of 59236 LinkedIn

Eenvoudiger pensioenregeling is definitief

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Ouder worden

Het ging de laatste jaren slecht met de pensioenfondsen, de tijd dat pensioenen elk jaar automatisch meebewogen met de loon- of prijsindex is voorbij. Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.


Ingewikkeld

De pensioenregeling is de afgelopen jaren door de vele wijzigingen erg ingewikkeld geworden. Om de regeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten als het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten meestal een verbetering van het nabestaandenpensioen, aldus het ABP. Voor deelnemers die door de vereenvoudiging erop achteruit gaan, is geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken of compenseren. Dit akkoord geldt overigens niet voor de pensioenregeling van Defensie. Ook bij deze regeling is vereenvoudiging noodzakelijk en zullen nog stappen gezet moeten worden.


Premiestijging beperken

De pensioenkamer, met daarin de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers, heeft het akkoord van eerder dit jaar nu definitief gemaakt. ‘Eind 2016 hebben we aangekondigd dat de pensioenpremie de komende jaren naar een structureel hoger niveau stijgt’, aldus het ABP, ‘de premie van 2018 zal minder hard stijgen dan eerder aangegeven. Een deel van deze premiedaling wordt gebruikt voor het vereenvoudigen en verbeteren van de regeling. Het restant wordt gebruikt om de aangekondigde premiestijging te beperken’. ABP stelt jaarlijks de premie vast. De premie voor 2018 wordt eind november vastgesteld.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Er worden bij het ABP weer allerlei pensioenbeslissingen genomen (vereenvoudigen, verbeteren, maar ook versoberen van de regeling). Maar degenen die het werkelijk aangaat, de gepensioneerden, weten nog van niks en hebben daarop geen invloed. Het lijkt wel of we nog in het begin van de vorige eeuw leven.
Zouden Sinterklaas en de Kerstman dan eindelijk toch nog eens op bezoek komen of wordt het voor iedereen weer de zak van Zwarte Piet?
Door Spijker (n.v.t.) op
@Dow Jones.
Je snapt het kennelijk nu nog niet. Pensioenfondsen verzilveren (verkopen vermogensbestanddelen als aandelen, obligaties, opties etc.) ook regelmatig en effectenbeurzen stijgen en dalen, maar gaan over het algemeen alleen maar structureel omhoog. Zie rendement ABP over ca. 20 jaar.
Een pensioenpremie van totaal 24% (ca. 50% door werknemer) heb jij nog nooit betaalt, maar de oudere gepensioneerden heel veel jaren wel en dat heeft vooral gezorgd voor de rendementen en de ontwikkeling van het huidige ABP-pensioenfonds.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
In 1968 rekende een collega mij voor dat bij 4% rekenrente ik 225 jaar moest worden om mijn inleg plus samengestelde interest terug te krijgen. Helaas, de feiten zijn anders: na de diefstal/graai van Kok c.s. van € 27 miljard werd het ABP een duiventil: graaien wat je graaien kon met torenhoge beheerssalarissen. Op 1-1-2000 werd ik met invaliditeitspensioen gestuurd: sindsdien EEN keer 0,8% prijscompensatie terwijl inflatie alleen al meer dan 46% is. O ja en Knots'salaris ging van ,,,,,,,,,,€ 320 K naar € 485K...Het pensioen wordt door de DNB betaald....Ondertussen zijn de belasting tarieven voor ons met 30% gestegen, ziektekosten (U weet wel de 1% regeling...) naar € 15000,= per jaar , niks geen zorgkostentoeslag, je hebt meer dan AOW, schurk die je er bent!
Door mark op
Ik zou graag zien dat er ook iets aan de regels voor het voorwaardelijke pensioen wordt gedaan. Als ik voor 2024 een andere baan zoek verlies ik mijn vrijwillig opgebouwde rechten op het voorwaardelijk pensioen. Ik heb hiervoor vrijwillig van 1996 tot 2006 ca €30.000 extra premie betaald. Maar het recht hierop wordt me afgepakt als ik bij het APB wegga. (regels voorwaardelijk pensioen). Dit voelt zo onrechtvaardig en maakt mij zo boos!
Door Dow Jones (BOA buitengebied) op
Mensen, de gebruikte rekenrente is volkomen normaal en gebruikelijk. Al die zogenaamde rendementen op de aandelenbeurzen stellen niets voor als de Dow Jones, AEX of FTSE met 50% instorten. En kijkend naar de geschiedenis is dat helaas niet denkbeeldig.
En verder niet zo zeuren. Jonge werknemers betalen veel meer en veel langer pensioenpremie dan al die Vutters die al gestopt zijn met werken toen ze 58-59-60 werden.
Door B. Friends (Juridisch adviseur) op
40 dienstjaren wordt nu meer dan 50 dienstjaren. Volgende regeling 6 plankjes en daarna met pensioen.
Lang leve de vooruitgang
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@Wiersma,

