of 59100 LinkedIn

Bonden willen +2,5 procent voor gemeenteambtenaar

De cao-onderhandelingen voor de gemeente zijn begonnen. De vakbonden eisen 2,5 procent salarisverhoging voor ambtenaren.

De vakbonden FNV, CNV en CMHF zetten in op een loonsverhoging van 2,5 procent voor gemeenteambtenaren. De VNG heeft echter al eerder laten weten weinig tot geen loonruimte te zien. De onderhandelingen voor een nieuwe gemeente-cao komen eraan, bonden en werkgevers hebben hun inzetbrieven inmiddels uitgewisseld.

Economie trekt aan

Weinig loonsverhoging in de afgelopen jaren en een fikse stijging van zorgkosten vindt FNV Overheid een goede reden voor de 2,5 procent bovenop het ambtenarensalaris. ‘In afgelopen jaren is sprake geweest van een zeer gematigde loonontwikkeling mede als gevolg van de economische crisis. In sommige jaren was de loonontwikkeling zelfs nul procent’, aldus de FNV. ‘Inmiddels is de economie weer aan het aantrekken en is er sprake van economische groei. De inflatie is echter ook aan het oplopen en kwam in januari uit op 1,6 procent.’

Tegemoetkoming ziektekostenpremie 

Behalve het percentage wil de bond ook een tegemoetkoming voor de verhoogde premie voor de ziektekostenverzekering. ‘De tegemoetkoming voor de ziektekosten is al jaren niet meer gestegen. We stellen daarom voor de jaarlijkse tegemoetkoming met 100 euro te verhogen voor iedereen.’


Zeer bescheiden

Veel extra geld lijkt er voor bij gemeenten werkzame ambtenaren in de nieuwe cao-periode niet in te zitten. De waardering van de gemeentelijke werkgever voor de inzet en kunde van medewerkers moest eerder volgens de VNG weliswaar mede tot uiting komen in goede arbeidsvoorwaardenafspraken, zoals over salaris en pensioen, maar daar zitten grenzen aan. 'Als er al ruimte is voor loonontwikkeling, dan is die zeer bescheiden', aldus de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fritz A. von Geusau op
Beste Theo,
Wat mij betreft akkoord hoor, maar dat voeren we dan pas in als de niet-georganiseerde ambtenaren ook mogen meepraten en meebeslissen bij de onderhandelingen. En omdat de niet-georganiseerden nu eenmaal verreweg de grootste groep is, krijgt de vertegenwoordiger van die groep een doorslaggevende stem. Akkoord?
Door peter Krul op
Ik vind dat bij een goed werkgeverschap ook goede voorwaarden voor je personeel horen. De overheid laat het al jaren afweten met als gevolg een de gedemotiveerde hoeveelheid ambtenaren bij:
- politie
- defensie
- gemeenteambtenaren
- belastingdienst
- etc.

Het motto "wie goed doet, zal goed ontmoeten" is bij deze werkgever volslagen onbekend. Jonge mensen willen hier echt niet meer werken. En terecht!
Door Chauvin Toile op
Het is helder. Er is actie nodig. Daarin moet men creatief zijn. Massaliteit is niet altijd nodig.
Door Hendrik op
Ik zou zeggen laten we ons om de week massaal ziekmelden. Oorzaak: ziek van deze werkgever
Door Gert-Jan (Beleidsadviseur) op
Sinds wanneer bepaalt alleen de VNG wat gemeenteambtenaren erbij krijgen? De vakbonden zijn uiteindelijk toch in het leven geroepen om daar voor te strijden en het eventueel af te dwingen? Of zijn ze daar te lief voor geworden? Wat het Rijk en de arme leraren kunnen, kunnen wij ook, anders kan de vakbond zich beter opheffen! Aktie, aktie!
Door Frits (beleidsambtenaar) op
Ik haal mijn arbeidsvreugde gelukkig niet alleen uit mijn loonzakje. Maar het zou de VNG als werkgever sieren als ze zich ook een keer als aantrekkelijke werkgever zouden positioneren in de slag om de talentvolle jongere. Maar voorlopig lijkt het weer om penny wise, pound foolish te gaan.
Door Peter-Paul (RUD) op
Ik stel voor om Wiebes verantwoordelijk minister voor ons te maken. Dan kunnen wij misschien ook zo'n riante afvloeiingsregeling als bij de belastingdienst krijgen want na 31 jaar overheid heb ik het wel zo'n beetje gehad in deze sector. Begonnen met de greep in de ABP kas en de laatste jaren alleen maar een afbraakbeleid/sigaren uit eigen doos. De vakbonden stonden erbij en keken ernaar. Waarvoor betaal ik nog lidmaatschapsgeld? Eens met Theo, ik betaal al 30 jaar voor de vakbond en de niet-georganiseerden profiteren alleen maar mee. Hier zit ook fundamenteel iets niet goed.
Door ed op
Vakbonden hebben in de laatste 20 jaar NIETS voor elkaar gekregen. We hebben zelfs een dame als aanvoerster van de bekende vakbond gehad, die het enige nog waardevaste element; pensioen met 65 in de uitverkoop heeft gedaan. Waarvoor nog dank. Zelf heeft ze natuurlijk een prima job in het Europees Parlement en straks een pensioen om u tegen te zeggen. De VNG heeft in de laatste salarisverhogingsronde iedere ambtenaar een sigaar uit eigen doos gegeven met zogenaamde verlaging van de premie. Ook dit vonden de bonden allemaal prima. Feitelijk loopt de gemiddelde ambtenaar al 10 jaar achter op het bedrijfsleven. Arbeidsvoorwaarden zijn lokaal al ver beneden normale - in het bedrijfsleven gangbare- waarden gebracht. Bij veel gemeenten zijn alle voordelen tot vrijwel nihil vermindert qua secondaire arbeidsvoorwaarden. Het wachten is op de volgende bezuinigingsronde nu het IKB systeem is ingevoerd. Dit alles natuurlijk weer onder het mom van de verschrikkingen van vergrijzing en de noodzaak om voor de toekomst jongeren aan het werk te zetten. 2,5 % verhoging van het salaris zou het minimale moeten zijn om nog enigzins aan te sluiten op de salaris ontwikkelingen. Maar daar gaan de bonden natuurlijk wederom niet voor zorgen. Zal weer uitdraaien op 1 % nu; 0,5 % over een jaar en grotendeels wederom als sigaar uit eigen doos. Waar zijn de tijden gebleven van actie.
Door John (Toezichthouder gemeente) op
Waarom niet de CAO's van alle ambtenaren gelijk trekken?
Rijksambtenaren krijgen veel meer, Provinciale ambtenaren krijgen iets meer en gemeenteambtenaren krijgen niets meer. Inzet kan wel 2,5% zijn, maar ze zullen wel op max. 0,5% uitkomen en dan van de daken schreeuwen dat we blij moeten zijn. Als dit zo door gaat, ga ik het bedrijfsleven weer in, net als velen met mij. Er blijven dan bijna geen gemeenteambtenaren meer over. Wat dan?
Door Theo (Beleidsmedewerker) op
De salarisverhoging die de bonden er uit slepen, zou alleen voor leden van de vakbonden moeten gelden. De niet-georganiseerden vinden hun salaris hoog genoeg, of ze willen enkel profiteren van de inzet van collega's, die wel lid van een vakbond zijn.