of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Een zieke werknemer kan maar beter thuisblijven. De aanwezigheid van een zieke collega leidt tot meer productieverlies dan de afwezigheid, blijkt uit onderzoek.

  Ziek en toch werken slecht voor organisatie

  Het zal niemand ontgaan zijn: Nederland wordt al zo'n zes weken geteisterd door een griepepidemie. 
  Zo’n griepgolf leidt tot behoorlijk wat productieverlies door absenteïsme. Maar absenteïsme is niet het grootste probleem bij een griepepidemie, zo blijkt uit onderzoek van Tentoo. Niet de afwezigheid, maar de aanwezigheid van grieperig personeel is een veel groter probleem. 

 • In totaal ontvingen 178 ex-Kamerleden, achttien oud-ministers en vijftien voormalig staatssecretarissen wachtgeld, gemiddeld voor ruim 93.000 euro per persoon. Kamerleden waren goed voor het grootste deel: ruim 16,5 miljoen euro. Ministers en staatssecretarissen ontvingen ruim 3 miljoen.

  20 miljoen wachtgeld voor Haagse politici

  14 reacties

  Afgezwaaide Haagse politici hebben de afgelopen vijf jaar bijna 20 miljoen euro aan wachtgeld ontvangen. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die EenVandaag kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

 • D66 Leiden is op zoek naar kandidaat-wethouders. Daartoe doet de partij een open oproep. Solliciteren kan tot 31 januari.

  Gezocht: kandidaat-wethouders in Leiden

  Altijd al wethouder willen worden, maar nooit lid van een politieke partij geweest en/of in de juiste netwerken gezeten? In Leiden liggen nu kansen. D66 zoekt voor de komende raadsperiode kandidaten voor het wethouderschap. Solliciteren kan tot 31 januari.

 • Het 24-jarige Dongense CDA-raadslid Rob Huijben, die wordt vervolgd voor het doen van valse aangiften, gaat zelfstandig verder. Huijben laat dinsdagavond weten dat de CDA-fractie hem vanwege een vertrouwensbreuk heeft gevraagd op te stappen en zijn zetel in te leveren. Huijben heeft dat geweigerd en gaat tot de verkiezingen alleen verder. Of hij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart, heeft hij nog niet besloten.

  Verdacht Dongens raadslid weg bij CDA

  1 reactie

  Het 24-jarige Dongense CDA-raadslid Rob Huijben, die wordt vervolgd voor het doen van valse aangiften, gaat zelfstandig verder. Huijben laat dinsdagavond weten dat de CDA-fractie hem vanwege een vertrouwensbreuk heeft gevraagd op te stappen en zijn zetel in te leveren. Huijben heeft dat geweigerd en gaat tot de verkiezingen alleen verder. Of hij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart, heeft hij nog niet besloten.

 • Herindeling is nog steeds een top-down proces. Burgers en gemeenteraden hebben er nauwelijks invloed op. Creëer daarom ruimte voor democratische experimenten die leiden tot oplossingen met meer draagvlak, waarbij herindeling niet de enige optie is.

  Burgers hebben nauwelijks invloed op herindeling

  Herindeling is nog steeds een top-down proces. Burgers en gemeenteraden hebben er nauwelijks invloed op. Creëer daarom ruimte voor democratische experimenten die leiden tot oplossingen met meer draagvlak, waarbij herindeling niet de enige optie is. 

 • Mag een ambtenaar dan echt niets accepteren? In de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten staat inderdaad dat het de ambtenaar verboden is zonder toestemming van het college giften aan te nemen. En om voor het aannemen van zo’n notitieboekje nu het college terug te roepen van kerstreces gaat wat ver. Geld aannemen mag sowieso niet, maar een geschenk met een waarde van minder dan 50 euro wel. Maar ook dan moet ieder geschenk worden gemeld.

  Integer of gevalletje niet hoffelijk

  Een beetje integer kan niet, zo sprak wijlen minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales. Een adagium dat in ieder geval door de gemeente Zaanstad tot op de dag van vandaag strikt wordt nageleefd. Het leek Binnenlands Bestuur een aardig gebaar om bij de kaart met kerstgroet dit jaar een notitieboekje – waarde zo’n vijf euro – aan relaties te sturen. 

 • In onze buurlanden wordt het loon van een raadslid bepaald door het aantal bijgewoonde vergaderingen. Zij krijgen per bijeenkomst een zogenaamde zitpenning uitgekeerd. De raad zelf mag de hoogte van die zitpenning bepalen, maar een vetpot is het nergens.

  Raadsleden in Europa vaak slechter betaald

  Nederlandse raadsleden krijgen in verhouding tot veel van hun Europese collega’s behoorlijk goed betaald, leert onderzoek van Raadslid.nu. Alleen raadsleden in kleine Deense gemeenten en in de stad Parijs verdienen beter.

 • Volgens ABP-bestuurder Erik van Houwelingen waren beleggingen in tabak en kernwapens al langere tijd ‘een dilemma’ voor het pensioenfonds. Op basis van veranderingen in de samenleving, ook internationaal, is besloten strengere criteria te gaan hanteren.

  Pensioen ambtenaren niet meer naar tabak en kernwapens

  6 reacties

  Pensioenfonds ABP doet geen investeringen meer in tabak en kernwapens. Volgens het fonds is dit besluit genomen na overleg met deelnemers, werkgevers en diverse belangenorganisaties. Binnen een jaar moeten de betreffende beleggingen, die een waarde van 3,3 miljard euro vertegenwoordigen, zijn verkocht.

 • De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook de afnemende belangstelling voor het raadswerk speelt daarbij een factor: een ‘minder duidelijke, sluipende, maar daarmee niet minder gevaarlijke manier’.

  Afnemende belangstelling raadswerk zorgwekkend

  De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook de afnemende belangstelling voor het raadswerk speelt daarbij een rol: een ‘minder duidelijke, sluipende, maar daarmee niet minder gevaarlijke manier’.

 • Is stress een probleem? Niet volgens Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. ‘Stress is fantastisch! Stress is levensreddend!’ zo tekent VU-magazine uit zijn mond op.

  Hoogleraar: 'Stress? Heerlijk!'

  Net een beetje uitgerust in de kerstvakantie. Iedereen op kantoor een gelukkig nieuwjaar gewenst. Mail geopend. En daar slaat de stress je al weer om de oren. Vergaderingen, planningen en deadlines dansen voor je ogen en de onthaasting van de vakantie lijkt alweer verdwenen. Stress! 

 • Vooral in het lokaal bestuur krimpt het personeel, zo blijkt uit de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD 2017), een tweejaarlijkse uitgave van de bijzonder leerstoelen van het CAOP. De wetenschappers Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra laten zien dat die daling voor een deel, maar zeker niet in het geheel, wordt gecompenseerd door een sterke toename van het personeel van de gemeenschappelijke regelingen.

  Kans op ongelukken door krimp ambtelijk apparaat

  Nederland telt als gevolg van de bezuinigingsoperaties van de afgelopen jaren steeds minder ambtenaren. Het gevaar is niet alleen een tekortschietende publieke dienstverlening, maar ook een groter wordende kans op politieke ongelukken.

 • Werkgevers denken volgens De Haas te gemakkelijk over de pensioenen bij privatisering. De FNV-bestuurder reageert op een publicatie van Hans Kennis en Inge Bakker van pensioenbureau Montae over de aanzienlijke, negatieve, gevolgen van een pensioenovergang voor medewerkers van overheidsdiensten. ‘Bij de pensioenpremie wordt vaak alleen gekeken hoe de totale premie bij ABP zich verhoudt tot de premie bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Als die ongeveer overeenkomt, dan wordt snel aangenomen dat de werknemers er niet op achteruitgaan’, aldus Kennis en Bakker.

  ‘Meer aandacht voor pensioen bij privatisering’

  Overheden moeten bij privatisering van diensten beter kijken naar de gevolgen voor de pensioenen. Dit zegt FNV-vakbondsbestuurder en landelijk cao-onderhandelaar gemeenten Bert de Haas. ‘Bij privatisering is de overgang van de pensioenafspraken een van de ingewikkeldste en lastigste kwesties’.