of 59250 LinkedIn

FNV blijft vechten tegen loonvoorstel

Terwijl de andere bonden hebben ingestemd met het loonvoorstel voor ambtenaren blijft de FNV zich er tegen verzetten. De grootste vakbond gaat acties plannen en een referendum onder de leden houden.

De leden van drie ambtenarenbonden, waaronder de CNV, stemden maandag voor het loonruimtevoorstel van de werkgevers. Bij die bonden zit de FNV niet, die is het niet eens met het bod. FNV Overheid verklaarde dan ook actie te blijven voeren tegen het loonbod voor ambtenaren. 

Referendum
De FNV houdt daarnaast een referendum over het loonvoorstel onder de leden. In oktober wordt de uitslag verwacht. ‘We hebbend drie afspraken gemaakt met onze leden: we organiseren zichtbare acties in het land, we gaan juridisch alles uit de kast halen en we geven iedereen een stem over dit loonvoorstel. Dit voorstel moet van tafel.’, aldus Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV.


Stemprocedure
Over de mogelijke uitslag van het referendum zegt Kuin: ‘Wij zullen consequenties verbinden aan de uitslag van dit referendum. Het gaat namelijk om een voorstel dat heel veel mensen hard raakt. De uitkomst is leidend voor onze verdere beslissingen.’

 

Acties
De leden van de FNV gaan in het hele land acties organiseren. Een van de acties die in de komende periode gaat plaatsvinden, is dat mensen met een ABP-pensioen bij de politie aangifte kunnen doen van ‘diefstal van pensioen’.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joke (corrector) op
Het is 'het CNV' en 'de FNV'. Het Christelijk Nationaal Vakverbond en de Federatie Nederlandse Vakbeweging. (Ja, er zijn belangrijker dingen dan het juiste lidwoord.)
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Alfred

Ter aanvulling nog: naast hoogleraren en geestelijken maken ook magistraten gebruik van de titel emeritus (letterlijk: in ruste of gepensioneerd)
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Alfred

Nee, er is slechts één Edmond van Ooijen bij mijn weten. Dat "emeritus" alleen bij hoogleraren wordt gebruikt is onjuist, ook geestelijken maken gebruik van die term. En ik ben zo vrij ook gebruik te maken van deze niet-beschermde titel. U maakt dat niet voor mij uit en ook niemand anders. Ik ben - helaas voor u - wel degelijk een docent staats- en bestuursrecht in ruste en volledig gekwalificeerd . In 1978 de onderwijsakte Staatsinrichting MO gehaald (hetgeen al de volledige kwalificatie van docent geeft), in 1982 het diploma Bestuursambtenaar en in 1988 het diploma Hoger Bestuursambtenaar. Daarnaast nog de nodige modules rechts- en cultuurwetenschappen aan de universiteit afgerond. Gedurende de periode 1992-2007 heb ik de functie van docent van de vakken staats- en bestuursrecht, managementleer en organisatiekunde, alsmede communicatie als bezoldigde deeltijdfunctie uitgeoefend. En dat mijn teksten bij u niet zo goed werken, daar heb ik geen enkele boodschap aan. Bekommert u zich maar om uw eigen teksten, zowel qua taalgebruik ("framen", over opleuken gesproken) als inhoudelijk. De FNV een (bijna) bond voor gepensioneerden? Dan bent u zeer slecht op de hoogte van de interne organisatie van de FNV, waar de hoogste macht wordt uitgeoefend door een democratisch gekozen Ledenparlement. De fractie Senioren is met haar 15 zetels slechts een van 26 fracties met in totaal 108 zetels. Uw opmerking over gepensioneerdenbond raakt dus kant noch wal. Bovendien heeft de FNV een zeer professionele werkorganisatie en een groot aantal goed opgeleide vrijwilligers, die onder meer op deskundige wijze hun medemens (vaak collega’s) op de werkvloer bijstaan in het kader van individuele belangenbehartiging in de prejudiciële fase. Daar wordt zeer intensief gebruik van gemaakt. Ook ik zet mij als gepensioneerde daarvoor nog steeds bijna dagelijks in. U kunt zich wat leeftijdopbouw beter focussen op de Tweede Kamer, waar Henk Krol zo'n beetje de enige oudere parlementariër is. En die Tweede Kamer oefent veel meer macht uit over arbeidsrechtelijke zaken zoals pensioen (= uitgesteld loon) dan de FNV, die als belangengroep en sociale partner naast de andere bonden en de werkgeversorganisaties deel uitmaakt van onder meer de Stichting van de Arbeid, waar zij een medeadviserend taak heeft. Het is - ook in de media -erg Salonfähig om voortdurend te wijzen op de leeftijdsopbouw van de vakbondsleden (niet alleen die van de FNV, maar ook van de kleine bonden die ja hebben gezegd tegen de sigaar uit eigen doos en daarbij meerdere cruciale pensioenrechten verkwanselen). Het is daarom voor een evenwichtig beeld van de sociale werkelijkheid zeer eminent om de nadruk eens wat meer op de gemiddelde leeftijd van de parlementariërs te leggen, want die oefenen nu eenmaal veel meer maatschappelijke macht uit dan in de vakbeweging. En dat betaalt zich heden ten dage vooral uit in een draconisch afbraakbeleid jegens ouderen. De truc van Rutte (waarvoor het parlement het kabinet gewoon ter verantwoording zou kunnen roepen, daar hebben zij echter gelet op hun riante APPA-pensioen geen enkel persoonlijk belang bij) is daarvan het meest recente – schrijnende - voorbeeld.
Door Alfred op
@Edmond van Ooijen: ook even uw functie goed vemelden. Volgens uw eigen linkedin-profiel (tenzij er nog een andere Edmond van Ooijen is) bent u geen emeritis docent. Bovendien is deze titel alleen van toepassing op hoogleraren, niet op docenten. Een onduidelijk, gespeend van interpunctie en met populistisch jargon doorspekt betoog opleuken met geclaimde autoriteit werkt bij mij niet zo goed.
Door Alfred op
Wel benieuwd hoe FNV dit referendum gaat framen. Ben zelf ambtenaar (op enigszins gevorderde leeftijd, richting 50) maar volkomen oneens met continue focus FNV op eindrechten. Bond voor (bijna) gepensioneerden.
Door Opmerker op
Actie, derhalve
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
Even mijn naam goed vermelden, ook al ben ik geen adviseur.
Door Edmond van Ooijeneme (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Robert