Daar is geen speld tussen te krijgen. Het is het grote verschil tussen werkelijk rendement en rekenrente dat tot de huidige gang van zaken leidt. Jonge ambtenaren worden in het geheel niet benadeeld.

@Jan met de Pet,

Wel kritisch doordenken graag. De hogere pensioenleeftijd gaat een op een samen met langer recht op ziekte- en/of werkloosheidsuitkeringen. Die zijn gewoonlijk hoger dan de pensioenuitkering. Dus naar 70 met die leeftijd
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Hubert. Ik denk dat je mijn reactie niet goed hebt begrepen. Als je jaarlijks een rekenrente van 1,2% voor toekomstige verplichtingen moet hanteren, terwijl het ABP de laatste 20 jaar een gemiddeld rendement behaalt van ca. 7% per jaar is er van leegplukken geen enkele sprake als je van het extra rendement een stukje voor prijsindexering gebruikt..
Even alleen nemend de ABP pensioenen, die zijn meen ik voor het laatst in 2008 gedeeltelijk geïndexeerd, terwijl een groot deel van de gepensioneerden ook nog eens extra heeft ingeleverd via meer dan gemiddelde belastingverhogingen. Ik weet ook dat het uitkeringsgerechtigden niet veel beter is vergaan, maar we moeten de discussie wel zuiver houden. Gelukkig beginnen steeds meer mensen door te krijgen wat er met inkomensplaatjes in Nederland precies gebeurd. Heel Nederland gaat er op vooruit, behalve 300.000 gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Maar dit laatste heb ik niet gehoord. Wanneer zou er bij Rutte en c.s. eindelijk eens een lampje gaan branden?
Door Hubert (Bond van Uitkeringsgerechtigden) op
@Door H. Wiersma (gepens.) op 27 oktober 2017 19:41
> En dus moet de huidige generatie pensioengenieters maar de kas leegplukken en de jongeren die nu werken met de brokken laten zitten?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Waarom gaat het de laatste jaren (zogenaamd) slecht met de pensioenfondsen:
1. toen er in het verleden sprake was van een dekkingspercentage van ca. 148% (!!!!) is er bij de privatisering van het ABP (Lubbers/Kok) een zeer forse greep uit de kas gedaan. Er gaan voor die greep omgerekend naar 2017 bedragen van 35 miljard over tafel. Overigens hebben in die jaren meerdere bedrijven/werkgevers zich hieraan bezondigd.
2. er wordt via wetgeving/DNB een belachelijk lage rekenrente gehanteerd voor toekomstige pensioenverplichtingen. Verzekeringsmaatschappijen wordt wel toegestaan om afwijkende rekenrentes te hanteren.
3. in de crisisjaren zijn ten onrechte pensioenpremies verlaagd en gebruikt voor het verhogen van reële lonen op de arbeidsmarkt. Dit was vooral ook voordelig voor het Rijk/Belastingen door minder belastingaftrek en lagere salariskosten voor de Overheid. In het verleden werden wel pensioenpremies van totaal 24% (werknemers/werkgevers) geheven.
4. o.a. het ABP realiseert de laatste 20 jaar een beleggingsopbrengst van 7% en tijdens de crisis is het vermogen van het ABP verdubbeld en gestegen tot ruim 380 miljard.
euro. Het zgn. dekkingspercentage hangt echter nog steeds rond de 100%, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door het opleggen van de eerdergenoemde veel te lage rekenrente.
5. Rutte en c.s. vertellen regelmatig sprookjes over de inkomenspolitiek (sterk geflatteerde cijfers onder verschillende inkomensgroepen van CPB en CBS) en pensioenen (nieuwe pensioenwetgeving) en hanteren een eigen politieke agenda.