of 59232 LinkedIn

Achterstand ambtenarenloon is geen verrassing

Hoewel het beeld over ambtenaren anders impliceert, zijn ambtenaren wat betreft loonontwikkeling slechter af dan hun collega's in het bedrijfsleven. Vakbond FNV is niet verrast omdat de bond hier al jaren voor waarschuwt.

‘Het is helaas een bekend gegeven,' zegt Bert de Haas van vakbond FNV, ‘wij roepen dit al jaren.’ Hij reageert op de recente CBS-cijfers waaruit opnieuw blijkt dat de loonontwikkeling van ambtenaren achterblijft bij het bedrijfsleven. ‘Het is een ernstige zaak. Want behalve dat dit koopkrachtverlies voor de ambtenaren is, is dat dus ook slecht voor de economie.’

Groot verschil

Uit de cijfers van het CBS en berekeningen van het Financieele Dagblad blijkt dat het cao-loon van ambtenaren over 2014 met slechts 0,5 procent steeg. In het bedrijfsleven was dat gemiddeld 1,1 procent. De ambtenarenlonen zijn de afgelopen vier jaar, bij elkaar opgeteld, met 1,9 procent gestegen. Hier worden de verschillen pas goed duidelijk: voor het bedrijfsleven was dit gemiddeld maar liefst 5,4 procent. Het verschil is bijna een procent per jaar.
 
Onderhandeling 

De bonden zijn op dit moment nog in onderhandeling over de cao’s van de waterschappen en het Rijk. Deze laatste liep tot 2010, rijksambtenaren zitten dus al vier jaar zonder nieuwe arbeidsvoorwaarden. De Haas: ‘Niet voor niets zetten wij hard in op loonsverhoging voor ambtenaren. Het vooroordeel dat je als ambtenaar wel goed zit klopt namelijk al jaren niet meer.’

Baan niet zeker
Bert de Haas is wel blij dat er aandacht is voor de overschatte positie van de ambtenaar. ‘Men denkt misschien dat een baanzekerheid de loonachterstand compenseert, maar dat is niet zo. Er wordt momenteel gigantisch bezuinigd op ambtenaren. Velen zijn hun baan niet zeker.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
@Bert. Lekker generaliserend allemaal. In onze gemeentelijke organisatie ligt het ziekteverzuim al jaren tussen de 2 en 3%. Voor een fulltimer worden gewoon 1600 uren gerekend. En ja er zijn minder productieve ambtenaren, maar ik heb in het bedrijfsleven gewerkt en daar is dat echt niet anders. Het beeld van de oude ambtenaar van vroeger is moeilijk uit te wissen dat begrijp ik. Maar er is de laatste 10 jaar enorm veel veranderd in gemeenteland, waar nu ook echt wel hard gewerkt wordt. En al die vergaderingen zijn nodig omdat wij BELASTINGgeld uitgeven waar iedereen inspraak over heeft. In het bedrijfsleven maken ze zelf uit wat ze met hun geld doen en hoeft er vanzelfsprekend minder overgelegd te worden.
Door Bert op
@Fritz AO. von Geusau....uw laatste opmerking begrijp ik. Altijd weer dat verhaal over werkdruk. Maar is dat ook aantoonbaar of alleen maar beeldvorming?

Ik zou dat ook wel eens willen zien. Wat ik wel weet is het volgende: het ziekteverzuim bij de overheid is hoger en het aantal vrije dagen ook, dus er blijven minder productieve uren over. Dat zie je ook bij de normen die de overheid zelf hanteert. Normen als 1250 productieve uren per jaar voor een voltijds baan (een dergelijk bedrag is bij lokale overheden de standaard norm) zijn voor het bedrijfsleven ondenkbaar.

Daar komt her volgende voorbeeld bij. In projecten waar ambtenaren en ingehuurde krachten uit het bedrijfsleven werken komt het voor - ik ken er een aantal -, dat gerekend wordt voor de planning met twee normen, waarbij de output van een ambtenaar lager wordt begroot dan van hun externe collegae. Dat verschil in geplande productie wordt dan altijd gerechtvaardigd vanuit 'ervaringscijfers'. In hoeverre deze hard of gevoelsmatig zijn kan ik niet bewijzen. Ongetwijfeld is daar cijfermateriaal over.

Tot slot, een belangrijk kenmerk van overheidsorganisaties is dat er veel en ondoelmatig wordt vergaderd en dat er bij die vergadering veel meer mensen aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk. Dat verklaart ook de druk die ambtenaren zelf voelen ten dele: hun agenda's zijn vol met vergaderingen. Dat is in her bedrijfsleven ook aanzienlijk minder.
Door Fritz A. von Geusau op
"De loonstijging van ambtenaren blijft ook in 2014 achter bij de loonstijging van werknemers in de private sector, blijkt uit het nieuwste overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de loonontwikkeling.
Ambtenaren zagen hun cao-loon over 2014 met 0,5 procent stijgen, vergeleken met een plus van gemiddeld 1,1 procent in het bedrijfsleven. Tijdens de afgelopen vier jaar werd het verschil nog groter.
Werknemers in het bedrijfsleven zagen hun cao-salaris in die periode toenemen met 5,4 procent, terwijl ambtenaren er opgeteld 1,9 procent bij kregen. Het verschil, 3,5 procent, is bijna een procent per jaar, aldus het FD. In 2013 stegen de cao-lonen nog met 1,2 procent en in 2012 met 1,4 procent."

Of zou het CBS glashard staan te liegen? En Henk, in mijn 25 jaar bij de overheid heb ik nog nooit reiskosten vergoed gekregen. Wellicht kunt u uw opmerkingen over het verschil in werkdruk eens onderbouwen.
Door henk (procesmanager) op
de ambtenaren vergeten dat ook in het bedrijfsleven velen hebben ingeleverd over de afgelopen 5 jaar. ook daar is geen inflatiecorrectie toegepast. Door de reorganisaties en samenvoegingen van bedrijfsvestigingen is de reisafstand dikwijls ook veel langer geworden en dat allemaal voor eigen rekening.
Verder is de werkdruk bij de meeste ambtenaren veel lager dan in het bedrijfsleven. Wel kan ik me voorstellen dat ambtenaren die onzin regelgeving moeten uitvoeren vanuit de Haagse bureaucratie dat als stressvol en demotiverend ervaren.
Door Richard Schimmelpennink (Beleidsrealisator) op
Klopt het nog steeds dat ambtenaren ivt het bedrijfsleven in de lagere schalen beter af zijn bij de overheid, en die in de hogere schalen minder af?
Door Josta van der Wiele (Jurist en natuurgeneeskundig therapeut) op
Ambtenarensalarissen stijgen niet of nauwelijks, en het ABP-pensioen wordt al jaren op rij niet geïndexeerd. Tel uit je verlies.
Alleen de topsalarissen, die zijn tot op belachelijk hoog niveau gestegen. Er komt dan nu wel enige beperking (van topsalarissen en top-pensioen), maar dat is minimaal ten opzichte van de gewone werknemers.
Voor deze grote ongelijkheid is geen enkele rechtvaardiging te verzinnen.
Door henk op
Er is maar 1 conclusie mogelijk: bert de haas moet weg.
Door W.H. van Kempen (controle ambtenaar MvF/belastingdienst) op
Wat mij opvalt is dat Bert de Haas van het FNV aangeeft dat het een bekend gegeven is, vraag: waarom doet zo'n grote vakbond dan niets. V.w.b. actie voeren: tijdens de voorbereidingen van de actie
- 3 1/2 % NEE hebben wij ongeveer 6 maanden besteed om de mensen actie bereid te krijgen en te houden. Nu probeert men een actie met een paar weken voorbereiding gestalte te geven. De vakbonden lijken wel te participeren in het beleid van het kabinet en de daarbij behorende leden van de 2de kamer.
Als u meer wil weten hoe je een actie voorbereid kunt u zich tot mij wenden.
Door Vera van Nimwegen op
Het is mede de schuld van Bert de Haas en zijn Abvakabo dat gemeenteambtenaren in deze positie zitten. Hij presenteerde de laatste CAO alsof hij de hoofdprijs had binnengesleept. Achteraf compenseert het de inflatie niet eens en wordt het gat met het bedrijfsleven en de andere overheden alleen maar groter. Abvakabo roept al jaren dat de salarissen van ambtenaren uit de pas lopen met het bedrijfsleven (woorden van Bert de Haas zelf) Kennelijk is het nog niet tot De Haas of Abvakabo doorgedrongen dat men daar al al die jaren dus niets aan doet. Vreselijk om voor je salaris en pensioen afhankelijk te moeten zijn van dit soort prutsers. En als ik ze nu zelf had aangewezen om namens mij te onderhandelen, had ik me zelf nog voor het hoofd kunnen slaan, maar zelfs dat niet. Politiek Den Haag, maak alstublieft een einde aan de monopoliepositie van dit soort lieden. Het is, zoals iemand voor me al schreef, ontzettend ondemocratisch
Door Criticus (Ambtenaar) op
Mooi samengevat Fritz A. von Geusau.

Ik blijf mij verbazen dat Abvakabo FNV een monopolypositie in de onderhandelingen met de VNG heeft, terwijl zij niet opkomt voor het leeuwendeel van de ambtenarij en hun eigen achterban verloochent (veel leden zijn echt niet gevraagd te reageren op het Cao-bod). Alleen de VNG is hier bij gebaat.