Kan je even je volledige naam vermelden naar aanleiding van je baarlijke nonsens, dat is wel zo makkelijk voor opdrachtgevers wanneer zij een adviseur willen inschakelen. Over ander universum gesproken. Waarom dit CAO-gedrocht meteen met de situatie van werklozen vergelijken? Dan zou je wellicht met 25 % loonsvermindering ook blij moeten zijn, vaak heb je dan nog een hoger inkomen dan een werkloze, zeker een langdurig werkloze die van de bijstand moet leven. Een sigaar uit eigen doos is wel degelijk slecht voor ambtenaren die al jaren op de nullijn staan en nu akkoord zouden moeten gaan met 15 % minder pensioenopbouw in ruil voor een minieme salarisverbetering welke die naam eigenlijk niet eens verdient. Een grijpstuiver! En dan te bedenken dat een groot aantal ambtenaren en alle ABP-gepensioneerden helemaal niet betrokken zijn bij dit akkoord (centrale akkoorden op grond van centraal georganiseerd overleg is iets uit lang vervlogen tijden, toen geluk nog heel gewoon was) , maar draaien wel voor de rampzalige gevolgen op. Dat drie bondjes die gezamenlijk slechts 40 % van de georganiseerde ambtenaren vertegenwoordigen en waarvan nog een flink deel tegen het akkoord heeft gestemd) en waarvan tenminste één bond (het CMHF) niet eens een stakingskas heeft en dus een tandeloze tijger is, met een fopspeen willen scoren bij hun bescheiden achterban is op zich al heel triest, maar gelukkig is er nog de FNV die 60 % van alle georganiseerde ambtenaren vertegenwoordigt. Voor dit akkoord is geen open en reëel overleg gevoerd (een wettelijk vereiste), ,aar op de valreep voor de zomervakantie aanbrak als "de truc van Rutte"gelanceerd onder het mom "slikken of stikken". We zullen nog wel eens zien of de FNV voor een verloren zaak strijd, er zijn wel hetere kastanjes uit het vuur gesleept, al dan niet met steun van het veelal verzakende CNV (want die doen als voorstander van het onvolprezen harmoniemodel nu wederom een dronkemansgebed). Behalve keiharde acties zal zo nodig ook met behulp van uitstekende advocaten een kort geding tegen het monsterverbond worden gevoerd. Reken je dus nog maar niet rijk.
Door A.J. (beleidsmedewerker) op
Het akkoord is op zich niets mis mee alleen de financiering ervan klopt niet doordat dit (ook volgens het ABP) gevolgen heeft voor de pensioengerechtigden nu en in de toekomst. Bovendien worden alle ambtenaren (ABP gerechtigden) hierdoor geraakt en niet alleen die ambtenaren waarvoor nu een zgn. akkoord bereikt is.
Die krijgen dus te maken met de lasten van het akkoord maar hebben niet de zgn. lusten.
Door Gerben op
@Dennis, in een volgende CAO is er weer meer mogelijk; je leeft duidelijk pas sinds kort in dit universum!