of 59250 LinkedIn

Finale normaliseringskwestie ambtenaren in zicht

Het is de finale van de kwestie over de normalisering van de ambtenarenstatus. De Eerste Kamer buigt zich erover, 5 jaar nadat het initiatiefwetsvoorstel werd ingediend.

Het is vandaag een spannende dag voor ambtenaren. Vijf jaar nadat het initiatiefwetsvoorstel is ingediend, behandelt de Eerste Kamer vandaag eindelijk de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. De directe gevolgen voor de gemiddelde ambtenaar worden echter genuanceerd. ‘Alleen voor juristen en specialisten is het vandaag écht spannend,’ zegt Luc Janssen, advocaat arbeids- en ambtenarenrecht bij Capra. ‘Het systeem zal mogelijk veranderen, maar de inhoud niet.’

800 duizend ambtenaren

Het private arbeidsrecht biedt ambtenaren veel meer mogelijkheden, zo is de gedachte achter de normalisatie. Het wordt voor werknemers van de overheid bijvoorbeeld eenvoudiger om over te stappen naar de 'marktsector' en vice versa. Ook is het de bedoeling dat de wet leidt tot minder bureaucratie. De wet zal gaan gelden voor circa 80 procent van de ongeveer één miljoen ambtenaren. Werknemers bij de politie, Defensie en de rechtelijke macht vallen er niet onder. Datzelfde geldt voor bestuurders, zoals wethouders en gedeputeerden. Voor overheidswerkgevers zullen de kosten fors oplopen, zo is de inschatting.

Kritiek
Het wetsvoorstel gaat vandaag de finale fase in, het wordt behandeld in de Eerste Kamer. En het is nog geenszins zeker of het voorstel voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren zomaar wordt aangenomen. ‘Daar durf ik geen vergif op in te nemen,’ zegt Janssen. De Eerste Kamer is er heel kritisch op. Bovendien is de samenstelling sinds de Provinciale Statenverkiezingen ook niet meer hetzelfde als eerst. Het kan dus alle kanten op.’
 
Principiële keuze 

De kritiek op het wetsvoorstel is met name de vraag wat het nut van de normalisering is, en waarom dat nu zou moeten worden ingevoerd. De argumenten zijn telkens dat het de logische uitkomst van een principiële keuze is. Het ambt is veranderd in de loop der jaren, niemand blijft meer zijn leven lang dezelfde positie. Normalisering staat gelijk aan modernisering.

Arbeidspositie niet achteruit
‘Bestuursrecht wordt civiel recht maar de arbeidspositie van de ambtenaar gaat niet achteruit,’ verduidelijkt de advocaat. ‘Overigens zal het beroep van ambtenaar nooit helemaal hetzelfde zijn als een baan in het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan het thema integriteit. Maar daar voorziet de Ambtenarenwet nog gewoon in.’

2018
Mocht de wet door de Eerste Kamer aangenomen worden, kan het nog tot 2018 duren voordat de normalisatie van kracht is.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Teveel ongelukken en ellende door ambtenanren. (“Normalisering” is erg belangrijk voor de bescherming van burgers.) op
“Normalisering” is erg belangrijk voor de bescherming van burgers.


Uit berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat aanpassing van het ambtenarenontslagrecht het kabinet jaarlijks minimaal 400 miljoen euro kan besparen!

Boventallige ambtenaren zijn makkelijker te ontslaan, besparing miljarden!

Burgers kunnen een keer “recht” krijgen zonder procedures en liegende ambtenaren.

Ontslag van ambtenaar is geen 10 jaar meer te rekken!

Ambtenaren zijn straks hoofdelijk aansprakelijk te stellen.

Enkele groepen zijn te vrijwaren van politiek druk of invloed. Het gaat bijvoorbeeld om defensie, politie en de rechtelijke macht.

Volendam, Enschede, Haaksbergen, allen rampen met veel doden en gewonden zonder verantwoordelijke ambtenaren!!!

