of 59250 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Herbeoordeling Wajongers

  Herbeoordeling Wajongers op volle toeren

  Reageer
  De herbeoordeling van Wajongers op hun arbeidsvermogen draait vanaf dit jaar op volle toeren. Mensen die kunnen werken komen onder de hoede van de gemeente. Hoe zien betrokkenen het nieuwe jaar? UWVMagazine online sprak met David van Maanen, regionaal directeur sociale dienst KrommeRijn Heuvelrug, …
 • Jongeren meest gebaat bij snel gesprek met werkcoach UWV

  Reageer
  Jongeren en werkzoekenden die moeilijk aan het werk komen door persoonlijke belemmeringen hebben het meest baat bij een persoonlijk gesprek met een werkcoach van UWV. Het is voor deze groepen van belang om zo snel mogelijk na instroom in de WW met gesprekken te starten. Dit blijkt uit een …
 • Opwaarts (maar niet in een rechte lijn)

  De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Ook de werkloosheid in Nederland daalde in het afgelopen jaar. Het beeld over de afgelopen drie maanden levert echter vooral gemengde gevoelens op.
 • Achtmaandenverslag UWV: minder nieuwe WW-uitkeringen, meer mensen aan de slag

  Reageer
  Het economisch herstel wordt duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. UWV kende in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 14.000 nieuwe WW-uitkeringen minder toe dan in 2014. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in dezelfde periode met 10.800 af tot 419.600. Tot en met augustus dit jaar …
 • Groeiend tekort aan leraren ondanks banenkrimp

  Reageer
  Sinds enkele jaren kent het onderwijs een krimpende werkgelegenheid. De komende vijf jaar staat de sector een verdere terugloop in het aantal lerarenbanen te wachten. Dit geldt met name in het primair en voorgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, waar een krimp van zevenduizend …
 • Het kabinet wil de Raad van State reorganiseren en de Centrale Raad van Beroep (CrvB) opheffen.

  De rechterlijke macht op de schop

  Reageer
  Het kabinet wil de Raad van State reorganiseren en de Centrale Raad van Beroep (CrvB) opheffen. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Felix Kemperman, directeur Bezwaar & Beroep bij UWV,  spreekt in het novembernummer van UWVMagazine online de vrees uit dat het leidt tot langere …
 • Gemeenten kunnen prognose instroom uit WW opvragen

  Reageer
  Voor de 35 arbeidsmarktregio’s en de afzonderlijke gemeenten heeft UWV het nieuwe product ‘Max WW voor instroom WWB’ ontwikkeld. Dit product bevat gegevens over het aantal personen, dat binnen zes maanden - volgend op de maand van leveren - de maximale uitkeringsduur WW bereikt.
 • Sectorbeschrijving overheid: 50.000 ambtenaren minder dan tien jaar geleden

  Reageer
  Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid. UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Het aantal vacatures zal …
 • UWV-publicaties brengen arbeidsmarktregio’s in beeld

  Reageer
  UWV heeft de situatie op elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland is in beeld gebracht. Per regio is een publicatie beschikbaar, met daarin de beschikbare banen, vacatures, onbenut arbeidspotentieel en de kansen voor werkzoekenden. Daarmee zijn de publicaties een handvat voor iedereen …
 • Niet achteroverleunen

  Prinsjesdag bracht dit jaar overwegend positief nieuws over de economie en de arbeidsmarkt. Terecht werd in de Troonrede echter de oproep gedaan om vooral niet achterover te leunen.

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine online februari 2018

AfbeeldingDe arbeidsdeskundige

Duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, de Participatiewet. Met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verandert ook het vak van de arbeidsdeskundige. Verder in UWV Magazine online: mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben meer hulp nodig op de werkvloer, vindt hoogleraar Stynke Castelein. Er wordt aan gewerkt, onder meer met campagnes en door een convenant tussen GGZ Nederland en UWV.

Whitepapers