of 59232 LinkedIn

Cao-gesprekken rijksambtenaren lopen weer spaak

De gesprekken over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren tussen de vakbonden en minister Blok van de Rijksdienst zijn opnieuw spaak gelopen.

Het overleg tussen de vakbonden en minister Blok over de cao voor rijksambtenaren is op niets uitgelopen. De vakbonden vinden dat de minister de rijksambtenaren te weinig  tegemoet wil komen. Blok is teleurgesteld dat de bonden nu al die conclusie trekken en van de onderhandelingstafel zijn weggelopen.

Afbouw seniorenregeling
Een compensatie voor vier jaar nullijn, een loonsverhoging van 3 procent over 2015 en afspraken over werkzekerheid is onder meer de inzet van de vakbonden FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF. De afbouw van de zogeheten seniorenregeling en de invoering van een individueel keuzepakket heeft Blok op tafel gelegd.

Pensioenpremie uitbetaald
Blok toonde onlangs nog zijn goede wil door de toezegging de vrijgevallen pensioenpremie aan de rijksambtenaren uit te betalen. Het gaat hierbij om geld dat beschikbaar kwam door een besparing op de werkgeverspremies voor pensioenen. Blok wilde dit geld eerder onderdeel maken van de cao-onderhandelingen. 


Loonsverhoging

De rijksambtenaren hebben al sinds 2010 geen nieuwe cao, en dus al die tijd geen loonsverhoging gekregen. Hierdoor lopen zij flink achter ten opzichte van personeel in andere sectoren.De bonden en werkgever kunnen het maar niet eens worden. Minister Blok kondigde echter onlangs aan dat er weer geld is voor loonsverhogingen van rijksambtenaren.  

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
Eventjes op een rijtje:
defensie: krijgt de pensioenpremie terug, meer niet
politie: krijgt er niets bij
rijksambtenaren: krijgen de pensioenpremie terug, meer niet
gemeente: zijn afgescheept op een verachtelijke manier
waterschap: idem dito
provincies: hebben in oktober een redelijke cao afgesloten
ggd: gaat hem niet worden

Kortom: overheidspersoneel is een kostenpost. Is het niet op salaris, dan wel op taken en werkzaamheden. En de politiek blijft met beiden bezig, want zij krijgen straks toch wel een baantje of commissariaat met een 'aardig salaris'.
Door pietje op
Heb je die foto hierboven gezien van die Blok ? Dan ben je toch niet verbaasd dat daar al jaren niks zinnigs meer uitkomt. Autisme in optima forma
Door Henk op
Blok en deze regering schofferen de koning en de ambtenaren. Respectloos gedrag. Ambtenaren moeten nooit meer vvd of pvda stemmen
Door Jac van Gils (Rijksambtenaar) op
Beste redactie,

Enige nuance in uw artikel. " Blok toonde onlangs nog zijn goede wil door de toezegging de vrijgevallen pensioenpremie aan de Rijksambtenaren uit te betalen".
Hij werd hiertoe gedwongen door een rechterlijke uitspraak en vervolgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer op initiatief van D'66.
Goedenavond. Laat me niet lachen! Nu schoffeert hij de Koning door hetgeen hij hem heeft laten uitspreken in de Troonrede van 2014 volledig te negeren. "In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt".
Door Gerrit (Oud ambtenaar) op
Iets anders verwacht van de grootste 0-regering welke we ooit gehad hebben ?? Alle geld moet naar Europa en " hun eigen toekomstige baantjes creëren " en ook naar de rijken die nog rijker moeten worden. Je leest het elke dag weer onze witte boordencriminaliteit en daar waar het effe kan hen de hand boven de kop houden of dit zelfs in stand houden !!
En dat ten koste van de armsten en vooral ook van de rijksambtenaren en de AOWers. Bij de laatste verkiezing afgestraft en dankzij enkele meeheulers nog steeds aan zet!! Hopelijk doen de provinciale statenleden bij de verkiezing straks van de eerste kamerleden " eindelijk" eens oprecht werk. Een ECHT kabinet wat ook de al vijf jaar vergeten ambtenarengroep zal onze volgende inzet moeten zijn.
Door Marcel (sr.jur.medewerker) op
Wat een in-en-in trieste bedoening is dit toch. Van alle ambtenaren bungelen wij als rijksambtenaren inmiddels ver onderaan het touwtje. Daarvoor kom ik al jaren om 06.00 uur m'n bed uit ... Stank voor dank? Mes in de rug? Klaar met dit kabinet waarbij PvdA en VVD elkaar in een ijzeren wurggreep houden!
Door Hoekstra op
Dat Individueel Keuze Pakket... Waarom wil de werkgever dat zo graag want de werknemer schiet er niks mee op... De commissie BBV heeft trouwens gesteld dat het IKP ter waarde van 7 maanden als schuld op de balans moet. Kost dus eenmalig geld dat niet vrijvalt en waar niemand wat aan heeft.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het Rijk blijft zich gedragen als een 3e rangs werkgever. Het ergste is dat het loonsverhogingen (mede) probeert te creëren via pensioenpremies en het pensioenfonds ABP:
1. het ABP moet van de DNB voor toekomstige verplichtingen rekening houden met een belachelijk lage rekenrente van 2% terwijl de laatste 20 jaar rendementen worden behaald van 6 à 7%.
2. niet alleen actieve ambtenaren worden op deze wijze gepakt door een slechtere pensioenregeling (lang niet iedereen gebruikt zijn looncompensatie voor verbetering van het pensioen) . Mede hierdoor zijn de gepensioneerde ambtenaren ook al sinds 2009 de klos. Bovendien zijn deze via extra loonheffing nog eens extra gepakt. Na de dubieuze AOW-compensatieregeling (in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) wordt er schijnbaar door deze 3e rangs werkgever opnieuw een aanslag voorbereid op het pensioenfonds. Hopelijk zijn vakbonden zo slim om hieraan niet mee te werken.
Door Donders (mederwerker) op
De heer Blok doet het uitstekend uitknijpen die ambtenaren de participanten wsw werknemers.
Dat is de nieuwe politiek in Nederlend.geld halen en niet meer laten verdienen.zo krijg je weer dat de notabelen meer statis krijgen.
Door sandra (burger) op
Blok toonde zijn goede wil door de toezegging de vrijgevallen pensioenpremie aan de ambtenaren uit te betalen.?? Daartoe gedwongen door de rechter. Blok presenteert alleen sigaren uit eigen doos. Deze man stelt alleen ultimatums. Deze voorstelling van zaken is een politicus waardig.