of 59232 LinkedIn

Gebrek economisch talent fnuikend voor gemeenten

Er is een impasse ontstaan op de financieel-economische afdelingen van gemeenten. Doordat er jarenlang geen nieuwe professionals zijn aangenomen, is er sprake van kwaliteitsverlies dat ten koste kan gaan van bijvoorbeeld de zorgtaken.

Gemeenten snakken naar jong financieel-economisch talent. De gemeentelijke financials vergrijzen in hoog tempo, ontwikkelingen worden tegengehouden en van innovatie is al helemaal geen sprake. ‘De situatie is nijpend,’ zegt Hans Rasch, financieel adviseur voor gemeenten bij JS Consultancy. ‘Als er niet snel nieuwe instroom komt, gaat het direct ten koste van de kwaliteit van bijvoorbeeld de uitvoering van zorgtaken.’

Impasse

Rasch onderzocht tientallen gemeenten en concludeerde dat er bij de meeste een impasse is ontstaan. ‘Gemiddeld werken de oudere financials er al 15 tot 20 jaar, sommigen zelfs 35 jaar. Die gaan hun plek niet opgeven. Hierdoor komen er geen nieuwe ontwikkelingen vanuit de universiteit meer binnen. Bovendien hebben de meeste gemeenten de opleidingsbudgetten geschrapt dus via die weg valt er ook geen vernieuwing te verwachten.’


Wel nieuwe aanwas

Ironisch is echter dat er op de arbeidsmarkt geen tekort bestaat aan nieuwe aanwas. Toch komen de jonge financiële professionals niet terecht bij de lokale overheid. ‘Het is een vicieuze cirkel, ’ legt Rasch uit. ‘Gemeenten hebben vaak een vacaturestop en verlengen tijdelijke contracten niet. En als er al starters aan de deur kloppen, blijft die dus gesloten. Hierdoor krijgt de financiële afdeling te maken met immobiliteit en vergrijzing, waardoor het voor jong talent door de cultuur en sfeer überhaupt  niet meer aantrekkelijk is om er te gaan werken.’


Context

Stilstand is achteruitgang en dat geldt zeker voor de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de financiële bestuursinformatie. ‘Gemeenten blijven natuurlijk gewoon de budgetten bewaken, de kwantitatieve informatie komt niet in gevaar. Maar de decentralisaties vergen een hele andere manier van werken waarbij juist de context, oftewel de kwalitatieve informatie belangrijk is. Ik vergelijk het met het kijken naar een voetbalwedstrijd waarbij alleen wordt gelet of de bal de lijnen niet overschrijdt. Maar niemand heeft meer oog voor het spelletje, of in dit geval bijvoorbeeld de uitvoering van de Jeugdzorg.’
 
