of 59236 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • ‘Ruim 200.000 banen erbij in twee jaar tijd’

  Reageer
  Door het economisch herstel neemt de vraag naar arbeid dit jaar en volgend jaar verder toe in Nederland. UWV verwacht een toename van het aantal banen met ruim 200.000. Dit staat in de arbeidsmarktprognose die UWV vandaag presenteert. De sterkste werkgelegenheidsgroei is in de uitzendsector. In de …
 • Meer kansen op een minder ruime arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt wordt minder ruim. Hoewel een generieke krapte nog ver uit zicht is, vinden meer werkgevers het lastig om vacatures te vervullen. Met de verruimde brug-WW en scholingsvouchers liggen er twee nieuwe instrumenten die juist nu kansen bieden voor werkzoekenden én werkgevers.
 • Werkgevers vaker op zoek naar personeel via sociale media

  Reageer
  Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Bijna 1 op de 5 bedrijven zet sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, in bij het zoeken naar personeel, in 2013 was dat …
 • Regionale arbeidsmarkt van invloed op aantal werkende Wajongers

  Reageer
  Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal werkende Wajongers. Het aantal werkende Wajongers bij reguliere werkgevers loopt uiteen door de verschillende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is het aantal Wajongers relatief hoog in landelijke, sociaal-economisch zwakkere …
 • UWV: invoering nieuwe wetgeving ingrijpend, maar goed verlopen

  Reageer
  De in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid en Participatiewet hebben grote impact gehad op klanten van UWV en op de organisatie. UWV slaagde erin WW-uitkeringen tijdig te betalen en de klanttevredenheid op peil te houden. Door het voorzichtig economisch herstel kwamen meer mensen met een …
 • Doorstroom van WW naar bijstand vooral een grootstedelijk probleem

  Reageer
  Laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben de grootste kans om vanuit de WW door te stromen naar de bijstand. Dit geldt ook voor WW’ers die wonen in wijken met een lage sociaaleconomische status. Deze groepen werklozen zijn sterk vertegenwoordigd in de grote steden, waardoor daar …
 • Samenwerking UWV en kringloopbedrijven levert 200 banen op voor Wajongers

  Reageer
  Recente afspraken tussen UWV en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) over het aan het werk helpen van werkzoekenden met een Wajong-uitkering werpen hun vruchten af. De partijen kwamen afgelopen najaar overeen om in twee jaar tijd 200 arbeidsplaatsen te vervullen bij de …
 • Heeft u al collega's met een beperking?

  Het is alweer ruim een jaar gelden dat de Participatiewet en banenafspraak het licht zagen. Stap voor stap wordt op steeds meer plekken invulling gegeven aan het doel van deze wetgeving: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij werkgevers, in het bedrijfsleven en binnen de …
 • Banenkrimp in de jeugdzorg, herstel werkgelegenheid in de kinderopvang

  Reageer
  De decentralisatie van de jeugdzorg gaat de komende jaren naar verwachting zorgen voor verdere krimp van het aantal banen in de sector. UWV gaat uit van een afname van 2.900 werknemers tussen 2015 en 2018. Dit staat in een rapport over de arbeidsmarktontwikkelingen in de sectoren welzijn, …
 • Nieuw inkoopkader re-integratiedienstverlening

  Reageer
  Aanbieders van re-integratiediensten kunnen zich bij UWV registreren om in aanmerking te komen voor de re-integratiebegeleiding van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers. Het inkoopkader omvat twee re-integratiediensten, is resultaatgericht en heeft als uitgangspunt dat de begeleiding …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWVMagazine Online oktober 2017

Afbeelding

Vakgebied verzekeringsarts steeds professioneler

Verzekeringsartsen hebben een belangrijke rol in ons uitkeringsstelsel. Op dit moment vindt er een professionaliseringsslag plaats waarbij jonge artsen worden geënthousiasmeerd voor het vak. In de nieuwe uitgave van UWV Magazine online vertellen verzekeringsartsen Han Anema, Haije Wind en Jerry Spanjer, drie zwaargewichten binnen de sociale geneeskunde, over de trends, ontwikkelingen en verbetermogelijkheden binnen het vakgebied.


Whitepapers