of 59250 LinkedIn

En dan gaat de kassa rinkelen

Als je op Google zoekt naar regiegemeente krijg je in 0,25 sec. ongeveer 10.000 hits. Als je als gemeente niet minstens ergens het woord regie hebt staan, tel je dus blijkbaar niet mee. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het woord regie in gemeenteland wel erg snel wordt gebruikt en dat de regievoering vaak bij wijze van spreken nog sneller wordt ingevoerd dan dat we het woord ‘regie’ uit kunnen spreken.

Voor de meeste gemeenten die over gaan op regievoeren is bezuinigen de belangrijkste overweging die dan wordt verpakt in de hype van de laatste jaren: een kleinere compactere overheid, het marktdenken en de ‘vruchten’ van de marktwerking. Hoe koud is dan de douche als blijkt dat het meer geld kost dan verwacht, dat de kwaliteit, zeker in het begin, lager is dan verwacht en dat de raad het idee heeft dat democratische controle op de uitvoeringsorganisatie gering tot afwezig is. ‘Daar gaan we niet meer over’ is dan een kreet die ze van het college te horen krijgen. Beleidsambtenaren worden opeens gebombardeerd tot beleidsregisseurs die ervoor moeten zorgen dat de uitvoeringsorganisatie het door hen bedachte en door college en raad geaccordeerde beleid ook precies zo wordt uitgevoerd als opgeschreven. Het liefst dan ook nog tegen minder geld als gehoopt.

 

Natuurlijk kan uitbesteden van taken geld opleveren, maar (markt)partijen die de taken gaan uitvoeren zijn ervaren in het aannemen van werk, slimmer en gehaaider dan de gemiddelde ambtenaren die over het algemeen gewend zijn van achter de computer met mooie archaïsche zinnen en een beetje gegoogel het gewenste beleid te formuleren.

 

De marktpartijen maken met liefde gebruik van de ondeskundigheid op dit terrein bij gemeenten en die zijn op hun beurt onaangenaam verrast als na korte tijd blijkt dat er betaald moet worden voor diensten die niet afgenomen worden, er voor allerlei zaken extra ‘gelapt’ moet worden, terwijl de kwaliteit ook niet ‘je van het’ is. Het inhuren van externen die de klus dan maar moeten klaren is een dure panacee waar de gemeente op den duur niets mee opschiet omdat op deze manier de nodige kennis nooit wordt verkregen.

 

Een van de oplossingen voor dit steeds weer terugkerende probleem is dat gemeenten bij aanbestedingen minder moeten kijken naar de kostenkant, maar meer naar de gewenste te leveren kwaliteit. Tenslotte reduceert dat de kosten op termijn ook. Verder moet heel erg geïnvesteerd worden in de relatie met de marktpartijen, zodat over en weer begrip ontstaat wat men geleverd wil en wat men kan leveren. Tot slot is het misschien raadzaam voor gemeente om uit te kijken naar een ander soort regisseur dan de ‘omgetoverde’ beleidsambtenaar. Trek deskundigen aan uit het bedrijfsleven, mensen die weten hoe de hazen lopen in de marktsector. Dat geeft helderheid aan beide kanten en brengt de deskundigheidsbalans in keurig evenwicht.

 

En dan pas gaat voor de gemeente de kassa rinkelen!

 

Reageren? l.bruijn@bestuursacademie.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Mourik (Directeur Kennis Stichting De regisserende Gemeente) op
Kennelijk gebruikte ik in mijn eerste reactie teveel woorden dus hier het vervolg:

Deze leden van een – veelal nog toekomstig – regieteam dienen allereerst zeer serieus te worden gescreend door een daartoe van regie afwetend professioneel psychologisch testbureau. Daarna volgt voor beleidsregisseurs een intensieve opleiding/training tot regisseur in het algemeen en eventueel tot regisseur in een bepaald gespecialiseerd beleidsveld. De regisseurs die zich bovendien op co-productie richten worden nog eens verder getraind in vaardigheden die nodig zijn om tot resultaten met professionele organisaties te komen.
Pas dan begint een gemeente te ontstaan die er weer toe doet. Een gemeente die door professioneel regisseren de democratie versterkt en de dynamiek van de samenleving vergroot.
Door Piet van Mourik (Directeur Kennis) op
Lex Bruijn heeft helemaal gelijk en gaat tegelijk volledig voorbij aan de essentie van regisseren door gemeenten.
Het gaat immers bij een regisserende gemeente helemaal niet om het “laten rinkelen van de kassa”. Dat kan – als het goed gaat – een mooi gevolg zijn maar is helemaal niet het doel.
Wat wij als Stichting De regisserende Gemeente dagelijks wel zien zijn de vele adviesbureaus dan wel opleidings- en trainingsinstituten – tot op heden hebben we nog geen enkele uitzondering op deze regel ontmoet - die hun diensten aanbieden aan gemeenten en daarmee vaak meer schade dan oplossing aanbrengen. Bureaus die “gouden bergen beloven om door regie te bezuinigen” maar die we niet weten te betrappen op inhoudelijke kennis en visie over wat regisseren nou echt inhoudt. Maar inderdaad helaas slimmer en gehaaider zijn dan de meeste ambtenaren waaraan ze hun product verkopen en waar maar één ding telt en dat is “rinkelen van hun eigen kassa”.
Want waar gaat het wel om?
Een regisserende gemeente probeert terug te komen in de positie dat ze er weer toe doet in de samenleving. Een gemeente dat de democratie versterkt en de dynamiek van de samenleving vergroot. Een regisserende gemeente gaat om een gemeenteraad die de agenda van de samenleving bestiert, collegeleden die ambassadeur zijn van de toekomstrichting die de gemeente is ingeslagen en bewaker van de daaruit vloeiende doelen zijn en ambtenaren die samen met de kennis uit de samenleving de resultaten tot stand brengen.
Dit doet ze op drie manieren. Op de eerste plaats door regisseren van beleid, ook wel co-creatie genoemd. Op de tweede plaats door samen met professionele organisaties een beleid te ontwikkelen en bovendien afspraken te maken over de resultaten wat ook wel co-productie wordt genoemd. Op de derde plaats – en daar gaat het in het artikel over - kan veel praktisch en routinematig werk verzet worden door commerciële partijen zoals onderhoud en beheer van de openbare ruimte, uitgeven van paspoorten en verlenen van uitkeringen, maar dat geldt ook voor P&O, juridische zaken en zelfs voor de complete Planning & Control. En met name deze derde – uitbesteden – kan inderdaad mede opgelost worden door de aanbevelingen van Lex Bruijn.
Maar wat de eerste twee betreft zijn inderdaad “regisseurs” nodig. Dat deze er niet van de ene op de andere dag staan is helder. Deze dienen te voldoen aan een profiel dat de huidige gemeentelijk beleidsmedewerker of projectleider node mist. Maar wel een profiel dat is opgesteld op basis van wat een regisserende gemeente daadwerkelijk behoort te zijn.
Deze leden van een – veelal nog toekomstig – regieteam dienen allereerst zeer serieus te worden gescreend door een daartoe van regie afwetend professioneel psychologisch testbureau. Daarna volgt voor beleidsregisseurs een intensieve opleiding/training tot regisseur in het algemeen en eventueel tot regisseur in een bepaald gespecialiseerd beleidsveld. De regisseurs die zich bovendien op co-productie richten worden nog eens verder getraind in vaardigheden die nodig zijn om tot resultaten met professionele organisaties te komen.

Afbeelding

Marathon 7, 1213 PD Hilversum
Postbus 447, 1200 AK Hilversum
Telefoonnummer 035 – 760 48 50
E-mail:

info@bestuursacademie.nl
www.bestuursacademie.nl

 

Meer nieuws

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een andere rol voor de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.

Bloggers

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Whitepapers

 • Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...

  Beïnvloeden

  Veel overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren hun missie en visie geformuleerd. Hierin...
 • ONDERHANDELEN 
 ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...

  Onderhandelen

  ONDERHANDELEN ' You can’t always get what you want. But if you try, sometimes you...
 • VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? 
 In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...

  Argumenteren

  VOOR OF TEGEN ZWARTE PIET? In oktober – met de komst van de eerste pepernoten –...