of 59250 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Hoe een internetforum kan helpen

  In de afgelopen periode zijn er meerdere nieuwe wetten ingevoerd op het gebied van de sociale zekerheid. De UWV-organisatie daarop aanpassen is natuurlijk een uitdaging, maar de gewijzigde regels uitleggen aan klanten is minstens zo belangrijk. Online media kunnen hierbij helpen, zo leert het …
 • De dalende arbeidsparticipatie van WGA'ers verklaard

  Reageer
  De arbeidsparticipatie van mensen met een WGA-uitkering vertoont sinds 2008 een dalende trend. Naast de invloed van de economische crisis, die ook de WGA’ers heeft geraakt, zorgt de toename van het aantal ouderen en langdurig zieken met een WGA-uitkering voor een afname van het aantal …
 • Regionale trendrapportage banenafspraak - stand van zaken eerste kwartaal 2016

  Reageer
  Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak. Er …
 • Regionale trendrapportage banenafspraak - stand van zaken vierde kwartaal 2015

  Reageer
  Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom levert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op. De rapportage die nu is verschenen …
 • Proefplaatsing neemt aarzelingen weg

  Het aantal aanvragen voor een WW-uitkering daalt. Behalve in het grootwinkelbedrijf. Enkele winkel-iconen gingen failliet, waardoor veel mensen hun baan verloren. Vooral voor oudere ex-werknemers uit de retail is het lastig weer een baan te vinden. De kunst is om aarzelingen bij werkgevers weg te …
 • ‘Kloven van ongelijkheid in Europa’

  4 reacties
  Dwars door Europa gapen kloven  van sociale ongelijkheid. Vooral kinderen dreigen hiervan de dupe te worden. Er is de Europese Unie dan ook alles aan gelegen om de kloven te dichten en de kinderen van nu kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Aart Jan de Geus, voorzitter van de raad van bestuur …
 • Nederland doet het goed bij hulpverlening en re-integratie bij schulden

  Reageer
  Nederland behoort in Europa tot de landen die voorop lopen bij het aanbieden van hulpverlening en re-integratie aan mensen met schulden bij uitvoeringsinstellingen. UWV doet dit door schulden bij mensen met een uitkering te herkennen en klanten met kleine financiële problemen van informatie …
 • UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren

  Reageer
  Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV is de afgelopen periode met 12% gedaald. Met name vanuit de bouw- en zorgsector doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV vandaag uitbrengen. Uit de cijfers blijkt …
 • WW’er vaak selectief in nakomen verplichtingen

  Reageer
  Mensen met een WW-uitkering vinden niet alle plichten die horen bij de uitkering even belangrijk en zijn daardoor selectief in het nakomen van die verplichtingen. De sollicitatieplicht is goed bekend, omdat deze verplichting wordt gezien als nuttig. Zonder solliciteren is het vinden van een baan …
 • ‘Ruim 200.000 banen erbij in twee jaar tijd’

  Reageer
  Door het economisch herstel neemt de vraag naar arbeid dit jaar en volgend jaar verder toe in Nederland. UWV verwacht een toename van het aantal banen met ruim 200.000. Dit staat in de arbeidsmarktprognose die UWV vandaag presenteert. De sterkste werkgelegenheidsgroei is in de uitzendsector. In de …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine online februari 2018

AfbeeldingDe arbeidsdeskundige

Duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, de Participatiewet. Met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verandert ook het vak van de arbeidsdeskundige. Verder in UWV Magazine online: mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben meer hulp nodig op de werkvloer, vindt hoogleraar Stynke Castelein. Er wordt aan gewerkt, onder meer met campagnes en door een convenant tussen GGZ Nederland en UWV.

Whitepapers