of 59232 LinkedIn

Ambtenaren en studenten denken, doen en delen

De NHL Hogeschool en de Haagse Hogeschool beginnen in september met een open online onderwijsprogramma over vernieuwing van het openbaar bestuur. Dit volgt op het succes van de massive open online courses voor de overheid (omoocs) van 2014.

Na het onverwachte succes van massive open online courses voor de overheid (omoocs) beginnen NHL Hogeschool en de Haagse Hogeschool in september met een open online onderwijsprogramma over vernieuwing van het openbaar bestuur.

Kennisuitwisseling

Het project “Denken, doen en delen” bouwt voort op de omoocs en wil er een nieuwe dimensie aan toevoegen: gezamenlijke kennisontwikkeling en uitwisseling tussen beroepspraktijk en onderwijs. De twee online courses van ieder acht lessen worden wederom ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) en met Public Cinema. Hieraan koppelen zij online discussieplatforms én fysieke bijeenkomsten voor studenten, docenten en publieke professionals.


Leergemeenschap

Doel is een leergemeenschap te maken met daarin kenniscirculatie over grote maatschappelijke veranderingen en implicaties daarvan voor het functioneren van de overheid in het algemeen en het werk van de ambtenaar in het bijzonder. ‘We wilden de omoocs didactisch verder uitwerken’, aldus projectleider en lector Hugo Verheul van het lectoraat i-Thorbecke van NHL Hogeschool. ‘We doen al veel samen met professionals, zoals elke maand een Thorbecke-lezing. Daar krijgen we veel feedback op. Thema’s zijn daar onder meer open data, inkoop en ict. Dit initiatief ontstond, omdat we als hogescholen meer kenniscirculatie wilden en de VOM meer gestructureerd met omoocs bezig wilde zijn.’

Bewaken van publieke waarden
De courses krijgen de vorm van korte opgenomen videocolleges, waarbij denken, doen en delen terugkomen. ‘We willen sprekers, maar ook reportages uit een bepaalde gemeente en die informatie uitwisselen.’ Over de precieze thema’s brainstormen de partijen nog, maar actuele zaken als waar de overheid nog van is en hoe publieke waarden te bewaken bij een terugtredende overheid komen zeker terug. Het gaat om thema’s als zorg, energie en inkoop. ‘Een concerncontroller kijkt naar cijfers, maar moet zich ook bewust zijn van de kwalitatieve waarde daarvan en van de strategische doelstellingen van een gemeente. Nu gemeenten en provincies meer horizontaal gaan werken en inspelen op ontwikkelingen, kun je minder programmatisch werken. Die toenemende dynamiek is lastig voor een controller.’

Fysieke bijeenkomsten
Naast onderwijsactiviteiten en online discussies is ook behoefte aan fysieke bijeenkomsten met alle doelgroepen, bleek bij de omoocs. ‘Bijeenkomsten waren niet gepland, maar we kregen zoveel weerklank dat we die toch gingen organiseren. Dat is ook een mooie vorm van kenniscirculatie.’ Laatstejaarsstudenten kunnen straks zelf colleges opnemen. ‘Overheden experimenteren met het presenteren van beleidsvoorstellen, dus moet je ook weten hoe je een video of infographic maakt.’


Onverwachte vragen

Voor ambtenaren zijn de courses interessant, omdat ze over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied gaan, van hoge kwaliteit zijn en het online aanbieden gemak biedt. ‘Het kost ons ook nooit moeite gastsprekers te vinden. Professionals vinden het leuk met studenten in contact te komen. Hun onverwachte vragen breken bijvoorbeeld beroepsblindheid open. Daarbij voelen ambtenaren een verantwoordelijkheid voor het opleiden van een nieuwe generatie ambtenaren. Ik vind dat verheugend.’

UPDATE
Vrijdag werd bekend dat het ministerie van OCW het project een kleine ton subsidie geeft. De hogescholen cofinancieren het project met hetzelfde bedrag.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Asha Narain (senior communicatieadviseur) op
In aanvulling op het bovenstaande: de reeks Challenging Government is 7 september jl. van start gegaan. Het gaat om vijfdelige reeks van online videocolleges over onder andere Botsende bestuurslagen, Nieuwe vormen van lokale democratie en Big data. De colleges kunnen bekeken worden vanaf www.omooc.nl.
Door Johannes (adviseur) op
Laten wij eerst maar eens beginnen om alleen Nederlandse termen te hanteren. Alle overheidsinstellingen zijn ver van de burger komen te staan. De burger en de overheid begrijpen elkaar niet meer. Dat wordt mede veroorzaakt door het taalgebruik.
Door Johannes (adviseur) op
Laten wij eerst maar eens beginnen om alleen Nederlandse termen te hanteren. Alle overheidsinstellingen zijn ver van de burger komen te staan. De burger en de overheid begrijpen elkaar niet meer. Dat wordt mede veroorzaakt door het taalgebruik.
Door Aik van Eemeren (secretaris-directeur VOM) op
De infrastructuur van omooc wordt breder gebruikt. Zo is nu een course over design thinking & smartcity en een course over ambtelijk vakmanschap in ontwikkeling. Ideeen, suggesties op inhoud, sprekers, of aansluiten: welkom :-)