, en dan met name ambtenaren, kiezen ervoor om deeltijd te werken. Dit geldt allang niet meer alleen voor vrouwen, ook parttime mannelijke ambtenaren zijn in opmars. En belangrijker: De tevredenheid met het aantal uren dat men werkt was al hoog, maar is nog verder toegenomen.

Belangrijk bij sollicitatie
Waar in 2004 41% van de ambtenaren in deeltijd werkte, is dit in 2014 opgelopen tot 47%. Dat blijkt uit het trendrapport Werken in de publieke sector 2015. Binnen de sectoren zijn er overigens grote verschillen in het aandeel deeltijders. Vooral binnen het onderwijs en daarbinnen met name in het primair onderwijs, komt veel deeltijdwerk voor. Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat de mogelijkheid om deeltijd te gaan werken een belangrijke factor is voor sollicitanten.

 
Grotere vaderrol 

De toename van mannen die deeltijd werken past in de roep om een grotere vaderrol in het gezin. Zo stelde de PvdA gisteren voor dat ouders na de geboorte van hun kind zes maanden betaald verlof krijgen om voor de baby te zorgen. Minstens twee maanden daarvan zouden voor de vader moeten zijn.

Zweeds model
Kamerlid Yücel stelt dat een meerderheid van de mannen graag meer tijd zou willen besteden aan de zorg voor hun jonge kinderen, maar dat dat vaak gewoon niet lukt. Om dat te doorbreken, zou Nederland op termijn toe moeten naar een 'Zweeds model' met in totaal zes maanden betaald verlof bij de geboorte van een kind.


Flexibele werkafspraken

Maar ook op Europees niveau wordt er gewerkt aan verbetering van het vaderschapsverlof, betere flexibele werkafspraken voor vrouwen én mannen en kinderopvang.  Dit staat in een voorstel uit Brussel om de positie van moeders in Europa te verbeteren en de arbeidsparticipatie van vrouwen in Europa te vergroten. Concrete (wetgevende) voorstellen moeten er dan in 2016 komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.