of 59250 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Regionale rapportages banenafspraak tweede kwartaal 2017. Het aantal reguliere banen bij de overheid is in het tweede kwartaal voor het eerst hoger dan bij de nulmeting.

  Regionale rapportages banenafspraak tweede kwartaal 2017

  Reageer
  Uit de regionale kwartaalrapportages banenafspraak van UWV blijkt dat werkgevers tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 19.947 extra banen via een regulier dienstverband en 9.309 extra banen via een uitzendcontract of detachering hebben gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012. …
 • Volledige werkgelegenheid, zelfredzaamheid en solliciteren 3.0. Is het waar dat we over een paar jaar ‘volledige werkgelegenheid’ bereiken? En wat zou dat betekenen voor de arbeidsmarkt?

  Volledige werkgelegenheid, zelfredzaamheid en solliciteren 3.0

  Reageer
  Is het waar dat we over een paar jaar ‘volledige werkgelegenheid’ bereiken? En wat zou dat betekenen voor de arbeidsmarkt? Hoogleraar Paul de Beer, CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, werkgeversvoorman Hans de Boer en Ivo Kooijman van UWV geven hun visie. Lees ook de andere …
 • Blik op de regionale arbeidsmarkt. Inspiratie voor wethouders en beleidsmakers.

  Blik op de regionale arbeidsmarkt

  Reageer
  Inspiratie voor wethouders en beleidsmakers. Wat is de stand van zaken op de arbeidsmarkt in mijn regio? Om beleidsmakers, werkgevers en ander partijen te informeren over het creëren van werkgelegenheid, publiceert UWV elk jaar Regio in Beeld, een verzameling rapporten over 35 regionale …
 • Aantal oudere werknemers in de WIA neemt toe. Er zijn twee redenen voor de toegenomen instroom van oudere werknemers.

  Aantal oudere werknemers in de WIA neemt toe

  1 reactie
  De instroom in de WIA is verder gestegen in de eerste helft van 2017, na een sterke toename in 2016. Een belangrijk deel van de stijging komt voor rekening van 60-plussers. Het aantal WW-uitkeringen neemt ondertussen snel af. Er zijn nu 100.000 minder lopende WW-uitkeringen dan begin 2016. Dit …
 • Meer aandacht voor schulden uitkeringsgerechtigden. Begrip voor de situatie van de klant, schaamte over financiële problemen wegnemen en ernstige schulden helpen voorkomen

  Meer aandacht voor schulden uitkeringsgerechtigden

  Reageer
  UWV wil zijn dienstverlening verbeteren voor mensen die financiële zorgen ervaren of schulden hebben. UWV maakt daarbij gebruik van onderzoeksresultaten uit het nieuwste UWV Kennisverslag. Daaruit blijkt dat WW’ers het waarderen als UWV informeert naar de financiële impact van hun …
 • Gemeenten kunnen voortaan gemakkelijker profielen arbeidsbeperkten invoeren. Per 1 september start UWV met een nieuwe dienst die dit mogelijk maakt in kandidatenverkenner banenafspraak.

  Gemeenten kunnen voortaan gemakkelijker profielen arbeidsbeperkten invoeren

  Reageer
  Gemeenten kunnen voortaan sneller en gemakkelijker profielen van mensen met een arbeidsbeperking invoeren in de kandidatenverkenner banenafspraak . Per 1 september start UWV met een nieuwe dienst die dit mogelijk maakt. Nu zijn gemeenten nog veel tijd kwijt met het handmatig invullen van de …
 • Regionale rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017. Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau.

  Regionale rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017

  Reageer
  Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau.
 • Praktijkgids voor adviseurs die laagopgeleiden helpen bij vinden werk. Uitkomsten onderzoek UWV naar arbeidsmarktpositie laagopgeleiden vertaald in praktijkgids.

  Praktijkgids voor adviseurs die laagopgeleiden helpen bij vinden werk

  Reageer
  Laagopgeleiden profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Toch zijn zij nog altijd vaker werkloos dan middelbaar en hoogopgeleiden. UWV heeft onderzoek gedaan naar deze groep. De uitkomsten van deze analyse zijn vertaald in een praktijkgids die aanknopingspunten biedt voor adviseurs die …
 • UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen. De economische groei en de daling van de werkloosheid zetten naar verwachting door in 2017 en 2018.

  UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen

  Reageer
  Door het herstel van de economie loopt het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen snel terug. De uitkeringslasten voor de WW dalen dit jaar naar verwachting met ruim 700 miljoen euro naar 4,9 miljard. Dat staat in de Juninota die UWV heeft aangeboden aan demissionair minister Asscher van …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine online februari 2018

AfbeeldingDe arbeidsdeskundige

Duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, de Participatiewet. Met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verandert ook het vak van de arbeidsdeskundige. Verder in UWV Magazine online: mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben meer hulp nodig op de werkvloer, vindt hoogleraar Stynke Castelein. Er wordt aan gewerkt, onder meer met campagnes en door een convenant tussen GGZ Nederland en UWV.

Whitepapers