Out-of-the-box

Rasch hoopt toch dat er beweging gaat komen op de gemeentehuizen. ‘Gemeenten zijn bang om zich te binden aan nieuwe medewerkers. Haal die angst weg. Zet programma’s op waardoor nieuw talent bijvoorbeeld bij verschillende gemeenten of organisaties ingezet wordt. Maar het kan ook door traineeprogramma’s op te zetten. Een nieuwe frisse blik is zó belangrijk; naast de bestaande kennis en ervaring heb je ook jonge mensen nodig die kritisch zijn, nieuwe ideeën inbrengen en out-of-the-box denken.  Zo hou je je organisatie gezond.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Tjonge, het is ook net cabaret, dit stukje. Het was vast niet de bedoeling maar ik heb er vreselijk om moeten lachen. Jong economisch talent? Is dat iets anders dan goed kunnen rekenen? Dat jonge economische talent likt politieke hielen en scheept de gemeentes op met volslagen onrendabele en onnodige projecten, alleen om zelf te kunnen scoren met een extra vermelding op hun CV. En als de poen op is zijn de talenten weg, het ergens anders verpesten. De achterblijvende burger mag het allemaal weer betalen. Ik denk dat we meer behoefte hebben aan integere werknemers die nog de betekenis begrijpen van de term 'overheidsdienaar' en 'basisvoorzieningen'. Die vinden hun motivatie in het werk, niet in de poen. Helaas, die zijn tegenwoordig zeldzamer dan jong economisch talent.
Door Guillaume (Adviseur) op
Ik ben afgestudeerd als econometrist en fiscalist. Ik ben derhalve zowel in zetbaar op economisch en juridisch vlak. Ik heb eeb gevarierde deels internationale cariere achter de rug in het het bedrijfsleven. Ik heb 4,5 jaar bij een gemeente gewerkt, ik wilde iets doen in het lokaal bestuur. Ik heb alleen maar tegenwerking ondervonden van collega's. De meeste waren de stom om te begrijpen waar je mee bezig bent. In plaats van je je werk te laten doen gaan ze de zaken lopen stagneren en traineren en stokken tussen je benen gooien. De hoofdbode zag de gevechten die ik moest leveren. Hij had slechts een advies: 'ga weg, je verspilt je tijd en je talent, ze zijn het niet waard, ze zijn te stom.' Iderekeer als ik hem zag zei hij: 'Nog niet weg?'. Na 4,5 jaar heb ik de handdoek in de ring geworpen en ben ik weg gegaan. Als eerste heb ik het de hoofdbode gemeld. Hij zei: 'De gemeente is als zwemmen in de zee. Doe je je gouden ring af en laat je hem los dan valt hij naar de bodem en ben je hem kwijt, schijt je in het water dan komt de stront naar boven drijven. Die ring ben jij die stont is de rest die hier nog steeds zitten. Hij feliciteerde mij van harte en wenste mij veel succes en hij zei dat hij blij was dat ik mij elders nuttiger ging maken.
Het verhaal uit het artikel is louter bedoeld om ergens meer budget voor te krijgen. Maar aan personeel uitgeven, ho maar. Ik verdien nu 2 x zoveel als toen ik bij de gemeente werkte. Ik denk nog vaak aan de hoofdbode.
Door Bertus (Financieel adviseur) op
Pffffff, wie heeft deze man een platform verschaft om zijn onzin uit te kramen?
Door Wouter (Coordinator) op
Tegen de trend in al voor de crisis geïnvesteerd in afstudeerders. Nu is de gemiddelde leeftijd 35 jaar. De kreet is dus durf hebben in plaats van te zoeken naar beren.
Door hoekstra (adviseur) op
Het jonge economisch talent waar ik mee in aanraking ben gekomen wil maar één ding: snel rijk worden. En dan ben je bij de lagere overheden aan het verkeerde adres.
Door Jan op
Het zoveelste voorbeeld dat het afschaffen van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd totaal verkeerd is geweest.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Als bestuur en raadsleden geen visie of creativiteit tonen, dan kun je nog zulke goed opgeleide ambtenaren binnen halen, het wordt toch niks. Deze mensen verlaten dan teleurgesteld de dienst. Wat dat betreft zijn de verschillen per gemeente onderling groot. In sommige gemeentes heerst enthousiasme en creativiteit, elders overheersen te vaak intriges en haantjesgedrag.
Door J.Goessen (financieel adviseur) op
Wat een waardeloos en met gekleurde bril geschreven artikel. Een belediging voor alle oudere financiëls die al jaren lang in deze enorm veranderende complexe maatschappij met alle financieële gevolgen van dien zich staande weten te houden. Want gemakkeljker wordt het er zeker niet op en de druk ligt enorm hoog in dit vak ! Sluit me volledig bij Michiel aan.
Door R van Iersel op
Ik denk niet dat de stilstand te maken heeft met aanwas van jong talent. Eerder dat er geen (financiële) ruimte is en daardoor de werkdruk bij Financiën erg hoog is. Mijn directe collega’s en ik zijn veelal HBO of universitair geschoold en houden graag nieuwe ontwikkelingen bij (ook al zijn sommige boven de 55 jaar!). Wij willen ons als geen ander door ontwikkelen en nieuwe ontwikkelingen oppakken en vormgeven. Het ontbreek ons echter aan voldoende tijd, terwijl wij de kennis wel hebben of het ergens vandaan halen.
Dat zou je kunnen oplossen door de financiële ruimte te creëren en jong talent aan te nemen. Is moeilijk, omdat we in de tijd van forse bezuinigingen zitten, de werkdruk nog hoger wordt én jong talent opleiden extra tijd kost.
Door F. Scheerder (controller) op
Ik sluit me grotendeels aan bij de reactie van Michiel van Hoof. Jong talent laat zich niet afschrikken om in een team te werken met een gemiddeld genomen hogere leeftijd. De belangstelling van studenten om zich te specialiseren op de financiën van de publieke sector (openbare financiën) is in de afgelopen jaren afgenomen. Hierdoor is er een tekort ontstaan aan financials specifiek gericht op de openbare financiën. Tot slot is niet alles wat in de schoolbanken geleerd is in de praktijk toepasbaar. Ik ben het wel met de heer Rash eens dat wenselijker is om een team van medewerkers te hebben die samengesteld is uit verschillende leftijdsgroepen: oudere medewerkers kunnen de jongere medewerkers (snel) wegwijs maken in de gemeentelijke financiële wereld, die wezenlijk verschilt van de private sector en jonge medewerkers kunnen hun 'bagage' delen met de oudere leeftijdsgenoten.