Pikmeerarrest, gaat eindelijk herzien worden!


Helaas beambten, wij zien alleen maar voordelen.
Door Een ander geluid op
Er vallen mij 2 dingen aan deze wetswijziging, artikel op:

1. Doel van de wetswijziging blijft onduidelijk, allerlei vage termen worden gebruikt om de wetswijziging te rechtvaardigen.
2. Het heet een grote wijziging, maar niemand maakt zich er echt druk om. Blijkbaar is de inschatting van alle partijen (werkgevers en werknemers) dat het in de praktijk nauwelijks gaat uitmaken.

Rest mij de conclusie: Blijkbaar doen we een plas ...,.en alles blijft zoals het was...
Door H. Wiersma (gepens.) op
Tegen gelijkschakeling van de rechtspositie van ambtenaren kan geen bezwaar zijn, mits de hoofd randvoorwaarden voor alle werknemers hetzelfde zijn (geen uitzonderingen voor sommige categorieën ambtenaren, gelijkschakeling salariëring aan bedrijfsleven, uitwisselbare pensioenen, inhouding en afdracht ww-prmies door overheidsinstellingen etc. etc. De vakbonden zijn overigens weer opvallend stil rond deze materie.
Door Bart Asjes op
Hiervoor werns ik niet verantwoordelijk te zijn. Men had mij eerst kunnen vragen hoe ik hierover denk.
Door Ricus Tiekstra (Raadsgriffier) op
Een schoolvoorbeeld van onzinnige wetgeving.
Door Nobby (animal cop) op
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze operatie is ingezet vanuit onbenul. En dat de kosten die met de planvoering en besluitvorming al stevig zijn maar die van de uitvoering veel hoger zal zijn dan ooit de bedoeling was. Toch komt de politiek er niet op terug. Dat ligt aan de tijdgeest. Minder regeltjes, minder ambtenaren, minder belasting. Net als de Wet Dwangsom die ook qua kosten een mislukking genoemd moet worden. Gelukkig voor iedereen trekt de economie weer aan zodat het allemaal betaald kan worden.
Door doeterniettoe (-) op
Een compleet systeem omgooien waarbij voor alle partijen heel veel voor- en nadelen te noemen zijn maar wat bovenal veel kosten met zich mee gaat brengen (nog niet eens loonkosten...)
En dat alleen maar omdat een paar ex-politici hun eigen (beperkte) visie hadden.
Door Ad(viseur) op
Misvatting allom dat de ambtelijke status je geen voordeel (meer) biedt. Voorbeeldje. Bij de recente reorganisatie van de KvK's en Syntens is verzuimd om reorganisatie als ontslaggrond op te nemen. Gevolg: tal van directeuren en managers met een salaris dat uitkomt boven de Balkenendenorm zitten nog jaren (ruim meer dan de gebruikelijke WW periode) met een salaris dat ook ver uitsteekt boven het maximum dagloon. Zij hebben de status van rijksambtenaar. Ik kan me niet herinneren ooit gelezen te hebben dat in het bedrijfsleven dergelijke goudomrande regelingen bestaan (uitgezonded de banken misschien).
Door Paul Kemperman op

De ambtelijke rechtspositie lijkt voor ambtenaren alleen maar voordelen op te leveren. Dat is niet zo.

Een nadeel van de huidige ambtelijke rechtspositie is dat gemeentebesturen en andere overheidsinstanties de WW- en aanvullende WW-uitkering van ontslagen ambtenaren uit eigen zak moeten betalen (de overheid is eigen risico drager voor de WW). En dat blijft zo met alle gevolgen van dien.

Door Karel van Klaveren op
Als de Eerste Kamer puur op de inhoud oordeelt, dan stemt zij dit wetsvoorstel weg.
Dat zou nog best wel eens kunnen, want de indieners (niet de oorspronkelijke, want die hebben de Kamer allang verlaten) zijn beiden van een oppositiepartij.