of 59221 LinkedIn

Open overheid en werkneembaarheid

Eind 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken een actieplan op een Open Overheid gepresenteerd. Geconstateerd wordt dat de netwerk- en informatiesamenleving waarin we leven de relatie tussen overheid en burgers fundamenteel verandert.

De maatschappij wordt steeds meer een netwerk waarin burgers eigen initiatieven ontplooien en de overheid slechts één van de schakels is binnen dit netwerk. Er ontstaat een faciliterende, samenwerkende overheid die openstaat voor initiatieven van burgers om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Centrale sturing en controle door de overheid nemen in deze nieuwe maatschappelijke ordening aanzienlijk af. Steeds vaker zal de overheid haar vertrouwde regierol uit handen (moeten) geven. Eigenaarschap verschuift richting burger.

 

Een open benadering voor ideeën uit de samenleving vergt natuurlijk ook een andere houding en werkwijze van de professionals die werkzaam zijn bij de overheid. Oorspronkelijke competenties als deskundigheid, neutraliteit, loyaliteit en integriteit schieten tekort als ze niet worden verbonden met flexibiliteit, adaptievermogen, vernieuwingsdrang, verbinding, veerkracht en omgaan met onzekerheid.

Leiderschap vereist dat de ambtelijk manager in dit verband het voortouw neemt. Niet alleen om bij te dragen aan de wezenlijk veranderende rol van de overheid, maar ook om zelf werkneembaar te blijven.

 

Over de werkneembaarheid van de ambtelijk manager wil POSG graag met u van gedachten wisselen. POSG organiseert hiertoe themabijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. De eerste vindt dit voorjaar plaats in Venlo (zie www.posg.nl/evenementen). Wilt u samen met POSG een dergelijke themabijeenkomst organiseren? Dat wil ik graag samen met u verder verkennen!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.