of 59250 LinkedIn

Naar een volks(e)democratie

De parlementaire democratie, zoals wij die kennen, gaat steeds meer gebukt onder kritiek. De kloof tussen burger en politiek is weliswaar van alle tijden, maar lijkt te groeien door het toenemend aantal criticasters. Bij veel van hen heerst een veelal populistische opvatting: Politici beloven van alles voor de verkiezingen en lijken al die beloftes gemakkelijk te zijn vergeten als ze met hun partij in de regering zitten. Hier wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan het principe van onze democratie.

Die is nu eenmaal gebouwd op het sluiten van compromissen. Dat is meteen de waarborg voor een zekere constante balans in de besluitvorming, waardoor uitwassen in ons land vrijwel uitgesloten zijn. Iets anders is of iedereen zich nog wel vertegenwoordigd voelt in ons democratisch systeem. Ik denk van niet. Onze representatieve democratie wordt steeds meer een ‘speeltje’ van hoger opgeleiden die zich goed weten te manifesteren in allerlei kringen die er in onze democratie toe doen. Hoger opgeleiden gaan ook vaker naar de stembus en slagen er beter in om hun ‘zorgen’ op de politieke agenda te krijgen. De kloof tussen politiek en burger, voor zover daar sprake van is, is misschien dan ook meer een sociale kloof (‘Vertrouwen en democratie, Rob 2013). En als dat zo is, lijkt mij dat we een groot probleem hebben.

 

In een democratie als de onze zou het zo moeten zijn, dat het volk regeert, althans dat iedereen zich vertegenwoordigd weet. Helaas is dat allang niet meer zo. Onder lager opgeleiden doet steeds vaker de mening opgeld dat wij worden geregeerd en bestuurd door beroepspolitici voor wie het enige doel lijkt te zijn om zo lang mogelijk te blijven zitten. Politici ook waarin veel mensen zich niet herkennen, die zich bezig houden met futiliteiten of druk zijn met elkaar de tent uit te vechten. Het is ook teveel een ‘Inner-cirkel’ gedoe geworden, een ‘ons-kent-ons’ clubje dat elkaar de baantjes toeschuift. Als een volksvertegenwoordiger tussentijds vertrekt om ‘meer tijd aan het gezin te kunnen besteden’ hoef je veelal niet lang te wachten voordat de media reppen van een benoeming in een pracht baantje. Dat versterkt het cynisme en het wantrouwen onder lager opgeleiden.

Er is al een tijd een roep gaande om een andere inrichting van onze democratie. De Raad voor Openbaar Bestuur (Rob) heeft hier een aantal belangwekkende essays aan gewijd (www.rob-rfv.nl/), op weg naar een ‘andere’ democratie middels de G1000 is al in een aantal gemeenten met succes toegepast en ook wordt vaker gevraagd om een referendum over een kwestie. De directe vorm van democratie door volksvergaderingen of talloze volksraadplegingen, zoals in Zwitserland, kan zich verheugen in een steeds toenemender belangstelling.

 

Maar het kan ook nog anders. We brengen in een nieuwe democratie de macht echt terug naar de mensen zonder steeds iedereen te hoeven raadplegen. Hoe ziet die nieuwe democratie er dan uit? Laten we maar beginnen met het opheffen van al die politieke partijen. Als mensen met dezelfde ideeën samen willen komen en brainstormen, doen ze dat maar lekker in hun eigen tijd en zonder overheidssubsidie. De Eerste en Tweede Kamer worden samengevoegd tot Het Parlement en de samenstelling gebeurt een beetje analoog aan de wijze waarop in de VS de jury bij een rechtszaak wordt samengesteld. Per provincie en naar inwonertal worden door een computer een selectie gemaakt van inwoners met een mooie verdeling over leeftijd, geslacht, inkomens, opleiding etc. Kortom, alle groepen zijn vertegenwoordigd. In totaal worden er 500 mensen geselecteerd die plaats nemen in het Parlement. Uit dat Parlement wordt een commissie samengesteld van 15 personen (als het Parlement er zelf niet uitkomt, wordt de computer weer ingeschakeld) die de sollicitatieprocedure houdt voor ministers en staatssecretarissen. Iedereen die zich bekwaam genoeg acht, kan solliciteren op een post in de regering. Na een voorselectie met wat testjes op intelligentie, analytisch vermogen, onderhandelingsvaardigheden en nog zowat, worden de overgebleven kandidaten voor een post in de regering aan een kruisverhoor onderworpen door de Parlementaire commissie.

 

Elk Parlementslid krijgt een persoonlijke assistent en kan daarnaast een beroep doen op de deskundigheid van ambtenaren van diverse ministeries.

 

Behalve dat er op deze manier meer een beroep gedaan wordt op het gezond verstand van de Parlementariërs, hoeft niemand bang te zijn voor baantjesjagers en plucheplakkers, want de ‘uitverkorenen’ die overigens alleen in uiterste noodzaak mogen weigeren, hebben een maximale zittingstermijn van 4 jaar, waarbij de steeds de helft om de twee jaar aftreedt. Er is dus ook nog sprake van een zekere continuïteit. Dit systeem is een mengeling van onze huidige parlementaire democratie, de Zwitserse volksraadplegingen en de peilingen van Maurice de Hond die ook steeds maar 500 mensen nodig heeft om te weten wat die andere bijna 17 miljoen denken en willen. Ik stem voor! Snel invoeren maar.

 

Reageren? lbruijn@bestuursacademie.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Marathon 7, 1213 PD Hilversum
Postbus 447, 1200 AK Hilversum
Telefoonnummer 035 – 760 48 50
E-mail:

info@bestuursacademie.nl
www.bestuursacademie.nl

 

Meer nieuws

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een andere rol voor de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.

Bloggers

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Whitepapers

 • Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...

  Beïnvloeden

  Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...
 • ONDERHANDELEN 
 ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...

  Onderhandelen

  ONDERHANDELEN ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...
 • VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? 
 In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...

  Argumenteren

  VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...