of 59232 LinkedIn

RadarGroep

De samenleving verandert voortdurend. Dus moeten organisaties en publieke professionals, samen met hun klanten, ook blijven veranderen en vernieuwen. Radar helpt daarbij.

RadarAdvies staat voor inhoudelijke expertise en resultaat. Door de inzet van onze uitgebreide praktijkkennis dragen wij bij aan een betere samenleving.

Afbeelding

RadarVertige verzorgt trainingen op het gebied van sociale zekerheid, handhaving, activering en weerbaarheid, voor professionals en hun doelgroep.

Stade Advies is al meer dan 20 jaar actief op het sociaal domein, met grote veldkennis en realistische adviezen, ook over wonen.


 • 2015: het jaar van parttime ondernemen in de bijstand

  Reageer
  Parttime ondernemen = goedkoop en effectief re-integratieinstrument Parttime ondernemerschap biedt kansen aan zowel bijstandsgerechtigden als gemeenten. Bijstandsgerechtigden kunnen van betekenis …
 • Schuldhulpverlening kan en moet anders

  3 reacties
  Het sociale domein verandert. Met de drie decentralisaties (3D) staan alle uitvoerende taken in het sociale domein ter discussie. Dit biedt de kans om de schuldhulpverlening echt integraal op te …
 • Informatievoorziening voor transformatie

  Reageer
  T-day 1 januari 2015 komt snel dichterbij. Op die dag moet de transitie daadwerkelijk tot stand komen. Is de decentralisatie van de AWBZ voor de betreffende burgers goed gegaan? Worden de …
 • Lastige keuzes bij inrichting sociale teams

  Reageer
  Een groot aantal gemeenten heeft onderzoek laten doen naar hun sociale teams. Iedereen blijkt vooral nog erg op zoek te zijn, de ontwikkeling van teams en teamleden is in volle gang. Te veel …
 • Pilot Integraal persoonsgebonden budget

  Reageer
  Dicht bij de inwoner. Integrale ondersteuning. Eén gezin, één plan, één regisseur. Dat zijn de beleidsmotto’s in veel gemeenten met betrekking tot de komende …
 • Sociale wijkteams veilig op huisbezoek

  2 reacties
  Met de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs komt de regie over het sociale domein grotendeels bij gemeenten te liggen. Die zetten op veel plaatsen sociale …
 • Gemeenten moeten jeugdhulp verbinden met onderwijs

  Reageer
  Vanaf 2015 zijn er nog twee geldstromen voor de hulp en ondersteuning aan jeugdigen: via de gemeenten (jeugdhulp) en via het (passend) onderwijs. Landelijk begint de samenwerking tussen deze twee op …
 • Generalisten moeten anders leren werken

  Buurteams, wijkteams, sociale teams. De haarlemmerolie van elke gemeente om de decentralisaties handen en voeten te geven. Inzet van generalisten, volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur …

Contactgegevens

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB  Amsterdam

T:  020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

Stade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX  Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meest gelezen

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep