of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • Doordat er gereorganiseerd is en bij bepaalde onderdelen uitgebreid is het aantal Rijksambtenaren in 2016 iets toegenomen. Daarentegen is het ambtenarenapparaat de jaren ervoor sterk gekrompen.

  Iets meer rijksambtenaren door AIVD en inbesteding

  Hoewel het totale Nederlandse ambtenarenapparaat de afgelopen jaren flink gekrompen is, nam het aantal rijksambtenaren in 2016 met 431 fte heel licht toe naar 109.581. Onder meer het inlijven van schoonmakers en de uitbreiding van de AIVD is hier de oorzaak van. ‘De doelstelling om als Rijk te krimpen wordt al jaren gewoon gehaald’, aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. ‘Maar tegelijkertijd komen er vanuit de politiek ook weer nieuwe doelstellingen. Zoals uitbreiding van veiligheid en het in dienst nemen van externen.’

 • Het ziekteverzuimpercentage onder provincieambtenaren is vorig jaar gestegen van 4,0 naar 4,4 procent. Ook de gemiddelde verzuimduur van zieke medewerkers nam toe van 13 naar 14,4 dagen. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O Provincies.

  Ambtenaar provincie vaker en langer ziek

  Het ziekteverzuimpercentage onder provincieambtenaren is vorig jaar gestegen van 4,0 naar 4,4 procent. Ook de gemiddelde verzuimduur van zieke medewerkers nam toe van 13 naar 14,4 dagen.

 • Burgemeester Anton van Aert ziet af van een tweede ambtstermijn in de gemeente Best omdat hij er niet meer wil wonen. Van Aert heeft dat donderdagavond geschreven aan de gemeenteraad.

  Burgemeester verlaat Best om woonplaats

  Reageer

  Burgemeester Anton van Aert ziet af van een tweede ambtstermijn in de gemeente Best omdat hij er niet meer wil wonen. Van Aert heeft dat donderdagavond geschreven aan de gemeenteraad.

 • De lonen bij bedrijven stijgen gemiddeld harder dan de lonen van mensen in dienst van de overheid. Volgens werkgeversvereniging AWVN bedraagt de gemiddelde loonafspraak van alle 207 in 2017 afgesloten cao’s 1,64 procent. De loonstijging voor mensen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid blijft daar met een gemiddelde van 1,43 procent ruim achter.

  'Loonstijging overheid blijft dit jaar achter'

  9 reacties

  De lonen bij bedrijven stijgen gemiddeld harder dan de lonen van mensen in dienst van de overheid. Volgens werkgeversvereniging AWVN bedraagt de gemiddelde loonafspraak van alle 207 in 2017 afgesloten cao’s 1,64 procent. De loonstijging voor mensen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid blijft daar met een gemiddelde van 1,43 procent ruim achter.

 • De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is licht gedaald. De provincies hadden eind 2016 157 minder fte in dienst. Dat is een afname van 1,6 procent. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies.

  Minder banen bij provincies

  De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is licht gedaald. De provincies hadden eind 2016 157 minder fte in dienst. Dat is een afname van 1,6 procent. De vergrijzing zet door.

 • Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens zoekt ‘data-dj’s’, om de leefbaarheid in Eindhovense buurten te verbeteren. Het gaat om mensen die datastromen combineren om zo te komen tot nieuwe informatie. Dat stelt Nancy van Loon van Lumens tegenover het Eindhovens Dagblad.

  Eindhoven op zoek naar data-dj’s

  Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens zoekt ‘data-dj’s’, om de leefbaarheid in Eindhovense buurten te verbeteren. Het gaat om mensen die datastromen combineren om zo te komen tot nieuwe informatie. Dat vertelt Nancy van Loon van Lumens aan het Eindhovens Dagblad.

 • De provincie Utrecht telt zegge en schrijve geen enkele ambtenaar die matig of slecht presteert. Goed tot uitstekend functionerende ambtenaren werken er volgens de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies des te meer in het Utrechtse provinciehuis: 1 op de 4 valt in die categorie.

  Provincie Utrecht telt nul slechte ambtenaren

  De provincie Utrecht telt zegge en schrijve geen enkele ambtenaar die matig of slecht presteert. Goede tot uitstekend functionerende ambtenaren werken er des te meer in het Utrechtse provinciehuis: 1 op de 4 valt in die categorie.

 • Afnemen van kiesrecht is een ‘vergaande straf’, maar in geval van een misdrijf waarbij de democratie wordt aangetast op zijn plaats. Dat stelt D66-kamerlid Maarten Groothuizen in het Leidsch Dagblad. De afgelopen week waarschuwden deskundigen voor vermenging van de onderwereld en politiek.

  ‘Kiesrecht afnemen bij aantasting democratie'

  Afnemen van kiesrecht is een ‘vergaande straf’, maar in geval van een misdrijf waarbij de democratie wordt aangetast op zijn plaats. Dat stelt D66-kamerlid Maarten Groothuizen in het Leidsch Dagblad. De afgelopen week waarschuwden deskundigen voor vermenging van de onderwereld en politiek.

 • Mark Bressers, Jonge Ambtenaar van het Jaar 2005 heeft behalve tips voor jonge ambtenaren (niet te lang op dezelfde plek blijven) ook een advies voor de overheidswerkgevers: maak de inspanningen van de ambtenaren zichtbaar. Laat ze zien dat ze uiteindelijk de samenleving een stukje beter hebben gemaakt.

  ‘Jonge ambtenaar moet regelmatig van baan wisselen’

  ‘Ik heb toen geleerd hoe ik mezelf moest presenteren en hoe ik mijn verhaal moet vertellen’, vertelt Jonge Ambtenaar van het Jaar 2005. ‘Ga maar eens op een congres staan, of voor een studentenvereniging en leg uit wat je doet’, blikt Mark Bressers (43) terug. En daar heb ik in mijn latere carrière profijt van gehad, vertelt de huidige directeur regeldruk & ict-beleid bij het Ministerie van Economische Zaken. 

 • Gemeente Amsterdam heeft 3,7 miljoen euro geïnvesteerd in de Digital Society School, die de komende jaren zo’n 12.000 studenten kan ontvangen. Studenten leren er over digitalisering van de samenleving en hoe nieuwe technologie kan worden gebruikt om de samenleving te verbeteren.

  Amsterdam investeert in opleiding ‘digitalisering’

  Gemeente Amsterdam heeft 3,7 miljoen euro geïnvesteerd in de Digital Society School, die de komende jaren zo’n 12.000 studenten kan ontvangen. Studenten leren er over digitalisering van de samenleving en hoe nieuwe technologie kan worden gebruikt om de samenleving te verbeteren. 

 • Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard ziet zich gedwongen al binnen een week haar net betrokken huurwoning in kasteel Doornenburg te verlaten. Samen met haar echtgenoot zou zij buiten openingstijden toezicht houden op het kasteel. Op haar Facebookpagina schrijft Schuurmans dat het bestemmingsplan niet toestaat dat dit toezicht wordt uitgeoefend vanuit de kasteelwoning.

  Burgemeester moet weg uit kasteel

  Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard ziet zich gedwongen al binnen een week haar net betrokken huurwoning in kasteel Doornenburg te verlaten. Samen met haar echtgenoot zou zij buiten openingstijden toezicht houden op het kasteel. Op haar Facebookpagina schrijft Schuurmans dat het bestemmingsplan niet toestaat dat dit toezicht wordt uitgeoefend vanuit de kasteelwoning.